Thứ 7 10-10
Hồ Chí Minh
Tìm tour

Khởi hành từ

Hồ Chí Minh

Tour bán chạy

Tour Miền Tây 3N2D: Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Châu Đốc
9.3 Tuyệt vời | 49 đánh giá
Khởi hành: 22-09-2019
1.140.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Tour được yêu thích

Tour Miền Tây 2N1D: Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ - Miền Tây Sông Nước
9.5 Tuyệt vời | 52 đánh giá
Khởi hành: 22-09-2019
610.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Tour mới

Tour Miền Tây 1N: Mỹ Tho - Bến Tre (Khuyến mãi)
9.7 Tuyệt vời | 28 đánh giá
Khởi hành: 22-09-2019
200.000 VND
*Áp dụng nhóm 1 khách
Tour Miền Tây 1N: Mỹ Tho - Bến Tre
9.5 Tuyệt vời | 36 đánh giá
Khởi hành: 22-09-2019
250.000 VND
*Áp dụng nhóm 1 khách
Tour Mỹ Tho 1N: Cái Bè - Cù lao Tân Phong
Khởi hành: 22-09-2019
1.090.000 VND
*Áp dụng nhóm 1 khách