Thứ 7 10-10
Hồ Chí Minh
Tìm tour

Khởi hành từ

Hồ Chí Minh

Tour bán chạy

Tour Trung Quốc 7N6D: Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu
8.4 Rất tốt | 5 đánh giá
Khởi hành: 22-11-2019
16.999.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Tour bán chạy

Khởi hành: 07-12-2019
9.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Trương Gia Giới 4N3D: Thành Cổ Phượng Hoàng
Khởi hành: 21-11-2019
12.490.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Trung Quốc 5N4D: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
8.8 Rất tốt | 5 đánh giá
Khởi hành: 24-11-2019
13.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Tour được yêu thích

Tour Trương Gia Giới 5N4D: Thành Cổ Phượng Hoàng
10.0 Tuyệt vời | 1 đánh giá
Khởi hành: 24-11-2019
13.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Khởi hành: 29-11-2019
18.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Tour mới

Khởi hành: 29-11-2019
16.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Hong Kong 5N4D: Hong Kong - Chu Hải - Quảng Châu
Khởi hành: 21-12-2019
15.290.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách

Tour được yêu thích

Tour Hong Kong 5N4D: Hong Kong - Chu Hải - Quảng Châu - Thẩm Quyến
8.7 Rất tốt | 3 đánh giá
Khởi hành: 23-11-2019
13.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Trương Gia Giới 6N5D: Thành Cổ Phượng Hoàng - Đồng Nhân
8.0 Rất tốt | 2 đánh giá
Khởi hành: 23-01-2020
17.490.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Trương Gia Giới 6N5D: Đồng Nhân - Thành Cổ Phượng Hoàng
9.6 Tuyệt vời | 5 đánh giá
Hết chỗ
Tour Trung Quốc 5N5D: Thành Đô - Cửu Trại Câu
Khởi hành: 20-11-2019
15.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Tour Trung Quốc 6N5D: Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu
Khởi hành: 22-11-2019
11.790.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Khởi hành: 05-12-2019
9.690.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Khởi hành: 21-11-2019
11.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Khởi hành: 26-11-2019
8.990.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách
Khởi hành: 21-11-2019
9.290.000 VND
*Áp dụng nhóm 2 khách