Masai Mara

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

45 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Masai Mara
XEM BẢN ĐỒ

Masai Mara National Reserve
 • Ở Khu bảo tồn Masai Mara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468214}} VND {{pricestrTa_468214}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468214}}
Po Box 855 Narok, Maasai Mara National Reserve
 • Gần Cổng chính Sekenani
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387790}} VND {{pricestrTa_387790}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387790}}
Ololaimutiek
 • Ở Khu bảo tồn Masai Mara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525504}} VND {{pricestrTa_525504}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525504}}
Lemek Conservancy, Mara River
 • Ở Aitong
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473192}} VND {{pricestrTa_473192}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473192}}
Masai Mara National Reserve
 • Ở Khu bảo tồn Masai Mara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517074}} VND {{pricestrTa_517074}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517074}}
Masai Mara National Reserve
 • Ở Aitong
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538206}} VND {{pricestrTa_538206}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538206}}
Mara North Conservancy
 • Ở Khu bảo tồn Masai Mara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517005}} VND {{pricestrTa_517005}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517005}}
Masai Mara National Reserve
 • Ở Khu bảo tồn Masai Mara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540603}} VND {{pricestrTa_540603}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540603}}
Oloolaimutiek
 • Gần Cổng Ololaimutiek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529038}} VND {{pricestrTa_529038}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529038}}
P.O. Box 58581
 • Ở Khu bảo tồn Masai Mara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_109722}} VND {{pricestrTa_109722}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_109722}}
Olare Orok Conservancy
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411393}} VND {{pricestrTa_411393}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411393}}
Cottar's Private Conservancy in, Olderkesi Southeast Masai Mara
 • Ở Khu bảo tồn Masai Mara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472341}} VND {{pricestrTa_472341}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472341}}
Masai Mara
 • Trên đường ven sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_103692}} VND {{pricestrTa_103692}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_103692}}
3km from Sekenani gate
 • Gần Cổng chính Sekenani
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472568}} VND {{pricestrTa_472568}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472568}}
Masai Mara National Reserve
 • Ở Khu bảo tồn Masai Mara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540597}} VND {{pricestrTa_540597}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540597}}
Narok
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448997}} VND {{pricestrTa_448997}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448997}}
No. 4 Olerai Road, Narok, Enonkishu Conservancy
 • Tại công viên quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501216}} VND {{pricestrTa_501216}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501216}}
Sekenani Main Gate
 • Gần Cổng Ololaimutiek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_557711}} VND {{pricestrTa_557711}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_557711}}
Masai Mara
 • Tại công viên quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539141}} VND {{pricestrTa_539141}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539141}}
Maasai Mara Game Reserve, Narok
 • Ở Khu bảo tồn Masai Mara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441057}} VND {{pricestrTa_441057}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441057}}
Masai Mara Reserve
 • Ở Keekorok
 • Khu bảo tồn Masai Mara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_332787}} VND {{pricestrTa_332787}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_332787}}
Aitong PlainsP.O. Box 16119-00100
 • Sát hồ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_66183}} VND {{pricestrTa_66183}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_66183}}
Lemek Convervancy
 • Trên sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459345}} VND {{pricestrTa_459345}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459345}}
Masai Mara - Marai Triangle -
 • Tại công viên quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_220477}} VND {{pricestrTa_220477}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_220477}}
Masai Mara National Reserve
 • Ở Khu bảo tồn Masai Mara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484200}} VND {{pricestrTa_484200}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484200}}
Mara Naibosho Conservancy
 • Gần Khu bảo tồn Naboisho
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460308}} VND {{pricestrTa_460308}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460308}}
Ngoswani-Inakara Road, off Narok, Masai Mara Road
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411653}} VND {{pricestrTa_411653}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411653}}
5km from Talek Gate
 • Ở Keekorok
 • Khu bảo tồn Masai Mara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439681}} VND {{pricestrTa_439681}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439681}}
Olare Orok Conservancy
 • Ở Khu bảo tồn Masai Mara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433250}} VND {{pricestrTa_433250}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433250}}
Masai Lane 45, Karen
 • Ở Khu bảo tồn Masai Mara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_557396}} VND {{pricestrTa_557396}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_557396}}
Masai Mara National Reserve
 • Ở Khu bảo tồn Masai Mara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485754}} VND {{pricestrTa_485754}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485754}}
Cismara koiyaki Dagurugurueiti
 • Trên sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435679}} VND {{pricestrTa_435679}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435679}}
Maasai Mara, P.O. Box 39094
 • Tại công viên quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449441}} VND {{pricestrTa_449441}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449441}}
Siana Conservancy
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543812}} VND {{pricestrTa_543812}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543812}}
Maasai Mara National Reserve, Narok County
 • Gần Trụ sở Khu bảo tồn Sekenani
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462451}} VND {{pricestrTa_462451}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462451}}
Motorogi Conservancy
 • Tại công viên quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454075}} VND {{pricestrTa_454075}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454075}}
Masai Mara National Reserve
 • Trên sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439654}} VND {{pricestrTa_439654}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439654}}
Mara Naboisho Conservancy
 • Tại công viên quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460301}} VND {{pricestrTa_460301}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460301}}
Enonkishu Conservancy
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521484}} VND {{pricestrTa_521484}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521484}}
Masai Mara Game Reserve
 • Tại công viên quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_14005}} VND {{pricestrTa_14005}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_14005}}
3 km from Sekenani gate, Maasai Mara Game Reserve
 • Gần Cổng Ololaimutiek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438805}} VND {{pricestrTa_438805}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438805}}
Masai Mara National Reserve
 • Ở Keekorok
 • Khu bảo tồn Masai Mara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460304}} VND {{pricestrTa_460304}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460304}}
Oloololo Siria Escarpment, Masai Mara National Reserve
 • Tại công viên quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466230}} VND {{pricestrTa_466230}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466230}}
Confluence of the Mara and Talek Rivers
 • Ở Keekorok
 • Khu bảo tồn Masai Mara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427743}} VND {{pricestrTa_427743}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427743}}
Mara Triangle
 • Ở Khu bảo tồn Masai Mara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490272}} VND {{pricestrTa_490272}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490272}}
45 khách sạn Masai Mara
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ


Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ