Barranquilla

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

35 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Barranquilla
XEM BẢN ĐỒ

Cra 44 No 74 - 85
 • Ở Metropolitana
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403354}} VND {{pricestrTa_403354}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403354}}
Calle 79 #49C-33
 • Ở Metropolitana
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458659}} VND {{pricestrTa_458659}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458659}}
Calle 84 No. 46-07
 • Ở Metropolitana
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399614}} VND {{pricestrTa_399614}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399614}}
Carrera 57 No. 75-78, Barri Alto Prado
 • Ở Alto Prado
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468426}} VND {{pricestrTa_468426}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468426}}
Calle 75 No 41D - 79
 • Ở Metropolitana
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_89776}} VND {{pricestrTa_89776}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_89776}}
Calle 107 # 50 - 69
 • Ở Riomar
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465105}} VND {{pricestrTa_465105}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465105}}
Calle 106 50-11, Atlantico
 • Ở Riomar
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399292}} VND {{pricestrTa_399292}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399292}}
CRA 52 NRO 75-30
 • Ở Metropolitana
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_120081}} VND {{pricestrTa_120081}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_120081}}
Calle 76 No. 56 29
 • Ở Alto Prado
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442616}} VND {{pricestrTa_442616}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442616}}
Carrera 54 No 70-10, Barrio El Prado
 • Gần Trung tâm Thương mại Villa Country
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382102}} VND {{pricestrTa_382102}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382102}}
Calle 76 No. 56-29
 • Gần Vườn thú Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_188354}} VND {{pricestrTa_188354}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_188354}}
Carrera 46. # 90-40, Barranquilla
 • Ở Metropolitana
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405021}} VND {{pricestrTa_405021}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405021}}
Calle 80 No. 51 B - 25
 • Ở Metropolitana
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_188357}} VND {{pricestrTa_188357}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_188357}}
Calle 85 # 50-25
 • Ở Metropolitana
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_299209}} VND {{pricestrTa_299209}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_299209}}
Carrera 46 No. 84 - 78
 • Ở Metropolitana
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403024}} VND {{pricestrTa_403024}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403024}}
Carrera 71 No. 94-124, Villa Carolina
 • Ở Riomar
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496596}} VND {{pricestrTa_496596}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496596}}
Carrera 53 # 79 - 221 Barrio Alto Prado
 • Ở Alto Prado
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436019}} VND {{pricestrTa_436019}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436019}}
Carrera 57 No. 99A - 65 Torre Norte
 • Ở Riomar
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510640}} VND {{pricestrTa_510640}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510640}}
CALLE 98 52B 10
 • Gần Trung tâm Thương mại Buenavista
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74690}} VND {{pricestrTa_74690}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74690}}
Calle 82 No. 58 - 41
 • Ở Alto Prado
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403681}} VND {{pricestrTa_403681}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403681}}
Carrera 58 # 70 - 41
 • Ở El Prado
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412460}} VND {{pricestrTa_412460}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412460}}
Carrera 39 No. 70B - 75
 • Gần Trung tâm Thương mại Unico Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412436}} VND {{pricestrTa_412436}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412436}}
Carrera 53 No. 106- 280 Manzana 22, Urbanizacion Paseo De La Castellana
 • Ở Sur Occidente
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477630}} VND {{pricestrTa_477630}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477630}}
Carrera 53, Calle 100-86
 • Ở Riomar
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432899}} VND {{pricestrTa_432899}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432899}}
Calle 94 # 51B - 43
 • Ở Metropolitana
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470134}} VND {{pricestrTa_470134}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470134}}
Calle 93, #71 - 117, Ed. Paseo Del Parq
 • Ở Riomar
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517576}} VND {{pricestrTa_517576}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517576}}
Carrera 53 N 79 - 212
 • Ở Alto Prado
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436291}} VND {{pricestrTa_436291}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436291}}
Calle 87 No. 47-88
 • Ở Metropolitana
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439736}} VND {{pricestrTa_439736}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439736}}
Cra 48 No:70 - 136
 • Ở El Prado
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396173}} VND {{pricestrTa_396173}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396173}}
Carrera 53 No. 54 -41
 • Ở Metropolitana
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517122}} VND {{pricestrTa_517122}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517122}}
Carrera 48 70-188
 • Gần Vườn thú Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_191010}} VND {{pricestrTa_191010}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_191010}}
500 Metros via Sabanilla, Costado derecho
 • Ở Puerto Colombia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473751}} VND {{pricestrTa_473751}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473751}}
Carrera 72 No. 91A-100, Edificio Palmeras del Parque
 • Ở Riomar
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530159}} VND {{pricestrTa_530159}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530159}}
calle 70 No 47-37
 • Ở Metropolitana
 • Barranquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_203957}} VND {{pricestrTa_203957}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_203957}}
Calle 85 #47-11
 • Gần Công viên Venezuela
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419066}} VND {{pricestrTa_419066}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419066}}
35 khách sạn Barranquilla
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Barranquilla
Tiện ích khách sạn Barranquilla
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ