Karlovy Vary

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Karlovy Vary
XEM BẢN ĐỒ

Trziste 388/43
 • Gần Nhà thờ St. Mary Magdalene
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424753}} VND {{pricestrTa_424753}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424753}}
Mariánskolázenská 298-3
 • Gần Nhà hát Thành phố Karlovy Vary
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407927}} VND {{pricestrTa_407927}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407927}}
T. G. Masaryka 1088/24
 • Gần Bảo tàng Jan Becher
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452977}} VND {{pricestrTa_452977}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452977}}
Stará Louka 36
 • Gần Nhà hát Thành phố Karlovy Vary
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386354}} VND {{pricestrTa_386354}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386354}}
Vridelni 3
 • Gần Mill Colonnade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438864}} VND {{pricestrTa_438864}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438864}}
Libušina 1212/18
 • Gần Nhà hát Thành phố Karlovy Vary
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426136}} VND {{pricestrTa_426136}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426136}}
I.P.Pavlova 1/506
 • Gần Mill Colonnade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439589}} VND {{pricestrTa_439589}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439589}}
Lidická 447/12
 • Gần Elizabeth's Spa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414252}} VND {{pricestrTa_414252}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414252}}
Mlýnské nábreží 507/5
 • Gần Mill Colonnade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437841}} VND {{pricestrTa_437841}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437841}}
T.G. Masaryka, 825/45
 • Gần Bảo tàng Jan Becher
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482735}} VND {{pricestrTa_482735}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482735}}
I. P. Pavlova 16
 • Gần Mill Colonnade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487026}} VND {{pricestrTa_487026}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487026}}
Krále Jirího 40
 • Gần Elizabeth's Spa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492450}} VND {{pricestrTa_492450}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492450}}
Cankovská 676/61
 • Gần Bảo tàng Jan Becher
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500319}} VND {{pricestrTa_500319}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500319}}
Stará Louka 18
 • Gần Nhà hát Thành phố Karlovy Vary
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392855}} VND {{pricestrTa_392855}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392855}}
Zámecký Vrch 41
 • Gần Mill Colonnade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492650}} VND {{pricestrTa_492650}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492650}}
Moravska 2088/1A
 • Gần Nhà thờ St. Mary Magdalene
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397750}} VND {{pricestrTa_397750}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397750}}
Sadová 8
 • Gần Mill Colonnade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398684}} VND {{pricestrTa_398684}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398684}}
Stará Louka 4
 • Gần Nhà hát Thành phố Karlovy Vary
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438284}} VND {{pricestrTa_438284}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438284}}
Zahradní 1044/25
 • Gần Elizabeth's Spa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504304}} VND {{pricestrTa_504304}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504304}}
Lázenská 10
 • Gần Mill Colonnade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393050}} VND {{pricestrTa_393050}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393050}}
Vrídelní 86-15
 • Gần Mill Colonnade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426424}} VND {{pricestrTa_426424}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426424}}
Slovenska 5A
 • Gần Tháp Diana Lookout
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416022}} VND {{pricestrTa_416022}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416022}}
Mírové námestí 2
 • Gần Tháp Diana Lookout
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396102}} VND {{pricestrTa_396102}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396102}}
Moravská 200/28
 • Gần Nhà thờ St. Mary Magdalene
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538691}} VND {{pricestrTa_538691}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538691}}
Hamerská 1, Brezová
 • Gần Tháp Diana Lookout
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403123}} VND {{pricestrTa_403123}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403123}}
Moravská 3
 • Gần Nhà thờ St. Mary Magdalene
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394907}} VND {{pricestrTa_394907}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394907}}
Zahradni 7
 • Gần Mill Colonnade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431272}} VND {{pricestrTa_431272}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431272}}
Nova Louka 11
 • Gần Nhà hát Thành phố Karlovy Vary
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431827}} VND {{pricestrTa_431827}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431827}}
Cihelny 7
 • Ở Karlovy Vary
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447389}} VND {{pricestrTa_447389}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447389}}
Stará Louka 48
 • Gần Nhà hát Thành phố Karlovy Vary
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450968}} VND {{pricestrTa_450968}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450968}}
Kolmá 9
 • Gần Nhà thờ St. Mary Magdalene
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393492}} VND {{pricestrTa_393492}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393492}}
Sadová 14
 • Gần Mill Colonnade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436349}} VND {{pricestrTa_436349}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436349}}
Moravská 2093/2A
 • Gần Nhà thờ St. Mary Magdalene
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387673}} VND {{pricestrTa_387673}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387673}}
Sadová 27
 • Gần Mill Colonnade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477711}} VND {{pricestrTa_477711}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477711}}
T.G.Masaryka 805/9
 • Gần Elizabeth's Spa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416634}} VND {{pricestrTa_416634}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416634}}
Stará Louka 40
 • Gần Nhà hát Thành phố Karlovy Vary
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392728}} VND {{pricestrTa_392728}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392728}}
U Imperialu 198/11
 • Gần Nhà hát Thành phố Karlovy Vary
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426137}} VND {{pricestrTa_426137}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426137}}
Staromlýnská 157 - Brezová
 • Gần Tháp Diana Lookout
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414273}} VND {{pricestrTa_414273}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414273}}
Zámecký vrch, 2112/23
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560268}} VND {{pricestrTa_560268}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560268}}
Široká 240/2
 • Gần Mattoni Mineral Water
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524460}} VND {{pricestrTa_524460}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524460}}
Ondríckova 26
 • Gần Mattoni Mineral Water
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528894}} VND {{pricestrTa_528894}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528894}}
Divadelní Námestí 17
 • Gần Nhà hát Thành phố Karlovy Vary
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394947}} VND {{pricestrTa_394947}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394947}}
Vrídelní 47
 • Gần Nhà thờ St. Mary Magdalene
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476442}} VND {{pricestrTa_476442}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476442}}
Divadelní nám. 43/5
 • Gần Nhà hát Thành phố Karlovy Vary
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414263}} VND {{pricestrTa_414263}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414263}}
Olsova Vrata 59 B
 • Gần Nhà hát Thành phố Karlovy Vary
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414315}} VND {{pricestrTa_414315}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414315}}
49 khách sạn Karlovy Vary
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Karlovy Vary
Tiện ích khách sạn Karlovy Vary
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ