Vé Madame Tussauds and Images of Singapore Museum

Vé Madame Tussauds and Images of Singapore Museum

Singapore
Trong Ngày
Phương tiện:
Vé Madame Tussauds and Images of Singapore Museum.
Mã Tour: TO731
380.000 VND

LỊCH TRÌNH TOUR

Madame Tussauds

- Thứ 2 đến thứ 6 (kể cả ngày lễ): 10:00 đến 19:30 (lượt cuối lúc 18:00)

- Thứ 7- Chủ nhật (kể cả ngày lễ):10:00 đến 21:00 (lượt cuối lúc 19:30)

- Ngày 20-04-2015: 10:00 đến 18:30 (lượt cuối lúc 17:00)

Images of Singapore

- Thứ 2 đến thứ 6 (kể cả ngày lễ): 10:00 đến 19:30 (lượt cuối lúc18:00)

- Thứ 7- Chủ nhật (kể cả ngày lễ): 10:00 đến 21:00 (lượt cuối lúc19:30)

ĐIỀU KHOẢN


Công ty TNHH MTV IVIVU.COM
107 - 109 - 111 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3

QUY ĐỊNH

- Không hoàn, không hủy và không thay đổi.

- Không hoàn, không hủy và không thay đổi.