Madinah

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

101 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Madinah
XEM BẢN ĐỒ

King Fahad Street
 • Gần Nhà thờ Hồi giáo Al-Masjid al-Nabawi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_193981}} VND {{pricestrTa_193981}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_193981}}
Northern Central Area
 • Gần Trung tâm thương mại Bin Dawood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517354}} VND {{pricestrTa_517354}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517354}}
Central Area, Babul Majeed, PO Box 4517
 • Gần Trung tâm thương mại Bin Dawood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439322}} VND {{pricestrTa_439322}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439322}}
Central Area
 • Gần Trung tâm thương mại Bin Dawood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529528}} VND {{pricestrTa_529528}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529528}}
Alanbraya
 • Gần Trung tâm thương mại Bin Dawood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408349}} VND {{pricestrTa_408349}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408349}}
King Abdullah Road
 • Gần Nhà thờ Hồi giáo Qiblatain
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528850}} VND {{pricestrTa_528850}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528850}}
Prince Mohamed Bin Abdul Aziz Street, In Front of Al Raya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560805}} VND {{pricestrTa_560805}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560805}}
Al Salam St.
 • Gần Trung tâm thương mại Bin Dawood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423829}} VND {{pricestrTa_423829}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423829}}
Prince Abdulmajeed Road
 • Ở Al Harra Al-Sharqiah
 • Medina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528733}} VND {{pricestrTa_528733}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528733}}
Al habab Bin Amr, Behind Al Ahmady Hospital
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560793}} VND {{pricestrTa_560793}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560793}}
Sahman district, old airport road, behind nakd institute
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560429}} VND {{pricestrTa_560429}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560429}}
Northern Central Area
 • Gần Trung tâm thương mại Bin Dawood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525744}} VND {{pricestrTa_525744}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525744}}
King Fahad Street, Central Area
 • Gần Trung tâm thương mại Bin Dawood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522771}} VND {{pricestrTa_522771}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522771}}
King Abdul-Aziz, Second Ring Road, Al Madinah Al Munawarah
 • Gần Trung tâm Thương mại Al-Rashid Mega Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502650}} VND {{pricestrTa_502650}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502650}}
N. Central area, 60th Rd-King Fahad Rd
 • Gần Trung tâm thương mại Bin Dawood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453623}} VND {{pricestrTa_453623}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453623}}
Northern Central Area
 • Gần Trung tâm thương mại Bin Dawood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439369}} VND {{pricestrTa_439369}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439369}}
King Abdullah Road
 • Gần Trung tâm thương mại Bin Dawood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528857}} VND {{pricestrTa_528857}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528857}}
King Abdul Aziz Road, behind al ahly commercial bank
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560419}} VND {{pricestrTa_560419}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560419}}
Central Zone
 • Gần Nhà thờ Hồi giáo Al-Masjid al-Nabawi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110022}} VND {{pricestrTa_110022}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110022}}
Umm Salmah Bent Abi Umiah St.
 • Gần Trung tâm thương mại Bin Dawood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439320}} VND {{pricestrTa_439320}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439320}}
Talha bin Obaidull, Northern Central Area
 • Gần Trung tâm thương mại Bin Dawood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529527}} VND {{pricestrTa_529527}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529527}}
Defaa district, next to Kia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560425}} VND {{pricestrTa_560425}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560425}}
Rabwa District, Ataa Bin Maysara Road, In Front of Rashed Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560786}} VND {{pricestrTa_560786}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560786}}
Sharia Court RoadP.O.Box 1582Madinah
 • Gần Baqi Al Gharqad
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_193979}} VND {{pricestrTa_193979}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_193979}}
ataa ben mayssara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560495}} VND {{pricestrTa_560495}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560495}}
Khaled Bin El Waleed Road
 • Gần Đại học Hồi giáo Madinah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_88782}} VND {{pricestrTa_88782}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_88782}}
Amr Bin Al Gmoh Street
 • Gần Nhà thờ Hồi giáo Prophet
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466388}} VND {{pricestrTa_466388}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466388}}
Khozaima Bin Thabet St.
 • Gần Nhà thờ Hồi giáo Prophet
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431370}} VND {{pricestrTa_431370}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431370}}
Saeed ibn Zaid Al Qurashi Street, Western Central District
 • Gần Trung tâm thương mại Bin Dawood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437052}} VND {{pricestrTa_437052}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437052}}
Northern Central Area
 • Gần Trung tâm thương mại Bin Dawood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537453}} VND {{pricestrTa_537453}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537453}}
Off Sitteen Street P.o. Box 20205
 • Gần Nhà thờ Hồi giáo Al-Masjid al-Nabawi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_364717}} VND {{pricestrTa_364717}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_364717}}
Central Area
 • Gần Trung tâm thương mại Bin Dawood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418160}} VND {{pricestrTa_418160}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418160}}
Qurban St.
 • Gần Nghĩa trang Baqi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528722}} VND {{pricestrTa_528722}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528722}}
Central Area
 • Gần Trung tâm thương mại Bin Dawood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431323}} VND {{pricestrTa_431323}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431323}}
Western Central Area, Said Ibn Zyad Alqurashi
 • Gần Trung tâm thương mại Bin Dawood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529617}} VND {{pricestrTa_529617}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529617}}
Shahrah-e-Malik Fahad, Opp. Top Ten Market, near Al Haram
 • Gần Trung tâm thương mại Bin Dawood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502826}} VND {{pricestrTa_502826}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502826}}
Salam St.
 • Gần Trung tâm thương mại Bin Dawood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428449}} VND {{pricestrTa_428449}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428449}}
Sayyid Ash Shuhada
 • Gần Trung tâm Thương mại Al Noor Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528764}} VND {{pricestrTa_528764}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528764}}
Prince Abdulmajeed Ibn Abdulaziz St. Al Fath
 • Gần Trung tâm Thương mại Al Noor Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537396}} VND {{pricestrTa_537396}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537396}}
Abi Obaida ibn Aljarrah Street, North Central Area
 • Gần Trung tâm thương mại Bin Dawood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529769}} VND {{pricestrTa_529769}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529769}}
Uthman Ibn Affan Road
 • Gần Trung tâm Thương mại Al Noor Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537070}} VND {{pricestrTa_537070}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537070}}
Central Area
 • Gần Trung tâm thương mại Bin Dawood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450278}} VND {{pricestrTa_450278}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450278}}
Musab Bin Omair Street
 • Gần Nghĩa trang Baqi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419478}} VND {{pricestrTa_419478}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419478}}
Central Area
 • Gần Trung tâm thương mại Bin Dawood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447245}} VND {{pricestrTa_447245}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447245}}
South Central Area
 • Gần Trung tâm thương mại Bin Dawood
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529615}} VND {{pricestrTa_529615}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529615}}
101 khách sạn Madinah

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ