Antwerp

Thứ hai 23-04 → Thứ ba 24-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

41 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Antwerp
XEM BẢN ĐỒ

Lange Kievitstraat 125
 • Gần Sở thú Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_83050}} VND {{pricestrTa_83050}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_83050}}
Kipdorp 10-12
 • Gần Nhà thờ lớn Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513553}} VND {{pricestrTa_513553}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513553}}
Koningin Astridplein, 14
 • Gần Sở thú Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_170323}} VND {{pricestrTa_170323}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_170323}}
Koningin Astridplein 7
 • Gần Sở thú Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381628}} VND {{pricestrTa_381628}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381628}}
25-27 Lange Herentalsestraat
 • Gần Sở thú Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_21357}} VND {{pricestrTa_21357}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_21357}}
Lt Lippenslaan 66
 • Ở Đường Ring Road
 • Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_44801}} VND {{pricestrTa_44801}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_44801}}
Nassaustraat 42
 • Gần Bảo tàng Bên bờ sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533127}} VND {{pricestrTa_533127}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533127}}
Luithagen Haven 6a
 • Ở Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_41954}} VND {{pricestrTa_41954}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_41954}}
Groenplaats
 • Gần Nhà thờ Đức Mẹ Đồng trinh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_44440}} VND {{pricestrTa_44440}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_44440}}
Kempischdok Westkaai 84-90
 • Gần Bảo tàng Bên bờ sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_43156}} VND {{pricestrTa_43156}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_43156}}
Luithagen Haven 6A
 • Ở Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_370474}} VND {{pricestrTa_370474}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_370474}}
Lange Kievistraat 145
 • Gần Sở thú Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202044}} VND {{pricestrTa_202044}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202044}}
Lange Nieuwstraat 64
 • Gần Bảo tàng Nhà Rubens
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471602}} VND {{pricestrTa_471602}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471602}}
Molenbergstraat 9 11
 • Gần Sở thú Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381145}} VND {{pricestrTa_381145}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381145}}
Handschoenmarkt 3
 • Gần Nhà thờ lớn Đức Mẹ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406573}} VND {{pricestrTa_406573}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406573}}
Quinten Matsijslei 25
 • Gần Sở thú Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_44430}} VND {{pricestrTa_44430}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_44430}}
PLANTIN AND MORETUSLEI 136
 • Gần Sở thú Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_87824}} VND {{pricestrTa_87824}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_87824}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560340}} VND {{pricestrTa_560340}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560340}}
Kattenbroek 12650 Edegem
 • Gần Câu lạc bộ golf Edegemse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_86438}} VND {{pricestrTa_86438}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_86438}}
Italiëlei 237-239
 • Gần Sở thú Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442596}} VND {{pricestrTa_442596}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442596}}
De Keyserlei 59
 • Gần Sở thú Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_114060}} VND {{pricestrTa_114060}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_114060}}
Koningin Astridplein 43
 • Gần Sở thú Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507259}} VND {{pricestrTa_507259}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507259}}
Nationalestraat 38-40
 • Gần Modemuseum
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_114088}} VND {{pricestrTa_114088}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_114088}}
Meistraat 39 Vogelmarkt
 • Gần Nhà Rubens
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23445}} VND {{pricestrTa_23445}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23445}}
Korte Herentalsestraat 5-13
 • Gần Sở thú Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_18423}} VND {{pricestrTa_18423}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_18423}}
Charlottalei 49
 • Gần Sở thú Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_354551}} VND {{pricestrTa_354551}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_354551}}
Kalverveld 8
 • Ở Đường Ring Road
 • Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_164093}} VND {{pricestrTa_164093}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_164093}}
Gerard Legrellelaan 10
 • Ở Đường Ring Road
 • Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_44433}} VND {{pricestrTa_44433}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_44433}}
Potvlietlaan 2
 • Ở Đường Ring Road
 • Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99890}} VND {{pricestrTa_99890}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99890}}
Drie Eikenstraat 655
 • Gần Câu lạc bộ golf Edegemse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464843}} VND {{pricestrTa_464843}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464843}}
5 Schuttershofstraat
 • Gần Bảo tàng Mayer van den Bergh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551289}} VND {{pricestrTa_551289}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551289}}
Emiel Banningstraat 52
 • Ở Nam Antwerp
 • Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393336}} VND {{pricestrTa_393336}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393336}}
Pelikaanstraat 20-22
 • Gần Sở thú Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_44456}} VND {{pricestrTa_44456}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_44456}}
Appelmanstraat 31
 • Gần Sở thú Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_196724}} VND {{pricestrTa_196724}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_196724}}
Lange Gasthuisstraat 12
 • Gần Bảo tàng Mayer van den Bergh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_168815}} VND {{pricestrTa_168815}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_168815}}
Oude Beurs 29
 • Gần Quảng trường Chợ Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393457}} VND {{pricestrTa_393457}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393457}}
De Keyserlei 11
 • Gần Sở thú Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405929}} VND {{pricestrTa_405929}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405929}}
Italielei 2a
 • Gần Bảo tàng Bên bờ sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50342}} VND {{pricestrTa_50342}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50342}}
Desguinlei 94
 • Ở Đường Ring Road
 • Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_44432}} VND {{pricestrTa_44432}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_44432}}
Franklin Rooseveltplaats, 9
 • Gần Sở thú Antwerp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512525}} VND {{pricestrTa_512525}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512525}}
4 Meir
 • Gần Bảo tàng Mayer van den Bergh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551269}} VND {{pricestrTa_551269}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551269}}
41 khách sạn Antwerp
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ