Thứ 7 10-10
Hồ Chí Minh
Tìm tour

Khởi hành từ

Hồ Chí Minh

Tour bán chạy

Tour Ninh Thuận 1N: Hang Rái - Vĩnh Hy - Vườn Nho - Bình Lập
Khởi hành: 14-08-2020
650.000 VND
*Áp dụng nhóm 1 khách

Tour mới

Tour Bình Ba 2N2D: Quốc Đảo Tôm Hùm (Xe Lửa)
Khởi hành: 14-08-2020
1.780.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Ninh Thuận 3N2D: Vùng Đất 300 Ngày Nắng
Khởi hành: 14-08-2020
2.780.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Tour mới

Tour Ninh Thuận 3N2D: Ninh Chữ - Cổ Thạch - Tam Bình
Khởi hành: 14-08-2020
2.586.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Bao gồm vé xe lửa

Tour Phan Rang 2N1D: Hang Rái - Ninh Chữ - Vĩnh Hy
Khởi hành: 15-08-2020
1.780.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách