Hamilton

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

64 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Hamilton
XEM BẢN ĐỒ

16 Thackeray StreetHamilton LakeHamilton 3204
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Waikato
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_263768}} VND {{pricestrTa_263768}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_263768}}
3635 Cambridge Road
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418654}} VND {{pricestrTa_418654}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418654}}
237 Victoria Street
 • Gần SkyCity Hamilton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_127016}} VND {{pricestrTa_127016}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_127016}}
200 Ulster Street
 • Ở Ngoại ô Hamilton Bắc
 • Ngoại ô Hamilton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432099}} VND {{pricestrTa_432099}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432099}}
295 Ulster Street, Whitiora
 • Ở Ngoại ô Hamilton Bắc
 • Ngoại ô Hamilton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443870}} VND {{pricestrTa_443870}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443870}}
165 Ulster Street
 • Ở Ngoại ô Hamilton Bắc
 • Ngoại ô Hamilton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_219093}} VND {{pricestrTa_219093}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_219093}}
222 Ulster Street, Whitiora  
 • Ở Ngoại ô Hamilton Bắc
 • Ngoại ô Hamilton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396942}} VND {{pricestrTa_396942}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396942}}
272 Ulster Street, Whitiora
 • Ở Ngoại ô Hamilton Bắc
 • Ngoại ô Hamilton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444104}} VND {{pricestrTa_444104}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444104}}
7 Alma Street
 • Gần SkyCity Hamilton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_89515}} VND {{pricestrTa_89515}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_89515}}
8a Haworth Ave
 • Gần Trung tâm Thông tin Du khách Cambridge i-SITE
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489515}} VND {{pricestrTa_489515}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489515}}
78-80 Grey Street
 • Gần Công viên Hamilton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492040}} VND {{pricestrTa_492040}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492040}}
42 Brooklyn Road
 • Gần Công viên Claudelands
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444022}} VND {{pricestrTa_444022}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444022}}
218 Grey St. Hamilton East
 • Gần Bệnh viện Southern Cross
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435576}} VND {{pricestrTa_435576}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435576}}
29 Albert Street
 • Gần Bệnh viện Southern Cross
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426800}} VND {{pricestrTa_426800}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426800}}
89 Victoria Street
 • Gần Trung tâm Thông tin Du khách Cambridge i-SITE
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445140}} VND {{pricestrTa_445140}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445140}}
40 Norrie Ave
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552035}} VND {{pricestrTa_552035}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552035}}
50 Wainui Road
 • Gần Bãi biển Raglan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507292}} VND {{pricestrTa_507292}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507292}}
290 Ulster St
 • Ở Ngoại ô Hamilton Bắc
 • Ngoại ô Hamilton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_225115}} VND {{pricestrTa_225115}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_225115}}
50 Tawa Street, Melville
 • Gần Bệnh viện Braemar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481621}} VND {{pricestrTa_481621}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481621}}
297 Ulster Street
 • Ở Ngoại ô Hamilton Bắc
 • Ngoại ô Hamilton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398219}} VND {{pricestrTa_398219}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398219}}
174 Ulster Street
 • Ở Ngoại ô Hamilton Bắc
 • Ngoại ô Hamilton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443350}} VND {{pricestrTa_443350}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443350}}
75 Peake Road RD1
 • Gần Trường đua Avantidrome
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413664}} VND {{pricestrTa_413664}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413664}}
32 Nihinihi Ave
 • Gần Bãi biển Raglan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524322}} VND {{pricestrTa_524322}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524322}}
209 Grey StreetHamilton EastHamilton
 • Gần Bệnh viện Southern Cross
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_219095}} VND {{pricestrTa_219095}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_219095}}
42 Thackeray StreetHamilton LakeHamilton 3204
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Waikato
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_263769}} VND {{pricestrTa_263769}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_263769}}
100 Garnett Ave Te Rapa
 • Ở Ngoại ô Te Rapa
 • Ngoại ô Hamilton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_73817}} VND {{pricestrTa_73817}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_73817}}
230 Ulster street
 • Ở Ngoại ô Hamilton Bắc
 • Ngoại ô Hamilton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_225114}} VND {{pricestrTa_225114}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_225114}}
27 Lorne Street
 • Gần Bệnh viện Braemar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444355}} VND {{pricestrTa_444355}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444355}}
451 Ulster Street
 • Ở Ngoại ô Hamilton Bắc
 • Ngoại ô Hamilton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432134}} VND {{pricestrTa_432134}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432134}}
265 Te Rapa Road
 • Gần Công viên nước Waterworld
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457512}} VND {{pricestrTa_457512}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457512}}
24 Thackeray Street
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử Waikato
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444051}} VND {{pricestrTa_444051}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444051}}
18 Alma Street
 • Gần Quảng trường trung tâm Hamilton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_149315}} VND {{pricestrTa_149315}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_149315}}
73 Milton Street
 • Gần Bảo tàng Cambridge
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444801}} VND {{pricestrTa_444801}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444801}}
250 Ulster Street
 • Ở Ngoại ô Hamilton Bắc
 • Ngoại ô Hamilton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411509}} VND {{pricestrTa_411509}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411509}}
59 Wordsworth Street
 • Gần Bảo tàng Cambridge
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537943}} VND {{pricestrTa_537943}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537943}}
135 Ulster Street
 • Ở Ngoại ô Hamilton Bắc
 • Ngoại ô Hamilton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444014}} VND {{pricestrTa_444014}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444014}}
846 Victoria Street
 • Gần Founders Theatre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468164}} VND {{pricestrTa_468164}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468164}}
86 Ulster Street
 • Ở Ngoại ô Hamilton Bắc
 • Ngoại ô Hamilton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106434}} VND {{pricestrTa_106434}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106434}}
287 Victoria Street
 • Gần SkyCity Hamilton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_355302}} VND {{pricestrTa_355302}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_355302}}
795 Heaphy Terrace
 • Gần Nhà thi đấu Claudelands
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429897}} VND {{pricestrTa_429897}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429897}}
37 Willoughby StreetWhitioraHamilton 3200
 • Gần Sân vận động Waikato
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_299654}} VND {{pricestrTa_299654}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_299654}}
450 Tristram Street
 • Gần Sân vận động Waikato
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_170334}} VND {{pricestrTa_170334}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_170334}}
51 London StreetHamilton 3204
 • Gần Quảng trường trung tâm Hamilton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_371770}} VND {{pricestrTa_371770}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_371770}}
42/47 Ward Street, Hamilton Central Business District
 • Gần Quảng trường trung tâm Hamilton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433622}} VND {{pricestrTa_433622}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433622}}
5477 Highway 22, RD2
 • Ở Waingaro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403626}} VND {{pricestrTa_403626}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403626}}
64 khách sạn Hamilton

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ