Chandigarh

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

63 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Chandigarh
XEM BẢN ĐỒ

SCO.170-171,Sector 34
 • Gần Khu bảo tồn Chim
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459443}} VND {{pricestrTa_459443}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459443}}
SCO 807-808, Sector 22 A
 • Gần Vườn hồng Zakir
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467154}} VND {{pricestrTa_467154}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467154}}
Sco - 1-2-3 Sector 17 - A
 • Gần Bảo tàng và Phòng triển lãm Nghệ thuật Chính phủ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445253}} VND {{pricestrTa_445253}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445253}}
(G.J. Hotels Pvt. Ltd.) SCO 325-328, Himalaya Marg, Sector-35B
 • Gần Vườn hồng Zakir
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407367}} VND {{pricestrTa_407367}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407367}}
Rajiv Gandhi
 • Gần Công viên Công nghệ Rajiv Gandhi Chandigarh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_365545}} VND {{pricestrTa_365545}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_365545}}
Sector 10
 • Gần Bảo tàng và Phòng triển lãm Nghệ thuật Chính phủ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429881}} VND {{pricestrTa_429881}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429881}}
40.5 Milestone , Zirakpur
 • Ở Zirakpur
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_83365}} VND {{pricestrTa_83365}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_83365}}
Plot No 147-148
 • Gần Trung tâm hội nghị CII
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_192111}} VND {{pricestrTa_192111}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_192111}}
Plot no. 51, Industrial & Business Park, Phase II, Tribune Chowk
 • Gần Trung tâm hội nghị CII
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450017}} VND {{pricestrTa_450017}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450017}}
178 Industrial and Business Park, Phase I
 • Gần Trung tâm Thương mại Elante
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471801}} VND {{pricestrTa_471801}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471801}}
SCO 1014-1015 Sector 22 B, opposite sector 17 Bus stand
 • Gần Khu bảo tồn Chim
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449992}} VND {{pricestrTa_449992}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449992}}
Plot No. 15, Industrial Area Phase I
 • Gần Trung tâm Thương mại Elante
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498183}} VND {{pricestrTa_498183}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498183}}
Chandigarh Ambala Road
 • Trên trục giao thông liên kết với sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_193703}} VND {{pricestrTa_193703}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_193703}}
Sector 35B, Dakshin Marg
 • Gần Khu bảo tồn Chim
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401716}} VND {{pricestrTa_401716}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401716}}
1052-53, Sector22-B, Opposite ISBT-17
 • Gần Khu bảo tồn Chim
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451367}} VND {{pricestrTa_451367}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451367}}
Block 10Sector 17 AChandigarh 160017
 • Gần Vườn hồng Zakir
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_224332}} VND {{pricestrTa_224332}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_224332}}
Sector 43-B
 • Gần Khu bảo tồn Chim
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513952}} VND {{pricestrTa_513952}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513952}}
SCO 101-102, Sector 43
 • Gần Khu bảo tồn Chim
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466953}} VND {{pricestrTa_466953}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466953}}
SCO No. 2927-28-29-30-31-32, Sector-22C, Opposite JW Marriott, Dakshin Marg
 • Gần Khu bảo tồn Chim
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527248}} VND {{pricestrTa_527248}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527248}}
#178, Industrial Cum Business Park, Phase II
 • Gần Trung tâm hội nghị CII
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423957}} VND {{pricestrTa_423957}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423957}}
NH-21, Near Chandigarh Airport, Zirakpur
 • Ở Chandigarh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474043}} VND {{pricestrTa_474043}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474043}}
Ambala Chandigarh National Highway 22ZirakpurPunjab 140603
 • Ở Zirakpur
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_207054}} VND {{pricestrTa_207054}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_207054}}
S.C.O 21, SEC 7C Madhya Marg
 • Gần Khu bảo tồn Chim
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467257}} VND {{pricestrTa_467257}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467257}}
Block No.9, Sector 17 A
 • Gần Vườn hồng Zakir
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_124835}} VND {{pricestrTa_124835}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_124835}}
SCO 351-352, Sector 35 B
 • Gần Khu bảo tồn Chim
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530909}} VND {{pricestrTa_530909}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530909}}
Sector 45 A
 • Gần Trung tâm hội nghị CII
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555260}} VND {{pricestrTa_555260}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555260}}
SCO 2
 • Gần Công viên Công nghệ Rajiv Gandhi Chandigarh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492625}} VND {{pricestrTa_492625}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492625}}
Himalaya Marg, Sector 22 - B
 • Gần Khu bảo tồn Chim
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394296}} VND {{pricestrTa_394296}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394296}}
902-903, N.A.C, Housing Board Chowk, Mani Majra,
 • Gần Công viên Công nghệ Rajiv Gandhi Chandigarh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438804}} VND {{pricestrTa_438804}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438804}}
SCO-173, Sec-8C, Madhya Marg
 • Gần Bảo tàng và Phòng triển lãm Nghệ thuật Chính phủ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449906}} VND {{pricestrTa_449906}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449906}}
Morni Road (Near Nada Sahib Gurudwara)
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_229756}} VND {{pricestrTa_229756}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_229756}}
S.C.O. 95, Burail, Sector 45-A
 • Gần Trung tâm hội nghị CII
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449985}} VND {{pricestrTa_449985}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449985}}
Sco 21, Sector 7C, Madhya Marg, Beside Moti Mahal Delux
 • Gần Khu bảo tồn Chim
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477979}} VND {{pricestrTa_477979}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477979}}
SCO 52 Near AKSIP School, Sector 45 A
 • Gần Trung tâm hội nghị CII
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555222}} VND {{pricestrTa_555222}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555222}}
SCO 202-203-204
 • Gần Vườn hồng Zakir
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416857}} VND {{pricestrTa_416857}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416857}}
Plot no. 116 Village Dariya, Near Chandigarh Railway Station
 • Gần Trung tâm Thương mại Elante
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450437}} VND {{pricestrTa_450437}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450437}}
SCO 7, Sector 27-C, Near Pal Dhaba
 • Gần Trung tâm Thương mại Elante
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531806}} VND {{pricestrTa_531806}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531806}}
SCO 115-116, Sector 43 B
 • Gần Khu bảo tồn Chim
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479810}} VND {{pricestrTa_479810}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479810}}
Naya Gaon
 • Gần Khu phức hợp Trụ sở Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555335}} VND {{pricestrTa_555335}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555335}}
Himalaya Marg, Sector 22-C, Twin Hotel Complex
 • Gần Khu bảo tồn Chim
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449947}} VND {{pricestrTa_449947}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449947}}
SCO 3035-36, Opp. Kissan Bhawan, Sector 22-D
 • Gần Khu bảo tồn Chim
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467109}} VND {{pricestrTa_467109}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467109}}
Near Hockey Stadium, Sector 42B Attawa
 • Gần Khu bảo tồn Chim
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479854}} VND {{pricestrTa_479854}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479854}}
SCO 165 167
 • Gần Trung tâm hội nghị CII
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_229759}} VND {{pricestrTa_229759}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_229759}}
Plot No. 3, MW Industrial Area Phase I
 • Gần Trung tâm Thương mại Elante
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405703}} VND {{pricestrTa_405703}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405703}}
Plot no. 65, Ekta Market Sector 42 B, Attawa
 • Ở Chandigarh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450254}} VND {{pricestrTa_450254}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450254}}
63 khách sạn Chandigarh

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ