Guatemala City

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

48 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Guatemala City
XEM BẢN ĐỒ

Ave. 6a 15-14, Zona 13, Aurora 1
 • Ở Zona 13
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503562}} VND {{pricestrTa_503562}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503562}}
Prolongacion Boulevard Los Proceres, KM 9, Zona 15
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382200}} VND {{pricestrTa_382200}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382200}}
14 Street 3-08 Zona 10
 • Ở Zona Viva
 • Thành phố Goa-tê-ma-la
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_30813}} VND {{pricestrTa_30813}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_30813}}
14 Calle 7-88 Zona 10
 • Ở Zona Viva
 • Thành phố Goa-tê-ma-la
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202431}} VND {{pricestrTa_202431}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202431}}
1a Avenida 12-46 Zona 10
 • Ở Zona Viva
 • Thành phố Goa-tê-ma-la
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50585}} VND {{pricestrTa_50585}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50585}}
13 Calle 7 65 Zona 9
 • Ở Zona Viva
 • Thành phố Goa-tê-ma-la
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_64786}} VND {{pricestrTa_64786}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_64786}}
9a Calle 5-63 Zona 1
 • Ở Zona Historico
 • Thành phố Goa-tê-ma-la
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110648}} VND {{pricestrTa_110648}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110648}}
2 Avenida 12-28 Zona 10
 • Ở Core area of Guatemala
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458792}} VND {{pricestrTa_458792}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458792}}
Vía 5, 4-68 zona 4
 • Gần Vườn Bách thảo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381990}} VND {{pricestrTa_381990}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381990}}
8a. Calle 3-67 Zona 10
 • Ở Core area of Guatemala
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438753}} VND {{pricestrTa_438753}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438753}}
14 Calle 5-09 Zona 10
 • Gần Trung tâm Thương mại Plaza Fontabella
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438859}} VND {{pricestrTa_438859}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438859}}
12 Calle 2-20 Zona 10
 • Ở Core area of Guatemala
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447718}} VND {{pricestrTa_447718}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447718}}
6ta Avenida 12-66 Zona 1
 • Ở Zona Historico
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456960}} VND {{pricestrTa_456960}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456960}}
7 Avenida 15-45, Zona 9
 • Ở Core area of Guatemala
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382350}} VND {{pricestrTa_382350}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382350}}
15 Calle 0-31, Zona 10
 • Gần Trung tâm Thương mại Plaza Fontabella
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386744}} VND {{pricestrTa_386744}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386744}}
14 Calle 3-38, Zone I
 • Ở Zona Historico
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400418}} VND {{pricestrTa_400418}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400418}}
15 Calle 3-52, Zona 10
 • Ở Core area of Guatemala
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401293}} VND {{pricestrTa_401293}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401293}}
15 av. A, 5-30 zona 13
 • Ở Core area of Guatemala
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408370}} VND {{pricestrTa_408370}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408370}}
4 av 20-44 Zona 14
 • Ở Zona 14
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425626}} VND {{pricestrTa_425626}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425626}}
13 Calle A 10-30, Zona 1, El Sauce
 • Ở Zona Historico
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508761}} VND {{pricestrTa_508761}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508761}}
1 Avenida 12-47, Zona 10
 • Trong khu mua sắm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512118}} VND {{pricestrTa_512118}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512118}}
Avenida Las Americas 9-08, Zona 13
 • Ở Zona 13
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515171}} VND {{pricestrTa_515171}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515171}}
7, Avenida 14-21 Zona 1
 • Ở Zona Historico
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527730}} VND {{pricestrTa_527730}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527730}}
Via 7 6-16 Zona 4
 • Ở Zona 4
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535101}} VND {{pricestrTa_535101}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535101}}
14 Calle 4 - 29, Zona 9
 • Gần Teatro Nacional
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537931}} VND {{pricestrTa_537931}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537931}}
15 Calle 1-11 zona 10
 • Ở Core area of Guatemala
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542204}} VND {{pricestrTa_542204}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542204}}
1era Calle 3-49 Zona 1
 • Ở Zona Historico
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543244}} VND {{pricestrTa_543244}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543244}}
12 Calle 2-25, Zona 10
 • Ở Core area of Guatemala
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544634}} VND {{pricestrTa_544634}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544634}}
6th North Avenue # 43-A Antigua
 • Ở Zona Historico
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_558112}} VND {{pricestrTa_558112}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_558112}}
11 Avenida 35-02, Paseo Cayala Zona 16
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560329}} VND {{pricestrTa_560329}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560329}}
Primera Avenida 13 22 Zona 10
 • Ở Zona Viva
 • Thành phố Goa-tê-ma-la
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23123}} VND {{pricestrTa_23123}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23123}}
Calle Camino Real 0-20, Zona 10
 • Ở Zona Viva
 • Thành phố Goa-tê-ma-la
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_32835}} VND {{pricestrTa_32835}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_32835}}
Calle 14 2 51 Zona 10
 • Ở Zona Viva
 • Thành phố Goa-tê-ma-la
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50584}} VND {{pricestrTa_50584}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50584}}
KM 30 Carretera a Santa Elena Barillas
 • Trên núi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202435}} VND {{pricestrTa_202435}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202435}}
Interior Proyecto Bahia ParaisoRio DulceIzabal
 • Gần Pháo đài Castillo de San Felipe de Lara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_205626}} VND {{pricestrTa_205626}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_205626}}
3 Calle 6-42 Zona 9
 • Gần Torre del Reformador
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221738}} VND {{pricestrTa_221738}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221738}}
15 calle 10-62 zona 10
 • Ở Zona Viva
 • Thành phố Goa-tê-ma-la
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_227446}} VND {{pricestrTa_227446}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_227446}}
Calzada Roosevelt 22-43
 • Gần Kaminaljuyu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_363137}} VND {{pricestrTa_363137}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_363137}}
12 Calle 1
 • Ở Zona Viva
 • Thành phố Goa-tê-ma-la
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_112452}} VND {{pricestrTa_112452}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_112452}}
Ave Reforma 4-22 Zona 9
 • Ở Zona Viva
 • Thành phố Goa-tê-ma-la
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_120393}} VND {{pricestrTa_120393}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_120393}}
Interior Of Finca Filadelfia
 • Gần Đồi Thánh Giá
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_129672}} VND {{pricestrTa_129672}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_129672}}
0 CALLE 17-86 Zona 15
 • Gần Trung tâm Thương mại Oakland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202428}} VND {{pricestrTa_202428}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202428}}
11 Calle, por 15 Av final 12-53 Zona 10
 • Gần Trung tâm Thương mại Oakland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202429}} VND {{pricestrTa_202429}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202429}}
Zona 10
 • Ở Core area of Guatemala
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466350}} VND {{pricestrTa_466350}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466350}}
Calle Banana Palms, 300 mtrs before the Castle entrance
 • Gần Pháo đài Castillo de San Felipe de Lara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479187}} VND {{pricestrTa_479187}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479187}}
48 khách sạn Guatemala City

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ