Thứ 7 10-10
Hồ Chí Minh
Tìm tour

Khởi hành từ

Hồ Chí Minh

Tour bán chạy

Tour Đài Loan 4N4D : Đài Bắc - Đài Trung - Gia Nghĩa - Cao Hùng
10.0 Tuyệt vời | 1 đánh giá
Khởi hành: 25-10-2019
9.590.000 VND 8.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Tour mới

Tour Đài Loan 5N4D: Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc
Khởi hành: 09-11-2019
10.988.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Tour được yêu thích

Tour Đài Loan 5N4Đ: Đài Bắc - Đài Trung - Cao Hùng
10.0 Tuyệt vời | 2 đánh giá
Khởi hành: 30-10-2019
9.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách