Thứ 7 10-10
Hồ Chí Minh
Tìm tour

Khởi hành từ

Hồ Chí Minh

Tour bán chạy

Tour Miền Tây 2N1D: Tiền Giang - Bến Tre - Cần Thơ
9.6 Tuyệt vời | 218 đánh giá
Khởi hành: 01-04-2020
550.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Tour bán chạy

Tour Miền Tây 3N2D: Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Châu Đốc
9.3 Tuyệt vời | 89 đánh giá
Khởi hành: 01-04-2020
1.280.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Miền Tây 1N: Mỹ Tho - Bến Tre (Khuyến mãi)
9.6 Tuyệt vời | 80 đánh giá
Khởi hành: 01-04-2020
200.000 VND
*Áp dụng nhóm 1 khách

Tour được yêu thích

Tour Miền Tây 2N1D: Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Miền Tây Sông Nước
9.6 Tuyệt vời | 98 đánh giá
Khởi hành: 01-04-2020
640.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Miền Tây 1N: Mỹ Tho - Bến Tre
9.6 Tuyệt vời | 76 đánh giá
Khởi hành: 01-04-2020
250.000 VND
*Áp dụng nhóm 1 khách
Tour Tiền Giang 1N: Mỹ Tho - Bến Tre
Khởi hành: 31-03-2020
230.000 VND
*Áp dụng nhóm 1 khách

Tour mới

Tour Miền Tây 3N2D: Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Châu Đốc 3 sao
Khởi hành: 01-04-2020
1.900.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách