Thứ 7 10-10
Hồ Chí Minh
Tìm tour

Khởi hành từ

Hồ Chí Minh

Tour bán chạy

Tour Châu Đốc 1N1D: Núi Cấm - Núi Sam - Chợ Tịnh Biên
8.0 Rất tốt | 1 đánh giá
Hết chỗ

Tour bán chạy

Tour Miền Tây 3N2D: Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Châu Đốc
9.3 Tuyệt vời | 89 đánh giá
Khởi hành: 01-04-2020
1.280.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Miền Tây 2N1D: Cần Thơ - Châu Đốc - Sài Gòn
Khởi hành: 31-03-2020
1.930.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Miền Tây 3N2D: Mỹ Tho - Cần Thơ - Châu Đốc 3 sao
10.0 Tuyệt vời | 2 đánh giá
Khởi hành: 01-04-2020
2.250.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Châu Đốc 2N1D: Tuyệt Tình Cốc Miền Tây - Bà Chúa Xứ - Cồn Sơn
Khởi hành: 04-04-2020
1.650.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Tour mới

Tour Miền Tây 3N2D: Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Châu Đốc 3 sao
Khởi hành: 01-04-2020
1.900.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách