Hat Yai

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

217 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Hat Yai
XEM BẢN ĐỒ

1-3 Chewanusorn Road
 • Gần Trung tâm thương mại Kim Yong
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467278}} VND {{pricestrTa_467278}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467278}}
33 Rat Uthit Soi 6
 • Gần Trung tâm thương mại Odean
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465699}} VND {{pricestrTa_465699}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465699}}
25-35 Nipat-Utit 2 Road
 • Ở Downtown Hat Yai
 • Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467294}} VND {{pricestrTa_467294}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467294}}
435 Thammanoonvithi Road, Prince of Songkhla University
 • Gần Mahapanya Vidayalai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479097}} VND {{pricestrTa_479097}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479097}}
738 Rat-Uthit Road
 • Gần Bệnh viện Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442307}} VND {{pricestrTa_442307}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442307}}
180-181 Niphat-utit 3 Road
 • Ở Downtown Hat Yai
 • Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467308}} VND {{pricestrTa_467308}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467308}}
100 Soi 27 Kanchanavanich Road, Kho Hong
 • Gần Red Mountain Driving Range
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489862}} VND {{pricestrTa_489862}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489862}}
174/3 Moo 5, Ban Thung Chang, Phatong
 • Ở Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494555}} VND {{pricestrTa_494555}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494555}}
55 Niphat-Uthit 3 Rd.
 • Ở Downtown Hat Yai
 • Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467213}} VND {{pricestrTa_467213}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467213}}
33/2 Rajyindee Road
 • Gần Bệnh viện Bangkok Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410493}} VND {{pricestrTa_410493}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410493}}
10/7 Chaiyakul-Uthit Road, Downtown Hat Yai
 • Gần Trung tâm thương mại Odean
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459895}} VND {{pricestrTa_459895}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459895}}
127 niphatuthit 2 rd
 • Ở Downtown Hat Yai
 • Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449112}} VND {{pricestrTa_449112}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449112}}
62 Nipat U-Thit Road 3
 • Ở Downtown Hat Yai
 • Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468733}} VND {{pricestrTa_468733}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468733}}
150 Sangchan Rd.
 • Ở Downtown Hat Yai
 • Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484940}} VND {{pricestrTa_484940}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484940}}
11 Boonrong Uthit 2 Road
 • Ở Downtown Hat Yai
 • Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483407}} VND {{pricestrTa_483407}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483407}}
99 Soi Lean Anusorn, Raj Uthid Road, Hat Yai North
 • Gần Bệnh viện Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438787}} VND {{pricestrTa_438787}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438787}}
310 Sripuwanart Road
 • Gần Bệnh viện Rajyindee
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410672}} VND {{pricestrTa_410672}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410672}}
3 Sanehanusorn Rd., Hat Yai, Songkhla 90110, Thailand,Songkhla (Hat Yai)
 • Gần Trung tâm thương mại Odean
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77400}} VND {{pricestrTa_77400}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77400}}
93/1 Niphat U Thit 2 Road, Hat Yai Central,
 • Ở Downtown Hat Yai
 • Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479092}} VND {{pricestrTa_479092}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479092}}
63/52 Road Karnjanavanit Soi 35, Tambon Khao Roop Chang, City Center
 • Gần Đại học Songkhla Rajabhat
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445854}} VND {{pricestrTa_445854}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445854}}
10/1 Lamaisongkro Rd. City Center
 • Gần Bệnh viện Rajyindee
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483395}} VND {{pricestrTa_483395}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483395}}
43/4 Moo 1, Koh Yo
 • Ở Tỉnh Songkhla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552204}} VND {{pricestrTa_552204}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552204}}
51/6 Moo 4 Khlong Hae, Hat Yai North
 • Ở Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438784}} VND {{pricestrTa_438784}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438784}}
431/51 Tinnasulanon Road, Pawong, Mueang
 • Gần Công viên Tinsulanon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507802}} VND {{pricestrTa_507802}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507802}}
12/12 Klongtoey Pattana 1 Road
 • Ở Kho Hong
 • Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542873}} VND {{pricestrTa_542873}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542873}}
36/43Sangsee Soi 5, Saunsiri Rd. Hat Yai Market Area,
 • Ở Downtown Hat Yai
 • Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479095}} VND {{pricestrTa_479095}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479095}}
679 Phetkasem Road, Hat Yai North
 • Ở Kho Hong
 • Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504673}} VND {{pricestrTa_504673}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504673}}
19 Bantungree Rd. Hat Yai Market Area
 • Gần Mahapanya Vidayalai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479089}} VND {{pricestrTa_479089}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479089}}
299 Sriphuwanat Rd
 • Gần Bệnh viện Rajyindee
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439076}} VND {{pricestrTa_439076}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439076}}
22 Suwannawong Road
 • Gần Bệnh viện Mitraphap Samakee
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516042}} VND {{pricestrTa_516042}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516042}}
322 Moo 11, Tumbon Thachang
 • Ở Bang Klam
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480790}} VND {{pricestrTa_480790}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480790}}
40 Sripuvanat Road
 • Gần Mahapanya Vidayalai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438772}} VND {{pricestrTa_438772}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438772}}
410/11 2 Pawong Muang
 • Gần Công viên Tinsulanon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552056}} VND {{pricestrTa_552056}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552056}}
219 Moo 12 Lopburi Ramesuan Road, Tha Chang
 • Gần Bệnh viện Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473646}} VND {{pricestrTa_473646}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473646}}
202 Chotivitthayakul 5 Road
 • Gần Bệnh viện Rajyindee
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505271}} VND {{pricestrTa_505271}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505271}}
19 Soi 2 (Chaiyakun Uthit), Hat Yai Market Area
 • Ở Downtown Hat Yai
 • Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467302}} VND {{pricestrTa_467302}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467302}}
36/6 Pracharom Road, Hat Yai Market Area
 • Ở Downtown Hat Yai
 • Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479114}} VND {{pricestrTa_479114}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479114}}
299 Moo5 Thungchampa-Klongyangdang Rd
 • Ở Rattaphum
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553530}} VND {{pricestrTa_553530}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553530}}
600 Petchkasem Rd.
 • Gần Bệnh viện Bangkok Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467281}} VND {{pricestrTa_467281}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467281}}
79/21 Thammanoovithi Road
 • Ở Downtown Hat Yai
 • Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535642}} VND {{pricestrTa_535642}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535642}}
147 Soi Boonrat, Samchai Road
 • Gần Bệnh viện Mitraphap Samakee
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490366}} VND {{pricestrTa_490366}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490366}}
86/1 Moo 1, Koh Yo
 • Ở Tỉnh Songkhla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552211}} VND {{pricestrTa_552211}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552211}}
120-122-124, Niphatuthit 1 Road
 • Ở Downtown Hat Yai
 • Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435223}} VND {{pricestrTa_435223}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435223}}
No. 17, Soi 25/1, Rat Uthit Road
 • Gần Bệnh viện Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516734}} VND {{pricestrTa_516734}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516734}}
422/8 Moo 6 Punnakan Rd., Thungyai
 • Ở Hat Yai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_550625}} VND {{pricestrTa_550625}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_550625}}
217 khách sạn Hat Yai

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ