Agia Anna

Thứ hai 23-04 → Thứ ba 24-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

162 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Agia Anna
XEM BẢN ĐỒ

Agios Prokopios
 • Gần Công viên nước Aqua Fun
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395318}} VND {{pricestrTa_395318}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395318}}
Agios Prokopios-Stelida
 • Ở Stelida
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473126}} VND {{pricestrTa_473126}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473126}}
Glinado
 • Ở Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487361}} VND {{pricestrTa_487361}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487361}}
Naxos Stelida
 • Ở Stelida
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487531}} VND {{pricestrTa_487531}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487531}}
Agia Anna
 • Ở Agia Anna
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407305}} VND {{pricestrTa_407305}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407305}}
Saint George Beach
 • Ở Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438838}} VND {{pricestrTa_438838}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438838}}
Agios Prokopios
 • Ở Agios Prokopios
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507764}} VND {{pricestrTa_507764}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507764}}
Moutsouna
 • Ở Drymalia
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523708}} VND {{pricestrTa_523708}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523708}}
Old Town
 • Ở Thị trấn cổ Naxos
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404243}} VND {{pricestrTa_404243}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404243}}
Agios Prokopios
 • Ở Agios Prokopios
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432204}} VND {{pricestrTa_432204}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432204}}
St. George Beach
 • Ở Thị trấn cổ Naxos
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467300}} VND {{pricestrTa_467300}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467300}}
Georgiou Vallindra, Naxos Chora
 • Ở Thị trấn cổ Naxos
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515357}} VND {{pricestrTa_515357}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515357}}
Mikri Vigla
 • Gần Bãi biển Kastraki
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502424}} VND {{pricestrTa_502424}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502424}}
Eggares
 • Gần Bảo tàng Ép dầu Ô liu Eggares
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427820}} VND {{pricestrTa_427820}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427820}}
Stelida
 • Ở Stelida
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399449}} VND {{pricestrTa_399449}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399449}}
Saint George Beach
 • Ở Thị trấn cổ Naxos
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466294}} VND {{pricestrTa_466294}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466294}}
Stelida, Agios Prokopis
 • Ở Stelida
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413321}} VND {{pricestrTa_413321}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413321}}
Agia Anna Beach
 • Ở Agia Anna
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492671}} VND {{pricestrTa_492671}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492671}}
Plaka
 • Ở Plaka
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500337}} VND {{pricestrTa_500337}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500337}}
Chora Naxou, Sagkriou street
 • Ở Thị trấn cổ Naxos
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502073}} VND {{pricestrTa_502073}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502073}}
Mikri Vigla
 • Gần Bãi biển Kastraki
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458211}} VND {{pricestrTa_458211}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458211}}
Mikri Vigla
 • Ở Mikri Vigla
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478208}} VND {{pricestrTa_478208}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478208}}
Abrami
 • Ở Taxiarchis
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423519}} VND {{pricestrTa_423519}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423519}}
Agios Georgios
 • Ở Thị trấn cổ Naxos
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425634}} VND {{pricestrTa_425634}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425634}}
Agios Prokopios
 • Ở Agia Anna
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483272}} VND {{pricestrTa_483272}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483272}}
Moutsouna
 • Ở Moutsouna
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522803}} VND {{pricestrTa_522803}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522803}}
Naxou Binikoy
 • Ở Thị trấn Naxos
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535573}} VND {{pricestrTa_535573}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535573}}
Agia Anna
 • Ở Agia Anna
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430240}} VND {{pricestrTa_430240}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430240}}
Agios Prokopios
 • Ở Agios Prokopios
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485182}} VND {{pricestrTa_485182}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485182}}
Agios Georgios Beach
 • Ở Thị trấn Naxos
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437207}} VND {{pricestrTa_437207}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437207}}
Plaka
 • Ở Plaka
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528396}} VND {{pricestrTa_528396}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528396}}
Chora Naxou
 • Ở Thị trấn cổ Naxos
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489993}} VND {{pricestrTa_489993}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489993}}
Mikri Vigla
 • Ở Mikri Vigla
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409089}} VND {{pricestrTa_409089}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409089}}
Chora - Agios Georgios
 • Gần Bãi biển Agios Georgios
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432156}} VND {{pricestrTa_432156}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432156}}
Agios Prokopios
 • Ở Stelida
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429111}} VND {{pricestrTa_429111}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429111}}
Agios Prokopios
 • Ở Agios Prokopios
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410626}} VND {{pricestrTa_410626}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410626}}
Agios Georgios Beach, Chora
 • Ở Thị trấn cổ Naxos
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508544}} VND {{pricestrTa_508544}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508544}}
Agios Prokopios
 • Ở Agios Prokopios
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525998}} VND {{pricestrTa_525998}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525998}}
Alyko
 • Gần Bãi biển Aliko
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520694}} VND {{pricestrTa_520694}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520694}}
Agios Prokopios
 • Ở Stelida
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488951}} VND {{pricestrTa_488951}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488951}}
Court Square, Naxos Island
 • Ở Thị trấn cổ Naxos
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502057}} VND {{pricestrTa_502057}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502057}}
Aggidia
 • Ở Thị trấn Naxos
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440261}} VND {{pricestrTa_440261}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440261}}
Plaka Beach
 • Gần Bãi biển Mikri Vigla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408827}} VND {{pricestrTa_408827}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408827}}
Agios Georgios beach
 • Ở Thị trấn cổ Naxos
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466341}} VND {{pricestrTa_466341}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466341}}
Stelida Agiou Arseniou
 • Ở Stelida
 • Naxos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529609}} VND {{pricestrTa_529609}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529609}}
162 khách sạn Agia Anna

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ