Lopud Island

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

121 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Lopud Island
XEM BẢN ĐỒ

Težacki put 24
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488993}} VND {{pricestrTa_488993}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488993}}
Soline 43, Mlini
 • Ở Mlini
 • Zupa dubrovacka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469005}} VND {{pricestrTa_469005}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469005}}
Setaliste Miljenka i Dobrile 34
 • Ở Kastel Luksic
 • Kastela
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523722}} VND {{pricestrTa_523722}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523722}}
Put Straze 18d
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526296}} VND {{pricestrTa_526296}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526296}}
Put Gradine 66
 • Gần Pháo đài Kamerlengo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494582}} VND {{pricestrTa_494582}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494582}}
Tepli Bok 37, Trogir, Ciovo Island
 • Ở Okrug Gornji
 • Okrug
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522384}} VND {{pricestrTa_522384}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522384}}
Ultisa Mile Gojsalic 3
 • Gần Hẻm núi Cetina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523026}} VND {{pricestrTa_523026}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523026}}
Obala Iva Kuljevana 51
 • Gần Bãi biển Sunj
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_24422}} VND {{pricestrTa_24422}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_24422}}
Ante Starcevica 17, Okrug Gornji
 • Ở Okrug Gornji
 • Okrug
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400071}} VND {{pricestrTa_400071}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400071}}
Bistroce 67, Cilipi
 • Ở Cilipi
 • Konavle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463717}} VND {{pricestrTa_463717}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463717}}
Ducki Put 1
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560464}} VND {{pricestrTa_560464}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560464}}
Ante Starcevica 4
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560459}} VND {{pricestrTa_560459}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560459}}
Gromindolac 30, Gromin Dolac
 • Ở Đảo Hvar
 • Jelsa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512833}} VND {{pricestrTa_512833}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512833}}
Matije Gupca 16
 • Gần Pháo đài Kamerlengo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_493589}} VND {{pricestrTa_493589}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493589}}
Burin Bok 16
 • Gần Bãi biển Strasko
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396472}} VND {{pricestrTa_396472}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396472}}
Osoje V 4
 • Ở Okrug Donji
 • Okrug
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517236}} VND {{pricestrTa_517236}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517236}}
Cesta Dr. Franje Tudmana 817, Kastel Stafilic
 • Gần phố cầu tàu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456676}} VND {{pricestrTa_456676}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456676}}
Milna 1094
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419274}} VND {{pricestrTa_419274}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419274}}
Mola Lozna III 8
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414626}} VND {{pricestrTa_414626}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414626}}
Ulica Hrvatskih žrtava 15
 • Gần Pháo đài Kamerlengo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533427}} VND {{pricestrTa_533427}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533427}}
Jurja Dalmatinca 2
 • Gần Cảng Murter
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548433}} VND {{pricestrTa_548433}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548433}}
Dražnikova 76 t
 • Gần Bãi biển Nin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408129}} VND {{pricestrTa_408129}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408129}}
Jose Dokoze 110
 • Gần Công viên Quốc gia Paklenica
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_493656}} VND {{pricestrTa_493656}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493656}}
Rtina 177b
 • Ở Rtina
 • Razanac
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520382}} VND {{pricestrTa_520382}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520382}}
Kralja Zvonimira 62, Seget Vranjica
 • Ở Seget Vranjica
 • Donji Seget
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505809}} VND {{pricestrTa_505809}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505809}}
Obrov 1
 • Gần Pháo đài Kamerlengo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398137}} VND {{pricestrTa_398137}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398137}}
Milna b.b
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414224}} VND {{pricestrTa_414224}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414224}}
Studenac 12
 • Gần Nhà thờ St. Roko
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471015}} VND {{pricestrTa_471015}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471015}}
Vrboska 184, Hvar Island
 • Ở Vrboska
 • Jelsa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531486}} VND {{pricestrTa_531486}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531486}}
Kneza Trpimira 245
 • Gần Pháo đài Kamerlengo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420365}} VND {{pricestrTa_420365}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420365}}
Rozac 3, Okrug Gornji
 • Ở Okrug Gornji
 • Okrug
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477115}} VND {{pricestrTa_477115}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477115}}
Put Borka 55
 • Gần Hẻm núi Cetina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516125}} VND {{pricestrTa_516125}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516125}}
Slatina 2
 • Ở Makarska Riviera
 • Tucepi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513395}} VND {{pricestrTa_513395}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513395}}
Sudišce 1
 • Gần Cảng Preko
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_557063}} VND {{pricestrTa_557063}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_557063}}
Plat 47c
 • Ở Plat
 • Zupa dubrovacka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427434}} VND {{pricestrTa_427434}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427434}}
Draznikova 17, Zaton
 • Ở Zaton
 • Nin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428822}} VND {{pricestrTa_428822}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428822}}
Tina Ujevica 1A
 • Gần Pháo đài Kamerlengo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533328}} VND {{pricestrTa_533328}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533328}}
Trnji 13
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492171}} VND {{pricestrTa_492171}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492171}}
Riva 22
 • Sát hồ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438132}} VND {{pricestrTa_438132}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438132}}
Milna 957, Brac Island
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528984}} VND {{pricestrTa_528984}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528984}}
Brijesta 18, Putnikovic
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473481}} VND {{pricestrTa_473481}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473481}}
Put Nemire 63
 • Gần Pháo đài Fortica
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423610}} VND {{pricestrTa_423610}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423610}}
Andrije Hebranga 10 A
 • Gần Pháo đài Kamerlengo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533200}} VND {{pricestrTa_533200}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533200}}
Bana Jelacica 47D
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440272}} VND {{pricestrTa_440272}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440272}}
Tepli bok 19, Okrug Gornji Fidelis doo, Ulica Grada Chicaga 17
 • Ở Okrug Gornji
 • Okrug
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548461}} VND {{pricestrTa_548461}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548461}}
121 khách sạn Lopud Island
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ