Gili Trawangan

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

172 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Gili Trawangan
XEM BẢN ĐỒ

Lombok Village, North Gili Trawangan
 • Gần Khu lặn biển Meno Wall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442393}} VND {{pricestrTa_442393}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442393}}
Jalan Semampar
 • Gần Chợ Gili Trawangan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_493626}} VND {{pricestrTa_493626}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493626}}
Gili Trawangan IslandWest Nusa TenggaraP.O.Box 2010Lombok 83126
 • Ở Đảo Gili
 • Gili Trawang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_206569}} VND {{pricestrTa_206569}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_206569}}
Kepiting Street
 • Gần Chợ Gili Trawangan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422204}} VND {{pricestrTa_422204}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422204}}
Gili Air
 • Gần Karang Divers
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_519529}} VND {{pricestrTa_519529}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_519529}}
Jl. Tongkol
 • Gần Khu lặn biển Meno Wall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530374}} VND {{pricestrTa_530374}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530374}}
Gili Trawangan Island
 • Gần Chợ Gili Trawangan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446546}} VND {{pricestrTa_446546}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446546}}
Kelapa Street
 • Gần Chợ Gili Trawangan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477775}} VND {{pricestrTa_477775}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477775}}
Jl. Gili Trawangan
 • Gần Chợ đêm Gili Trawangan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487606}} VND {{pricestrTa_487606}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487606}}
Jalan Ikan Duyung, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah
 • Gần Chợ Gili Trawangan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492392}} VND {{pricestrTa_492392}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492392}}
Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Pemenang
 • Gần Khu lặn biển Meno Wall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419037}} VND {{pricestrTa_419037}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419037}}
Gili Trawangan
 • Gần Chợ Gili Trawangan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425887}} VND {{pricestrTa_425887}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425887}}
Gili Air
 • Gần Bến tàu Gili Air
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458857}} VND {{pricestrTa_458857}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458857}}
Gili Trawangan
 • Gần Chợ Gili Trawangan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448734}} VND {{pricestrTa_448734}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448734}}
Jalan Barakuda
 • Gần Chợ Gili Trawangan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457879}} VND {{pricestrTa_457879}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457879}}
Gili Meno
 • Gần Công viên chim Gili Meno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456337}} VND {{pricestrTa_456337}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456337}}
Jalan Sunset Beach, Gili Islands, Lombok
 • Gần Công viên chim Gili Meno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505748}} VND {{pricestrTa_505748}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505748}}
Jalan Baracuda
 • Gần Khu lặn biển Meno Wall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448748}} VND {{pricestrTa_448748}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448748}}
Gili Trawangan
 • Gần Chợ Gili Trawangan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419545}} VND {{pricestrTa_419545}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419545}}
Gili Trawangan, Lombok Utara
 • Gần Khu lặn biển Meno Wall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497416}} VND {{pricestrTa_497416}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497416}}
Gili Meno, NTB
 • Gần Công viên chim Gili Meno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411251}} VND {{pricestrTa_411251}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411251}}
Main Street
 • Gần Khu lặn biển Meno Wall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419735}} VND {{pricestrTa_419735}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419735}}
Gili Air, Desa Pemenang
 • Gần Bến tàu Gili Air
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456127}} VND {{pricestrTa_456127}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456127}}
Jalan Pantai Gili Trawangan
 • Gần Khu lặn biển Meno Wall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491932}} VND {{pricestrTa_491932}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491932}}
Sunset Point Area
 • Gần Chợ Gili Trawangan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490969}} VND {{pricestrTa_490969}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490969}}
Gili Trawangan
 • Gần Chợ Gili Trawangan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477954}} VND {{pricestrTa_477954}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477954}}
Gili Trawangan
 • Gần Chợ Gili Trawangan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477064}} VND {{pricestrTa_477064}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477064}}
Gili Air
 • Gần Bến tàu Gili Air
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470566}} VND {{pricestrTa_470566}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470566}}
Pemenang, Gili Indah
 • Gần Công viên chim Gili Meno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441638}} VND {{pricestrTa_441638}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441638}}
Bulu Babi Street, RT 1, Central, Behind Buddha Dive
 • Gần Chợ Gili Trawangan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431258}} VND {{pricestrTa_431258}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431258}}
Gili Trawangan
 • Gần Khu lặn biển Meno Wall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419725}} VND {{pricestrTa_419725}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419725}}
Gili Trawangan
 • Gần Chợ Gili Trawangan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477419}} VND {{pricestrTa_477419}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477419}}
Gili Islands, Lombok
 • Gần Khu lặn biển Meno Wall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524817}} VND {{pricestrTa_524817}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524817}}
Jalan Bulu Babi No. 2
 • Gần Chợ Gili Trawangan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523074}} VND {{pricestrTa_523074}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523074}}
Gili Trawangan
 • Gần Chợ Gili Trawangan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432391}} VND {{pricestrTa_432391}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432391}}
Gili Trawangan, West Nusa, Tenggara Lombok
 • Gần Chợ đêm Gili Trawangan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443098}} VND {{pricestrTa_443098}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443098}}
Gili Air Indah
 • Gần Karang Divers
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_519554}} VND {{pricestrTa_519554}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_519554}}
P.O.Box 2010Gili Trawangan IslandKabupaten Lombok UtaraLombok 83355
 • Ở Đảo Gili
 • Gili Trawang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_30441}} VND {{pricestrTa_30441}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_30441}}
Gili Trawangan
 • Gần Khu lặn biển Meno Wall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454396}} VND {{pricestrTa_454396}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454396}}
Jl. Raya Gili Trawangan
 • Gần Cảng Gili Trawangan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445845}} VND {{pricestrTa_445845}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445845}}
Gili Trawangan
 • Gần Chợ đêm Gili Trawangan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454328}} VND {{pricestrTa_454328}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454328}}
Dusun Gili Indah, Gili Trawangan Street
 • Gần Chợ đêm Gili Trawangan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506048}} VND {{pricestrTa_506048}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506048}}
Kelapa Road, Desa Pemenang
 • Gần Chợ Gili Trawangan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499183}} VND {{pricestrTa_499183}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499183}}
Gili Terawangan - Pemenang
 • Gần Khu lặn biển Meno Wall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419686}} VND {{pricestrTa_419686}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419686}}
Gili Air
 • Gần Bến tàu Gili Air
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455575}} VND {{pricestrTa_455575}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455575}}
172 khách sạn Gili Trawangan
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Gili Trawangan
Tiện ích khách sạn Gili Trawangan
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ