Gevgelija

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

37 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Gevgelija
XEM BẢN ĐỒ

Frederic Chopin 10
 • Gần Bảo tàng Thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450050}} VND {{pricestrTa_450050}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450050}}
Blvd. Koco Racin and Istarska
 • Ở Trung tâm
 • Skopje
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462148}} VND {{pricestrTa_462148}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462148}}
Titoveleska 51
 • Gần Gradski Trgovski Centar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516861}} VND {{pricestrTa_516861}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516861}}
9. Maj 3
 • Gần Đại sứ quán Áo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441715}} VND {{pricestrTa_441715}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441715}}
Kej Dimitar Vlahov 15
 • Ở Trung tâm
 • Skopje
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529457}} VND {{pricestrTa_529457}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529457}}
1732 Street No. 4
 • Gần Sân vận động Thành phố Skopje
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514746}} VND {{pricestrTa_514746}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514746}}
Velestovo
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544726}} VND {{pricestrTa_544726}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544726}}
Kej 13-ti Noemvri 5s
 • Ở Trung tâm
 • Skopje
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475694}} VND {{pricestrTa_475694}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475694}}
Mile Pop Jordanov No. 1B
 • Gần Đại sứ quán Áo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514822}} VND {{pricestrTa_514822}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514822}}
st. 1737, 24
 • Ở Trung tâm
 • Skopje
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461610}} VND {{pricestrTa_461610}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461610}}
Elisie Popovski Marko 59
 • Gần Đại sứ quán Áo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544044}} VND {{pricestrTa_544044}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544044}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_561378}} VND {{pricestrTa_561378}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_561378}}
Mihail Cokov 8a
 • Gần Sân vận động Thành phố Skopje
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523603}} VND {{pricestrTa_523603}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523603}}
Bul. ASNOM No.1, bld. Asnom n.1
 • Gần Bể tắm Daut Pasa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484571}} VND {{pricestrTa_484571}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484571}}
Bitpazarska 90/2
 • Ở Trung tâm
 • Skopje
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523964}} VND {{pricestrTa_523964}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523964}}
Gotse Delchev Blvd 5
 • Ở Trung tâm
 • Skopje
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434856}} VND {{pricestrTa_434856}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434856}}
Gjuro Sturgar 11
 • Ở Trung tâm
 • Skopje
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446679}} VND {{pricestrTa_446679}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446679}}
Naum Ohridski 10A
 • Gần Tượng Cyril và Methodius
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470989}} VND {{pricestrTa_470989}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470989}}
Orce Nikolov Br 55
 • Ở Trung tâm
 • Skopje
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446764}} VND {{pricestrTa_446764}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446764}}
22 Adolf Ciborovski Street, Mother Theresa Street
 • Gần Đại sứ quán Áo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505799}} VND {{pricestrTa_505799}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505799}}
13 Roza Luksemburg Str.
 • Gần Đại sứ quán Áo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461742}} VND {{pricestrTa_461742}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461742}}
Kej Marsal Tito 18
 • Gần Tượng Cyril và Methodius
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529398}} VND {{pricestrTa_529398}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529398}}
48 Partizanska st
 • Gần Nhà thờ St. Kliment
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462442}} VND {{pricestrTa_462442}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462442}}
Prespanska 39
 • Gần Gradski Trgovski Centar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_547967}} VND {{pricestrTa_547967}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_547967}}
Ul.3, BB, Berovsko Ezero
 • Gần Hồ Berovo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475505}} VND {{pricestrTa_475505}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475505}}
1480 Grancien Preminbogorodica
 • Ở Gevgelija
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_206368}} VND {{pricestrTa_206368}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_206368}}
22 Adolf Ciborovski Street
 • Gần Đại sứ quán Áo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520976}} VND {{pricestrTa_520976}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520976}}
Nikola Vapcarov 13a
 • Ở Trung tâm
 • Skopje
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503872}} VND {{pricestrTa_503872}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503872}}
Street 32 No.24
 • Ở Skopje
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502838}} VND {{pricestrTa_502838}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502838}}
Plostad Makedonija 7
 • Ở Trung tâm
 • Skopje
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484288}} VND {{pricestrTa_484288}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484288}}
Gorno Nerezi Village
 • Ở Skopje
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520971}} VND {{pricestrTa_520971}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520971}}
Street 507 No.8
 • Gần Sân vận động Thành phố Skopje
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462445}} VND {{pricestrTa_462445}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462445}}
Vasil Gjorgov 31
 • Gần Đại sứ quán Áo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540179}} VND {{pricestrTa_540179}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540179}}
Sekspirova bb
 • Gần Đại sứ quán Áo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396085}} VND {{pricestrTa_396085}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396085}}
Goce Delcev Blvd.
 • Ở Prilep
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529397}} VND {{pricestrTa_529397}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529397}}
Ilirija 10
 • Gần Bảo tàng Tetovo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450276}} VND {{pricestrTa_450276}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450276}}
Todor Aleksandrov B Slavejko Arsov 2/24b
 • Gần Bảo tàng Thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546966}} VND {{pricestrTa_546966}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546966}}
37 khách sạn Gevgelija
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ