Thứ 7 10-10
Hồ Chí Minh
Tìm tour

Khởi hành từ

Hồ Chí Minh

Tour bán chạy

Tour Úc 5N4D: Khám phá Sydney
Khởi hành: 18-10-2019
32.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Úc 6N5D: Melbourne - Sydney
Khởi hành: 30-10-2019
41.890.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách