Thứ 7 10-10
Hồ Chí Minh
Tìm tour

Khởi hành từ

Hồ Chí Minh

Tour bán chạy

Tour Campuchia 4N3D: Siemreap - Phnom Penh (DEAL)
9.6 Tuyệt vời | 51 đánh giá
Khởi hành: 14-11-2019
3.700.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Campuchia 4N3D: Bokor - Biển Kép - Đảo Thỏ - Phnôm Pênh (Deal)
8.4 Rất tốt | 24 đánh giá
Khởi hành: 14-11-2019
3.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Tour mới

Tour Campuchia 3N3D: Shihanouk - Korong Saloeam - KEP - PhnomPenh (HD)
8.5 Rất tốt | 16 đánh giá
Khởi hành: 21-11-2019
2.790.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách