Hamburg

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

152 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Hamburg
XEM BẢN ĐỒ

Hagenbeckstr. 150
 • Gần Sở thú Hagenbeck
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_341809}} VND {{pricestrTa_341809}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_341809}}
Neanderstr. 20
 • Gần Nhà thờ St. Michaelis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77265}} VND {{pricestrTa_77265}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77265}}
Luebecker Str. 109
 • Gần Alster-Schwimmhalle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_145692}} VND {{pricestrTa_145692}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_145692}}
Marseiller Strasse, 2
 • Gần Khu hội chợ Hamburger Dom
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381555}} VND {{pricestrTa_381555}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381555}}
An der Alster 72-79
 • Gần Hamburger Kunsthalle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_24015}} VND {{pricestrTa_24015}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_24015}}
Flughafenstrasse 1-3
 • Ở Fuhlsbuttel
 • Hamburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394169}} VND {{pricestrTa_394169}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394169}}
Amsinckstraße 39
 • Gần Hamburger Kunsthalle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456270}} VND {{pricestrTa_456270}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456270}}
Holzhude 2
 • Ở Bergedorf
 • Hamburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401589}} VND {{pricestrTa_401589}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401589}}
Oldesloer Str. 166
 • Ở Schnelsen
 • Hamburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_26138}} VND {{pricestrTa_26138}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_26138}}
Bremer Reihe 12-14
 • Gần Levantehaus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_25616}} VND {{pricestrTa_25616}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_25616}}
Vogelhuttendeich 87
 • Ở Wilhelmsburg
 • Hamburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_116704}} VND {{pricestrTa_116704}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_116704}}
Pulverteich 18
 • Gần Hamburger Kunsthalle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403727}} VND {{pricestrTa_403727}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403727}}
Steindamm 1
 • Gần Levantehaus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_354023}} VND {{pricestrTa_354023}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_354023}}
Boernestrasse 14
 • Ở Wandsbek
 • Hamburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418638}} VND {{pricestrTa_418638}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418638}}
Kirchenallee 2420099 Hamburg
 • Gần Hamburger Kunsthalle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_26093}} VND {{pricestrTa_26093}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_26093}}
Kirchenallee 37
 • Gần Levantehaus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_20455}} VND {{pricestrTa_20455}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_20455}}
Kirchenallee 46
 • Gần Levantehaus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_24196}} VND {{pricestrTa_24196}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_24196}}
Brennerstrasse 17
 • Gần Hamburger Kunsthalle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418283}} VND {{pricestrTa_418283}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418283}}
Holstenwall 19
 • Gần Nhà thờ St. Michaelis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_17950}} VND {{pricestrTa_17950}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_17950}}
Borgfelder Str. 1-9
 • Ở Saint Georg
 • Hamburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_18997}} VND {{pricestrTa_18997}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_18997}}
Billwerder Neuer Deich 2-4
 • Ở Rothenburgsort
 • Hamburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407429}} VND {{pricestrTa_407429}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407429}}
Billwerder Steindamm 18
 • Ở Hammerbrook
 • Hamburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411607}} VND {{pricestrTa_411607}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411607}}
Osakaallee 12
 • Gần Monckebergstrasse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541697}} VND {{pricestrTa_541697}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541697}}
Carsten-Rehder-Strasse 71
 • Gần Chợ Cá
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411113}} VND {{pricestrTa_411113}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411113}}
Am Sandtorkai 4
 • Gần Tòa thị chính Hamburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418940}} VND {{pricestrTa_418940}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418940}}
Steindamm 53
 • Gần Hamburger Kunsthalle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385405}} VND {{pricestrTa_385405}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385405}}
Leuschnerstraße 76
 • Gần Lâu đài Bergedorfer
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392056}} VND {{pricestrTa_392056}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392056}}
Am Husarendenkmal 33
 • Ở Wandsbek
 • Hamburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396774}} VND {{pricestrTa_396774}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396774}}
Amsinckstraße 4520097 Hamburg
 • Ở Hammerbrook
 • Hamburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_206582}} VND {{pricestrTa_206582}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_206582}}
Ditmar-Koel-Strasse 1
 • Gần Nhà thờ St. Michaelis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411085}} VND {{pricestrTa_411085}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411085}}
Kirchenallee 53
 • Gần Hamburger Kunsthalle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425072}} VND {{pricestrTa_425072}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425072}}
Reeperbahn 19-21
 • Gần Nhà thờ St. Michaelis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422168}} VND {{pricestrTa_422168}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422168}}
Bramfelder Straße 20
 • Ở Barmbek-Sued
 • Hamburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508864}} VND {{pricestrTa_508864}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508864}}
Steindamm 49
 • Gần Hamburger Kunsthalle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382198}} VND {{pricestrTa_382198}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382198}}
Drehbahn 49
 • Gần Tòa thị chính Hamburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_28810}} VND {{pricestrTa_28810}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_28810}}
An Der Alster 52-56
 • Gần Hamburger Kunsthalle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_24626}} VND {{pricestrTa_24626}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_24626}}
ELLMENREICHSTRASSE 20
 • Gần Hamburger Kunsthalle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_21356}} VND {{pricestrTa_21356}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_21356}}
Kirchenallee 49
 • Gần Hamburger Kunsthalle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402755}} VND {{pricestrTa_402755}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402755}}
Steintorplatz 3
 • Gần Hamburger Kunsthalle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_193673}} VND {{pricestrTa_193673}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_193673}}
Kirchenallee 56a
 • Gần Hamburger Kunsthalle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451742}} VND {{pricestrTa_451742}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451742}}
Bergheide 1
 • Ở Neugraben-Fischbek
 • Hamburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417748}} VND {{pricestrTa_417748}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417748}}
BRENNERSTRASSE 70 72
 • Gần Hamburger Kunsthalle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_333114}} VND {{pricestrTa_333114}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_333114}}
Neuer Jungfernstieg 9-14
 • Gần Tòa thị chính Hamburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_30394}} VND {{pricestrTa_30394}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_30394}}
Uberseeallee 5
 • Ở HafenCity
 • Hamburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_183934}} VND {{pricestrTa_183934}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_183934}}
Reeperbahn 15
 • Gần Nhà thờ St. Michaelis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430409}} VND {{pricestrTa_430409}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430409}}
152 khách sạn Hamburg

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ