Thứ 7 10-10
Hồ Chí Minh
Tìm tour

Khởi hành từ

Hồ Chí Minh

Tour bán chạy

Tour Singapore 5N4D: Du Thuyền Genting Dream 5 sao
Khởi hành: 02-08-2020
21.590.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Tour bán chạy

Tour Malaysia 4N3D: Khám Phá Singapore - Malaysia
Khởi hành: 08-02-2020
7.290.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Singapore 5N4D: Hành Trình Singapore - Malaysia
10.0 Tuyệt vời | 3 đánh giá
Khởi hành: 05-02-2020
8.999.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Singapore 6N5D: Hành Trình Singapore - Malaysia - Indonesia
Khởi hành: 05-02-2020
11.499.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Singapore 6N5D: Singapore - Malaysia - Indonesia
9.2 Tuyệt vời | 12 đánh giá
Khởi hành: 25-02-2020
10.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Tour được yêu thích

Tour Malaysia 4N3D: Hành Trình Singapore - Malaysia
10.0 Tuyệt vời | 6 đánh giá
Khởi hành: 08-02-2020
7.390.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Singapore 6N5D: Singapore - Malaysia
9.7 Tuyệt vời | 7 đánh giá
Khởi hành: 18-02-2020
10.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Singapore 5N4D: Du thuyền Quantum Of The Seas 5 sao
Khởi hành: 22-04-2020
20.490.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Singapore 5N4D : Singapore - Malaysia (Deal)
8.9 Rất tốt | 7 đánh giá
Khởi hành: 04-02-2020
9.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Singapore 6N5D: Singapore - Indonesia - Malaysia
Khởi hành: 10-02-2020
11.390.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Singapore 6N5D: Hành Trình Singapore - Malaysia
9.0 Tuyệt vời | 2 đánh giá
Khởi hành: 11-02-2020
11.499.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Malaysia 5N4D: Malaysia - Singapore
10.0 Tuyệt vời | 1 đánh giá
Khởi hành: 07-04-2020
8.790.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Singapore 5N4D: Sài Gòn - Singapore - Malaysia
10.0 Tuyệt vời | 1 đánh giá
Khởi hành: 22-02-2020
12.790.000 VND 8.790.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Tour mới

Tour Singapore 5N4D: Du Thuyền Voyager Of The Seas 5 sao
Khởi hành: 08-06-2020
23.490.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Malaysia 5N4D: Du Thuyền Voyager Of The Seas 5 Sao
Khởi hành: 19-06-2020
24.490.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Tour mới

Tour Malaysia 5N4D: Du Thuyền Genting Dream 5 sao
Khởi hành: 12-07-2020
20.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách