Grand Bahama

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

87 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Grand Bahama
XEM BẢN ĐỒ

Harbour Drive
 • Gần Bãi biển Cabbage
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476156}} VND {{pricestrTa_476156}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476156}}
West Bay Street, Cable Beach, New Providence
 • Gần Vườn Bách thảo Nassau
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474445}} VND {{pricestrTa_474445}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474445}}
Lighthouse Point Road
 • Gần Bến du thuyền Clarence Town
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450446}} VND {{pricestrTa_450446}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450446}}
Sea Horse Road at Port Lucaya
 • Gần Chợ Port Lucaya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_26753}} VND {{pricestrTa_26753}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_26753}}
50 nautical mi. off the coast of S. FL
 • Gần Bến du thuyền Vịnh Bimini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436725}} VND {{pricestrTa_436725}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436725}}
General Delivery
 • Ở Elbow Cay
 • Thị trấn Hope
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411316}} VND {{pricestrTa_411316}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411316}}
Hope Town Marina
 • Ở Elbow Cay
 • Thị trấn Hope
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438713}} VND {{pricestrTa_438713}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438713}}
Jacaranda Drive, Cigatoo Estates
 • Gần Bãi biển Mũi Hut
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429808}} VND {{pricestrTa_429808}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429808}}
Jolly Roger Drive
 • Gần Chợ Port Lucaya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110455}} VND {{pricestrTa_110455}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110455}}
Driggs Hill - South Andros Island
 • Ở Nam Andros
 • Đồi Driggs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383892}} VND {{pricestrTa_383892}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383892}}
Lochabar
 • Gần Bến du thuyền Clarence Town
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438893}} VND {{pricestrTa_438893}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438893}}
Tropic of Cancer Beach
 • Gần Bãi biển Tropic of Cancer
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422476}} VND {{pricestrTa_422476}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422476}}
Queen's Highway North, 1 mile south of Glass Window Bridge
 • Gần Bãi biển Đảo Gaulding
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465680}} VND {{pricestrTa_465680}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465680}}
Treasure Cay Road
 • Gần Sân Gôn Đảo Châu báu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384531}} VND {{pricestrTa_384531}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384531}}
One Baha Mar Boulevard
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432795}} VND {{pricestrTa_432795}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432795}}
1 Royal Palm Way
 • Gần Chợ Port Lucaya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471042}} VND {{pricestrTa_471042}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471042}}
Banks Road
 • Gần Bãi biển Poponi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503588}} VND {{pricestrTa_503588}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503588}}
Queens Highway
 • Gần Blue Hole
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483490}} VND {{pricestrTa_483490}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483490}}
Banks Road
 • Gần Bãi biển Poponi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503582}} VND {{pricestrTa_503582}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503582}}
West Bay Street At Nassau Street
 • Gần Pháo đài Fincastle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477625}} VND {{pricestrTa_477625}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477625}}
Sea Horse Lane
 • Gần Chợ Port Lucaya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_39219}} VND {{pricestrTa_39219}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_39219}}
North Palmetto Point, Governors Harbour
 • Gần Bãi biển Poponi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436047}} VND {{pricestrTa_436047}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436047}}
Nassau
 • Ở Westwind
 • Nassau
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554258}} VND {{pricestrTa_554258}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554258}}
Church Street
 • Ở Thị trấn Arthur
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430385}} VND {{pricestrTa_430385}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430385}}
Bay & Hill Street
 • Ở Đảo Harbour
 • Thị trấn Dunmore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439745}} VND {{pricestrTa_439745}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439745}}
February Point
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477493}} VND {{pricestrTa_477493}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477493}}
West Bay Street
 • Gần Pháo đài Fincastle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472177}} VND {{pricestrTa_472177}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472177}}
Moss Town
 • Ở Thị trấn Moss
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433040}} VND {{pricestrTa_433040}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433040}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560904}} VND {{pricestrTa_560904}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560904}}
Doubloon Road And Churchill Dr
 • Gần Bãi biển Taino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_30815}} VND {{pricestrTa_30815}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_30815}}
Lisbon Creek, South Andros
 • Ở Nam Andros
 • Mangrove Cay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496909}} VND {{pricestrTa_496909}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496909}}
16 Forune Bay Drive
 • Ở Lucaya
 • Freeport
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470629}} VND {{pricestrTa_470629}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470629}}
White Sound, Elbow Cay
 • Ở Elbow Cay
 • Thị trấn Hope
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395118}} VND {{pricestrTa_395118}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395118}}
#9-10 Bay Street
 • Gần biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512428}} VND {{pricestrTa_512428}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512428}}
Queens Hwy
 • Gần Bãi biển Vịnh Palm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496216}} VND {{pricestrTa_496216}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496216}}
George Town
 • Ở Thị trấn George
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437784}} VND {{pricestrTa_437784}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437784}}
Deadman's Reef
 • Gần Dead Man's Reef
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448362}} VND {{pricestrTa_448362}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448362}}
West Bay St. & Augusta St.
 • Gần Pháo đài Fincastle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425196}} VND {{pricestrTa_425196}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425196}}
West Bay Street, Cable Beach
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407423}} VND {{pricestrTa_407423}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407423}}
Swains
 • Ở Nam Andros
 • Mangrove Cay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423234}} VND {{pricestrTa_423234}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423234}}
Banks Rd., EL-29924
 • Gần Trang trại OceanView
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416241}} VND {{pricestrTa_416241}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416241}}
Triana Shores
 • Ở Đảo Harbour
 • Thị trấn Dunmore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_558144}} VND {{pricestrTa_558144}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_558144}}
West Bay Street, Next To Bob Marley Resort
 • Gần biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427891}} VND {{pricestrTa_427891}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427891}}
Leeward East
 • Gần Bãi biển Yamacraw
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554281}} VND {{pricestrTa_554281}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554281}}
West Bay Street, Cable Beach
 • Gần Lake Cunningham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386057}} VND {{pricestrTa_386057}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386057}}
87 khách sạn Grand Bahama
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Grand Bahama
Tiện ích khách sạn Grand Bahama
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ