Jeddah

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

120 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Jeddah
XEM BẢN ĐỒ

King Abdul Aziz St. Al Balad
 • Gần Tòa nhà Nasseef
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498487}} VND {{pricestrTa_498487}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498487}}
Prince Sultan Street
 • Ở Ali Salamah
 • Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488476}} VND {{pricestrTa_488476}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488476}}
Madinah Road
 • Gần Trung tâm Mỹ thuật Saudi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395329}} VND {{pricestrTa_395329}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395329}}
Palestine Street
 • Ở Thành phố Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_84193}} VND {{pricestrTa_84193}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_84193}}
Quraysh Street, Al Salamah District
 • Ở Ali Salamah
 • Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533831}} VND {{pricestrTa_533831}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533831}}
King Abdullah Road, Salihiyah district
 • Gần Trung tâm thương mại Al Salaam Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457992}} VND {{pricestrTa_457992}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457992}}
Madina Road P O Box 11718
 • Ở Al Rawdah
 • Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381794}} VND {{pricestrTa_381794}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381794}}
Medina Road, P.O. Box 8483
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381041}} VND {{pricestrTa_381041}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381041}}
Corniche Street
 • Gần Đài phun nước King Fahad
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527042}} VND {{pricestrTa_527042}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527042}}
Hussain Basalah Street, Al Hamra District
 • Ở Al-Hamra'a
 • Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523935}} VND {{pricestrTa_523935}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523935}}
Palestine St.
 • Ở Al-Hamra'a
 • Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543477}} VND {{pricestrTa_543477}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543477}}
Saqr Quraish St., Al Salamh District
 • Ở Ali Salamah
 • Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537423}} VND {{pricestrTa_537423}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537423}}
Obhur Al Janoubiyah
 • Ở King Abdul Aziz Road
 • Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536098}} VND {{pricestrTa_536098}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536098}}
Prince Faisal Bin Fahd Street, Al Shatiea
 • Ở Ash Shati
 • Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510945}} VND {{pricestrTa_510945}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510945}}
Quraysh Street
 • Ở Qurish Street
 • Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_558132}} VND {{pricestrTa_558132}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_558132}}
Umm Al Qura Street, Al Safa District
 • Ở Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475055}} VND {{pricestrTa_475055}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475055}}
Palastine St with Al Sahafa St, next to Suzuki Showroom
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418816}} VND {{pricestrTa_418816}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418816}}
Al Rawda , Qasem Zaina Street
 • Ở Al Rawdah
 • Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_557820}} VND {{pricestrTa_557820}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_557820}}
Madinah Road An Nuzha District
 • Gần Trung tâm Thương mại Mall of Arabia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436535}} VND {{pricestrTa_436535}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436535}}
King Khaled St And Mecca Rd
 • Gần Cổng Makkah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71322}} VND {{pricestrTa_71322}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71322}}
As Salloum, Hamra District
 • Ở Al-Hamra'a
 • Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530836}} VND {{pricestrTa_530836}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530836}}
Prince Saud Al Faisal st. Al Morabba bridge
 • Gần Trung tâm Mỹ thuật Saudi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474804}} VND {{pricestrTa_474804}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474804}}
3750-3770 Said Ibn Hamadan, Al Salamah
 • Ở Ali Salamah
 • Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_557824}} VND {{pricestrTa_557824}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_557824}}
Jeddah
 • Ở Ali Salamah
 • Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556396}} VND {{pricestrTa_556396}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556396}}
Al Tahlia St, Alaziziyah Dist.
 • Gần Trung tâm Mỹ thuật Saudi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556149}} VND {{pricestrTa_556149}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556149}}
Ibn Nufay Street, Al Salama District
 • Ở Ali Salamah
 • Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_558627}} VND {{pricestrTa_558627}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_558627}}
King Abdul Aziz Road, Beside Marine Science Sq
 • Ở King Abdul Aziz Road
 • Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_558116}} VND {{pricestrTa_558116}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_558116}}
Al Andalus District, Prince Mohammed Bin Abdul Aziz St.
 • Gần Trung tâm Mỹ thuật Saudi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488244}} VND {{pricestrTa_488244}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488244}}
Durrat Al Arous, Dhahban
 • Ở Dhahban
 • Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510598}} VND {{pricestrTa_510598}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510598}}
Hira St, Al Marawa District
 • Ở Hera Street
 • Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509300}} VND {{pricestrTa_509300}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509300}}
North Corniche Road, Al Shatea District, PO Box 51991
 • Ở Ash Shati
 • Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475836}} VND {{pricestrTa_475836}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475836}}
Al Madinah Al Monawarah Rd. Al Faisaliah
 • Gần Trung tâm Mỹ thuật Saudi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543456}} VND {{pricestrTa_543456}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543456}}
Al Nahr Al Khalid St, Al-Ruwais, 23211,
 • Gần Đài phun nước King Fahad
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_549881}} VND {{pricestrTa_549881}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_549881}}
Palestine St
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106604}} VND {{pricestrTa_106604}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106604}}
Al Dabab st. King Abdul Aziz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_550971}} VND {{pricestrTa_550971}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_550971}}
6945 Ar Rayyan, Mishrifah Dist.
 • Ở Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543382}} VND {{pricestrTa_543382}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543382}}
Falastin Street, Al-Sharafiya District
 • Ở Palestine Street
 • Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528718}} VND {{pricestrTa_528718}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528718}}
Ibrahim Masood St., Al Salamah District
 • Ở Ali Salamah
 • Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_549477}} VND {{pricestrTa_549477}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_549477}}
North Corniche Po Box 14315
 • Gần Thủy cung Fakieh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_104295}} VND {{pricestrTa_104295}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_104295}}
Abdullah Suleiman St., Al Fayhaa
 • Gần Đại học Vua Abdulaziz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482700}} VND {{pricestrTa_482700}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482700}}
7586 Ismail Ibn Kathir, Al Basatin District
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560790}} VND {{pricestrTa_560790}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560790}}
Prince Mohammed bin Abdulaziz Street, Al Safa District
 • Ở Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_545397}} VND {{pricestrTa_545397}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_545397}}
Al Madinah Al Munawarah Road, Al-Sharafeyah
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489161}} VND {{pricestrTa_489161}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489161}}
Al Oqsur St. Al Ruwais
 • Gần Đài phun nước King Fahad
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523795}} VND {{pricestrTa_523795}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523795}}
Prince Sultan Street
 • Gần Trung tâm Triển lãm Quốc tế Jeddah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500010}} VND {{pricestrTa_500010}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500010}}
120 khách sạn Jeddah

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ