Dresden

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

63 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Dresden
XEM BẢN ĐỒ

Ostra-allee 33
 • Gần Cung điện Zwinger
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382812}} VND {{pricestrTa_382812}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382812}}
Melanchthonstraße 201099 Dresden
 • Gần Albertinum
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_17749}} VND {{pricestrTa_17749}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_17749}}
Hansastr. 43
 • Ở Neustadt
 • Dresden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_18450}} VND {{pricestrTa_18450}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_18450}}
Königsbrücker Landstr. 71
 • Ở Klotzsche
 • Dresden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431003}} VND {{pricestrTa_431003}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431003}}
Bonhoefferplatz 13
 • Ở Cotta
 • Dresden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431010}} VND {{pricestrTa_431010}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431010}}
Wilhem- Franke- Strasse 90
 • Ở Leubnitz-Neuostra
 • Dresden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_40034}} VND {{pricestrTa_40034}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_40034}}
Muenzgasse 10
 • Gần Vườn Herzogin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_111165}} VND {{pricestrTa_111165}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_111165}}
Schloss Strasse01067 Dresden
 • Gần Vườn Herzogin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_189187}} VND {{pricestrTa_189187}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_189187}}
Hamburger Strasse 64 68
 • Ở Cotta
 • Dresden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_40032}} VND {{pricestrTa_40032}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_40032}}
Jüdenhof 9
 • Gần Residenzschloss
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507087}} VND {{pricestrTa_507087}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507087}}
Rosenstr. 36
 • Gần Vườn Herzogin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_21490}} VND {{pricestrTa_21490}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_21490}}
Strehlener Strasse 10
 • Ở Suedvorstadt
 • Dresden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388313}} VND {{pricestrTa_388313}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388313}}
Forststraße 22
 • Ở Neustadt
 • Dresden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469515}} VND {{pricestrTa_469515}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469515}}
Huelsse Str. 1
 • Gần Bảo tàng Palitzsch tại Prohlis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_20620}} VND {{pricestrTa_20620}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_20620}}
Prager Strasse 9
 • Gần Trung tâm thương mại Altmarkt-Galerie Dresden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23459}} VND {{pricestrTa_23459}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23459}}
Neumarkt 7
 • Gần Vườn Herzogin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_339530}} VND {{pricestrTa_339530}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_339530}}
Zschoner Ring 6
 • Ở Kesselsdorf
 • Wilsdruff
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_18460}} VND {{pricestrTa_18460}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_18460}}
Antonstraße 5a
 • Ở Innere Neustadt
 • Dresden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481207}} VND {{pricestrTa_481207}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481207}}
Neumarkt 9
 • Gần Nhà thờ Đức Bà
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_60689}} VND {{pricestrTa_60689}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_60689}}
Lingnerallee 3
 • Gần Đường sắt trong Công viên Dresden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_70648}} VND {{pricestrTa_70648}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_70648}}
Stauffenbergallee 25 A
 • Ở Neustadt
 • Dresden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_335971}} VND {{pricestrTa_335971}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_335971}}
Merbitzer Str. 53
 • Ở Briesnitz
 • Dresden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_84447}} VND {{pricestrTa_84447}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_84447}}
Dohnaer Str. 31
 • Ở Strehlen
 • Dresden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456953}} VND {{pricestrTa_456953}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456953}}
Ostra-Allee 25 Am Zwinger
 • Gần Vườn Herzogin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437257}} VND {{pricestrTa_437257}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437257}}
TERRASSENUFER 12
 • Gần Albertinum
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50417}} VND {{pricestrTa_50417}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50417}}
Grunaer Str. 14
 • Gần Đường sắt trong Công viên Dresden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_334694}} VND {{pricestrTa_334694}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_334694}}
Bamberger Str. 14
 • Ở Plauen
 • Dresden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_65715}} VND {{pricestrTa_65715}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_65715}}
Loschwitzer Straße 19
 • Ở Blasewitz
 • Dresden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451197}} VND {{pricestrTa_451197}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451197}}
Mobschatzer Straße 17 
 • Ở Cotta
 • Dresden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396864}} VND {{pricestrTa_396864}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396864}}
An der Kreuzkirche 2
 • Gần Vườn Herzogin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_181213}} VND {{pricestrTa_181213}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_181213}}
Doktor Kuelz-ring 16
 • Gần Vườn Herzogin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_183840}} VND {{pricestrTa_183840}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_183840}}
Kreischaer Str. 2
 • Ở Strehlen
 • Dresden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_22181}} VND {{pricestrTa_22181}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_22181}}
Koenigstr. 14
 • Gần Nhà hát Opera Semper
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_187944}} VND {{pricestrTa_187944}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_187944}}
Prießnitzstraße 12
 • Ở Neustadt
 • Dresden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429135}} VND {{pricestrTa_429135}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429135}}
Prager Strasse 5
 • Gần Trung tâm thương mại Altmarkt-Galerie Dresden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_354087}} VND {{pricestrTa_354087}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_354087}}
Raehnitzgasse 19
 • Gần Nhà hát Opera Semper
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382111}} VND {{pricestrTa_382111}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382111}}
Taschenberg 3
 • Gần Vườn Herzogin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_24021}} VND {{pricestrTa_24021}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_24021}}
Ringstraße 1
 • Gần Nhà thờ Đức Bà
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441843}} VND {{pricestrTa_441843}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441843}}
Neumarkt 1
 • Gần Nhà thờ Đức Bà
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461132}} VND {{pricestrTa_461132}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461132}}
An der Frauenkirche 13
 • Gần Albertinum
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_100000}} VND {{pricestrTa_100000}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_100000}}
Wiener Platz 8
 • Ở Altstadt
 • Dresden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77483}} VND {{pricestrTa_77483}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77483}}
Wittenberger Straße 74
 • Ở Blasewitz
 • Dresden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501726}} VND {{pricestrTa_501726}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501726}}
Rothenburger Str. 15-17
 • Ở Neustadt
 • Dresden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_40033}} VND {{pricestrTa_40033}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_40033}}
Altmarkt 4
 • Gần Nhà thờ Đức Bà
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436911}} VND {{pricestrTa_436911}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436911}}
An der Frauenkirche 19
 • Gần Nhà thờ Đức Bà
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_112884}} VND {{pricestrTa_112884}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_112884}}
63 khách sạn Dresden

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ