Thứ 7 10-10
Hồ Chí Minh
Tìm tour

Khởi hành từ

Hồ Chí Minh

Tour bán chạy

Tour Bình Ba 2N2D: Bar trên biển - BBQ - Vườn Nho - Giường Nằm
9.5 Tuyệt vời | 16 đánh giá
Khởi hành: 18-10-2019
1.390.000 VND
*Áp dụng nhóm 4 khách

Tour bán chạy

Tour Bình Ba 3N3D: Bình Ba - Bình Hưng - Hang Rái - Vườn Nho
8.9 Rất tốt | 22 đánh giá
Khởi hành: 17-10-2019
1.790.000 VND
*Áp dụng nhóm 4 khách

Tour được yêu thích

Tour Bình Ba 2N2D : Khám phá đảo Tôm Hùm
9.5 Tuyệt vời | 17 đánh giá
Khởi hành: 18-10-2019
1.390.000 VND 1.286.000 VND
*Áp dụng nhóm 4 khách

Tour mới

Tour Tam Bình 3N3D: Bình Ba - Bình Hưng - Bình Tiên - Ninh Chữ
9.0 Tuyệt vời | 6 đánh giá
Khởi hành: 17-10-2019
2.290.000 VND 2.190.000 VND
*Áp dụng nhóm 3 khách
Tour Bình Ba 3N4D: Bình Ba - Nha Trang Cát Trắng (Xe Lửa)
6.0 Tạm được | 1 đánh giá
Khởi hành: 17-10-2019
2.980.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Bình Ba 1N: Bình Ba - Đảo Robinson
Khởi hành: 17-10-2019
590.000 VND
*Áp dụng nhóm 1 khách
Tour Bình Ba 1N: Khám Phá Bình Ba
9.5 Tuyệt vời | 4 đánh giá
Khởi hành: 17-10-2019
650.000 VND
*Áp dụng nhóm 1 khách

Tour mới

Khởi hành: 17-10-2019
690.000 VND
*Áp dụng nhóm 1 khách