Caldas Novas

Thứ năm 22-03 → Thứ sáu 23-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

22-03-2018

Thứ năm

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Caldas Novas
XEM BẢN ĐỒ

Avenida Orozimbo Correa Neto, 201
 • Gần Công viên Lagoa Quente de Pirapitinga
{{pricestr_432509}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432509}}
Rua Cel Cirilo, Qd 03 Lt 02
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_432508}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432508}}
Rua São Bento, Quadra 39, lote 01-R, Bairro Turista
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_471825}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471825}}
Av. Elias Bufaical Gleba 01, Jardim Belvedere
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_411214}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411214}}
Av Elias Bufaical Gleba 1, Jardim Belvedere
 • Gần Công viên Lagoa Quente de Pirapitinga
{{pricestr_411215}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411215}}
Via Circular Francisca Lima Bezerra
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_477742}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477742}}
Av. Elias Bufaiçal, Gleba 01, Jardim Belvedere
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_533207}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533207}}
Avenida JK, Área 10B, s/n, Bandeirantes
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_532913}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532913}}
Via Circular Francisca Lima Bezerra
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_512934}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512934}}
Via Circular Francisca Lima Bezerra, Mod 6, Chacara Roma
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_529249}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529249}}
Gleba 01, Av. Elías Bufaiçal, Jardim Belvedere H227
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_499921}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499921}}
Via Circular Francisca Lima Bezerra, Jardim DiRoma
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_512931}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512931}}
Rua 20, Qd. 71, Lt 04-10, Bairro do Turista II
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_532915}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532915}}
Via Circular Francisco Lima Bezerra, Jardins de Roma
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_486951}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486951}}
Avenida Caminho do Lago
 • Ở Caldas Novas
{{pricestr_459279}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459279}}
Av. E, Circular Francisa Lima de Bezerra, Chácara Roma
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_533150}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533150}}
Avenida Marina Mofatto, Jardins diRoma
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_487080}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487080}}
Rua Dona Francisca Alla Cunha, 74, Privê das Caldas
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_533140}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533140}}
Rua Machado de Assis, 555, Bandeirantes
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_511379}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511379}}
Via Circular Francisca Lima Bezerra S/N, Jardins di Roma
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_533746}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533746}}
Rua Machado de Assis, 555, Bandeirantes
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_480562}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480562}}
Rua Sao Bartolomeu, s/n
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_461421}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461421}}
Av. Santo Amaro, 1800, Chácara Roma
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_512938}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512938}}
Rua Sao Bartolomeu Quadra 8, Solar de Caldas
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_486945}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486945}}
Rua Machado de Assis, 112, Centro
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_532893}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532893}}
Rua Dona Francisca Alla Cunha, 152, Turista
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_548583}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548583}}
Rua RG04, Gleba 15, Fazenda Santo Antônio das Lages
 • Ở Caldas Novas
{{pricestr_511383}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511383}}
Rua Cel Luis Jose Pereira, 345, Quadra I, Lot 9A, Jardim
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_537910}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537910}}
Rua Coronel Luís J Pereira, 428, qd. 1, Jardim Jeriquara
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_511385}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511385}}
Rua Lídio Lopes Moraes, 270, Jardim Brasil
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_533176}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533176}}
Avenida Caminho do Lago S/N, Edificio Porto
 • Gần Tòa nhà Casarao
{{pricestr_530735}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530735}}
Avenida Cel Cirilo Lopes de Moraes, Quadro 33 Lt Turista I
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_486791}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486791}}
Rua 11 Quadra 06 Lotes 2426, Estancia Bairro Itaguai I
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_486678}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486678}}
Rua Machado de Assis Nº555, Bairro Bandeirantes
 • Gần Chợ Feira do Luar
{{pricestr_459957}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459957}}
Avenida Caminho do Lago, Fazenda Santo Antonio das Lages
 • Ở Caldas Novas
{{pricestr_486793}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486793}}
Avenida Cora Coralina, Mod. 4, Chacara Roma
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_529105}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529105}}
Rua do Balneário - Qd. 10 - Lt. 19
 • Gần Công viên Lagoa Quente de Pirapitinga
{{pricestr_459277}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459277}}
Av. Coronel Cirílo de Morães, 115
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_512932}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512932}}
Rua Coronel Luís José Pereira, 345 -, Turista 1
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_532916}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532916}}
Rua São Cristovão, 1110, Solar de Caldas
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_512936}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512936}}
Rua do Balneário, Qd. 13, Lt 03, Bairro Turista I
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_532900}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532900}}
R. Cel. Luís Gonzaga de Menezes, 10, J Jeriquara
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_548570}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548570}}
Via Gercina Borges Teixeira, S/N, Jardins Diroma
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_534783}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534783}}
Rua Presidente Castelo Branco, N 500, Turista
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_548586}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548586}}
Rua Francisca Alla Cunha Q. 03 Lt 07, Barrio Turista I
 • Gần Công viên nước diRoma
{{pricestr_459281}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459281}}
88 khách sạn Caldas Novas
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Caldas Novas
Tiện ích khách sạn Caldas Novas
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ