Luxor

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

53 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Luxor
XEM BẢN ĐỒ

West Bank, Al Jarf
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525032}} VND {{pricestrTa_525032}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525032}}
Khaled Ibn El Waild Street
 • Ở Nile River Luxor
 • Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392778}} VND {{pricestrTa_392778}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392778}}
Karnak Temple Street, East Bank
 • Gần Bảo tàng Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399046}} VND {{pricestrTa_399046}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399046}}
El Halfa Street Gezira El Bairat, West Bank
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456252}} VND {{pricestrTa_456252}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456252}}
Ramla Street - West Bank
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555704}} VND {{pricestrTa_555704}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555704}}
West Bank
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555579}} VND {{pricestrTa_555579}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555579}}
Khaled Ibn El Walid St.
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_17242}} VND {{pricestrTa_17242}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_17242}}
Ramla Street, West Bank
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_558625}} VND {{pricestrTa_558625}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_558625}}
Viking Dock, 300 Meters after Luxor bridge
 • Ở Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503393}} VND {{pricestrTa_503393}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503393}}
Luxor West Bank, Habu Village, next to Habu Temple site
 • Gần Đền Medinet Habu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420001}} VND {{pricestrTa_420001}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420001}}
West Bank
 • Gần Đền Medinet Habu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555470}} VND {{pricestrTa_555470}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555470}}
West bank - Qurna, Qabawi
 • Ở Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_557716}} VND {{pricestrTa_557716}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_557716}}
West Bank, Gezirat Albairat, Alramla Street
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555490}} VND {{pricestrTa_555490}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555490}}
New Karnak
 • Gần Đền Karnak
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23044}} VND {{pricestrTa_23044}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23044}}
West Bank, Near Medinet Habu Temple
 • Gần Đền Medinet Habu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494050}} VND {{pricestrTa_494050}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494050}}
West Bank, Gezirat Albai
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555476}} VND {{pricestrTa_555476}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555476}}
Khaled Ibn El Walid St.
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_29157}} VND {{pricestrTa_29157}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_29157}}
West Bank
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555568}} VND {{pricestrTa_555568}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555568}}
Gezirat el Bayrat, West Bank
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531477}} VND {{pricestrTa_531477}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531477}}
Cornich El Nile Street
 • Gần Đền Karnak
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_111350}} VND {{pricestrTa_111350}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_111350}}
Al Ramla, West Bank
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405155}} VND {{pricestrTa_405155}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405155}}
Viking Dock, 300 meters after Luxor bridge
 • Ở Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503392}} VND {{pricestrTa_503392}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503392}}
Merotel Docking Area, Al Boghdady
 • Ở Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506791}} VND {{pricestrTa_506791}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506791}}
West Bank
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555474}} VND {{pricestrTa_555474}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555474}}
El Karanak St
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386893}} VND {{pricestrTa_386893}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386893}}
West Bank - Ramla Street
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_557493}} VND {{pricestrTa_557493}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_557493}}
Al Awameya
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_28757}} VND {{pricestrTa_28757}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_28757}}
Gezira El Bairat
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454905}} VND {{pricestrTa_454905}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454905}}
Western bank, Al Bairat
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552467}} VND {{pricestrTa_552467}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552467}}
Cornish El Nile Street
 • Gần Bảo tàng Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_12762}} VND {{pricestrTa_12762}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_12762}}
Kornish Al Nile, East Bank
 • Gần Bảo tàng Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524326}} VND {{pricestrTa_524326}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524326}}
Barat el Esba - Westbank
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487605}} VND {{pricestrTa_487605}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487605}}
Karnak Temple Street
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_75994}} VND {{pricestrTa_75994}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_75994}}
Al Mahed El Deni St.
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_72857}} VND {{pricestrTa_72857}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_72857}}
Khaled Ben El Walid Street
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_35617}} VND {{pricestrTa_35617}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_35617}}
Gezira Al Bairat, West Bank
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454367}} VND {{pricestrTa_454367}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454367}}
West Bank, Gezira Ramla Nile Street
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454955}} VND {{pricestrTa_454955}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454955}}
El Gezara West Bank Luxor
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409217}} VND {{pricestrTa_409217}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409217}}
West Bank
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555477}} VND {{pricestrTa_555477}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555477}}
Mohamed Farid Street
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463889}} VND {{pricestrTa_463889}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463889}}
West Bank
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555504}} VND {{pricestrTa_555504}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555504}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509120}} VND {{pricestrTa_509120}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509120}}
Gezira Gardens Hotel Street, luxor west bank
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455730}} VND {{pricestrTa_455730}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455730}}
Khaled Ibn El Waleed Street
 • Gần Đền Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_12765}} VND {{pricestrTa_12765}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_12765}}
West Bank
 • Gần Bảo tàng Luxor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555703}} VND {{pricestrTa_555703}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555703}}
53 khách sạn Luxor
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Luxor
Tiện ích khách sạn Luxor
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ