Cuzco

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

137 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Cuzco
XEM BẢN ĐỒ

Calle Union N 184
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_128513}} VND {{pricestrTa_128513}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_128513}}
Calle San Pedro 128
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455255}} VND {{pricestrTa_455255}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455255}}
Choquechaca 281
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412306}} VND {{pricestrTa_412306}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412306}}
Jr. Tupac Yupanqui 391, Templo RECOLETA
 • Gần Plaza Tupac Amaru
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456064}} VND {{pricestrTa_456064}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456064}}
Avenida Puputi K-1
 • Gần Plaza Tupac Amaru
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401268}} VND {{pricestrTa_401268}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401268}}
Avenida El Sol 594
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106464}} VND {{pricestrTa_106464}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106464}}
Calle Santa Catalina Angosta Nº 158
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455918}} VND {{pricestrTa_455918}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455918}}
Jr. Espinar K-2, Urbanization Progreso
 • Gần Đại học Quốc gia Saint Anthony the Abbot in Cuzco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517394}} VND {{pricestrTa_517394}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517394}}
Av. El Sol #613
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431996}} VND {{pricestrTa_431996}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431996}}
Calle Suecia No. 499
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_220616}} VND {{pricestrTa_220616}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_220616}}
Calle Nueva Alta 484
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400521}} VND {{pricestrTa_400521}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400521}}
Hipolito Unanue 155
 • Gần Trung tâm Thủ công Mỹ nghệ Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106470}} VND {{pricestrTa_106470}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106470}}
San Borja i - 7, (Esq. Jr. Cusco y Piura)
 • Gần Sân vận động Garcilaso de la Vega
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408501}} VND {{pricestrTa_408501}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408501}}
Calle Siete Cuartones 225
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_206360}} VND {{pricestrTa_206360}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_206360}}
Plazoleta Limacpampa Chico 493
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428851}} VND {{pricestrTa_428851}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428851}}
Calle Inticahuarina 620
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_335676}} VND {{pricestrTa_335676}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_335676}}
Av. Tullumayo No. 548
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_211555}} VND {{pricestrTa_211555}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_211555}}
Calle Siete Angelitos N° 640, Barrio San Blas
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480034}} VND {{pricestrTa_480034}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480034}}
Calle Siete Ventanas N° 207
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434372}} VND {{pricestrTa_434372}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434372}}
Av. Huascar #222, Wanchaq
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469817}} VND {{pricestrTa_469817}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469817}}
Jr. Tupac Yupanqui Nro. 280, Urb. Tahuantinsuyo
 • Gần Plaza Tupac Amaru
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457499}} VND {{pricestrTa_457499}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457499}}
Avenida Arcopata 466A
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402775}} VND {{pricestrTa_402775}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402775}}
Calle Atahuallpa 454, Urbanizacion Tahuantinsuyo
 • Gần Plaza Tupac Amaru
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464867}} VND {{pricestrTa_464867}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464867}}
Plaza Nazarenas 144Cuzco
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_206139}} VND {{pricestrTa_206139}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_206139}}
Atocsaycuchi 616
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_211576}} VND {{pricestrTa_211576}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_211576}}
Calle Tigre 129
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418416}} VND {{pricestrTa_418416}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418416}}
Urbanización Lucrepata E-4
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461424}} VND {{pricestrTa_461424}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461424}}
Quinta Qolqampata s/n San Cristobal
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438502}} VND {{pricestrTa_438502}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438502}}
Av. Lucrepata D - 1
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404728}} VND {{pricestrTa_404728}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404728}}
AV. TULLUMAYO 465
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481660}} VND {{pricestrTa_481660}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481660}}
Avenida Manco Capac 420/b, Wanchaq
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405099}} VND {{pricestrTa_405099}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405099}}
Calle 7 Cuartones 306
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470272}} VND {{pricestrTa_470272}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470272}}
Av El Sol 602
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_88878}} VND {{pricestrTa_88878}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_88878}}
Calle Santa Teresa 327
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406888}} VND {{pricestrTa_406888}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406888}}
Calle Alabado 520, San Blas
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438752}} VND {{pricestrTa_438752}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438752}}
Calle Carmen Alto 194, San Blas
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424751}} VND {{pricestrTa_424751}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424751}}
Calle Suecia 345
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_211578}} VND {{pricestrTa_211578}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_211578}}
Calle Chihuampata No 278
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106469}} VND {{pricestrTa_106469}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106469}}
Calle San Agust?n 371
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_341685}} VND {{pricestrTa_341685}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_341685}}
Calle Ese 343
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510314}} VND {{pricestrTa_510314}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510314}}
Calle Saphi 766
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_211598}} VND {{pricestrTa_211598}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_211598}}
Calle Cruz Verde 390
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413472}} VND {{pricestrTa_413472}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413472}}
Alameda Pachacuteq Urb. Bancopata B-3-A
 • Gần Sân vận động Garcilaso de la Vega
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518196}} VND {{pricestrTa_518196}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518196}}
Calle Loreto 115 - Iintikijllu
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408434}} VND {{pricestrTa_408434}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408434}}
Santa Catalina Angosta 149
 • Ở Trung tâm lịch sử Cusco
 • Cusco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_341686}} VND {{pricestrTa_341686}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_341686}}
137 khách sạn Cuzco

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ