Galapagos

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

35 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Galapagos
XEM BẢN ĐỒ

Cucuve y Floreana Puerto, Barrio El Eden
 • Gần Trạm nghiên cứu sinh học Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477219}} VND {{pricestrTa_477219}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477219}}
Bellavista Barrio los Túneles, Vía playa el Garrapatero
 • Trên núi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480229}} VND {{pricestrTa_480229}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480229}}
Charles Darwin Avenue and 12 Febrero
 • Gần Trạm nghiên cứu sinh học Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511100}} VND {{pricestrTa_511100}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511100}}
Tomas de Berlanga and February 12
 • Gần Trạm nghiên cứu sinh học Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436456}} VND {{pricestrTa_436456}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436456}}
Calle Delfin, Barrio el Mirador
 • Gần Trạm nghiên cứu sinh học Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517307}} VND {{pricestrTa_517307}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517307}}
Barrio Punta Estrada
 • Gần Las Grietas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413582}} VND {{pricestrTa_413582}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413582}}
Seymour y Adolfo Hanny
 • Gần Trạm nghiên cứu sinh học Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432358}} VND {{pricestrTa_432358}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432358}}
Av Charles Binford y Av Charles Darwin
 • Gần Trạm nghiên cứu sinh học Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472721}} VND {{pricestrTa_472721}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472721}}
Via a la Lobería, Puerto Velasco Ibarra
 • Ở Puerto Velasco Ibarra
 • Đảo Floreana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484538}} VND {{pricestrTa_484538}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484538}}
Scalesia y Cormoran
 • Gần Cầu tàu El Embarcadero
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480230}} VND {{pricestrTa_480230}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480230}}
Av. Puerto Villamil, Check In: Hotel Isabela Lodge
 • Gần Cầu tàu El Embarcadero
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433122}} VND {{pricestrTa_433122}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433122}}
Alsacio Northia and Esmeraldas Street, Esquina Algarrobos, San Cristobal
 • Gần Tượng đài Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505037}} VND {{pricestrTa_505037}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505037}}
Punta Estrada - Camino a las Grietas
 • Gần Las Grietas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471895}} VND {{pricestrTa_471895}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471895}}
Ave. Charles Darwin S/n Y Piquero
 • Gần Trạm nghiên cứu sinh học Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404529}} VND {{pricestrTa_404529}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404529}}
Barrio Las Ninfas Calle Colonos
 • Gần Trạm nghiên cứu sinh học Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433031}} VND {{pricestrTa_433031}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433031}}
Av. Charles Darwin y Herman Melville
 • Gần Tượng đài Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488566}} VND {{pricestrTa_488566}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488566}}
Barrio Los Arrayanes, Cormoran
 • Gần Trạm nghiên cứu sinh học Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437004}} VND {{pricestrTa_437004}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437004}}
Floreana S/N y Matazarnos
 • Gần Trạm nghiên cứu sinh học Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439886}} VND {{pricestrTa_439886}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439886}}
Calle Petrel y Scalesia
 • Gần Trạm nghiên cứu sinh học Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477622}} VND {{pricestrTa_477622}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477622}}
Calle No. 10, Barrio del Eden Avenida y Escalecia
 • Gần Trạm nghiên cứu sinh học Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477726}} VND {{pricestrTa_477726}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477726}}
Sector Thomas de Berlanga S/N, In front of Santa Cruz Garden
 • Tại công viên quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473435}} VND {{pricestrTa_473435}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473435}}
Barrio El Eden
 • Gần Trạm nghiên cứu sinh học Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435399}} VND {{pricestrTa_435399}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435399}}
Av. Baltra y Charles Binford
 • Gần Trạm nghiên cứu sinh học Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503464}} VND {{pricestrTa_503464}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503464}}
Avenida Charles Darwin e Indefatigable, Santa Cruz, Galapagos
 • Gần Trạm nghiên cứu sinh học Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538169}} VND {{pricestrTa_538169}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538169}}
Tomás de Berlanga e Islas Plazas
 • Gần Trạm nghiên cứu sinh học Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506043}} VND {{pricestrTa_506043}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506043}}
Manuel Agama y Via Las Tijeretas
 • Gần Tượng đài Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471818}} VND {{pricestrTa_471818}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471818}}
Settlers and Thomas de Berlanga 
 • Gần Trạm nghiên cứu sinh học Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441882}} VND {{pricestrTa_441882}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441882}}
Cucuve y Floreana, Santa Cruz Island
 • Gần Trạm nghiên cứu sinh học Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538225}} VND {{pricestrTa_538225}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538225}}
Avenida Charles Darwin s/n and, Herman Melville
 • Gần Tượng đài Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471601}} VND {{pricestrTa_471601}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471601}}
Av Plaza y Charles Binford
 • Gần Trạm nghiên cứu sinh học Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439979}} VND {{pricestrTa_439979}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439979}}
Thomas de Berlanga e Isla Plaza Esq.
 • Gần Trạm nghiên cứu sinh học Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471471}} VND {{pricestrTa_471471}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471471}}
Av Baltra y Albatros
 • Gần Trạm nghiên cứu sinh học Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439965}} VND {{pricestrTa_439965}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439965}}
General Rodriguez, Islas Duncan, Frente Mercado Munici
 • Gần Trạm nghiên cứu sinh học Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509016}} VND {{pricestrTa_509016}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509016}}
Av. Alsacio Northia vía al aeropuerto
 • Gần Tượng đài Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479075}} VND {{pricestrTa_479075}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479075}}
Islas Plazas y Tomas de Berlanga
 • Gần Trạm nghiên cứu sinh học Charles Darwin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_545900}} VND {{pricestrTa_545900}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_545900}}
35 khách sạn Galapagos
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Galapagos
Tiện ích khách sạn Galapagos
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ