Montevideo

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

62 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Montevideo
XEM BẢN ĐỒ

Paraguay 1286
 • Ở Trung tâm
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480956}} VND {{pricestrTa_480956}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480956}}
Aquiles Lanza 1323
 • Ở Trung tâm
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443203}} VND {{pricestrTa_443203}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443203}}
AV 18 de Julio 1210
 • Gần Quảng trường Cagancha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_76095}} VND {{pricestrTa_76095}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_76095}}
Zorrilla de San Martín 177
 • Ở Punta Carretas
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470857}} VND {{pricestrTa_470857}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470857}}
21 de Setiembre 2752, Pocitos
 • Ở Punta Carretas
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413192}} VND {{pricestrTa_413192}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413192}}
Av. General Fructuoso Rivera 3377
 • Ở Pocitos
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428229}} VND {{pricestrTa_428229}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428229}}
Jaime Zudañez 2881
 • Ở Pocitos
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408807}} VND {{pricestrTa_408807}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408807}}
Solis 1433
 • Ở Ciudad Vieja
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437719}} VND {{pricestrTa_437719}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437719}}
Misiones 1260
 • Ở Ciudad Vieja
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_227479}} VND {{pricestrTa_227479}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_227479}}
M.J. Errazquin 2370
 • Ở Punta Carretas
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504704}} VND {{pricestrTa_504704}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504704}}
2473, Fco. Solano García
 • Gần Trung tâm Mua sắm Punta Carretas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396606}} VND {{pricestrTa_396606}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396606}}
21 De Septiembre 2885 Esquina Berro.
 • Ở Punta Carretas
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71503}} VND {{pricestrTa_71503}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71503}}
Soriano 868
 • Gần Palacio Piria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197006}} VND {{pricestrTa_197006}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197006}}
R. Hector Miranda, 2361, Punta Carretas
 • Ở Punta Carretas
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382847}} VND {{pricestrTa_382847}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382847}}
Andes 1240
 • Ở Trung tâm
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432493}} VND {{pricestrTa_432493}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432493}}
Soriano 1170 Montevideo, UY
 • Ở Trung tâm
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387120}} VND {{pricestrTa_387120}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387120}}
Ramon Fernandez 265
 • Ở Punta Carretas
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432440}} VND {{pricestrTa_432440}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432440}}
San José 1237Carlos QuijanoMontevideo
 • Gần Palacio Piria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_215230}} VND {{pricestrTa_215230}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_215230}}
Miguelete 2356and Acevedo DiazMontevideo
 • Ở Tres Cruces
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106730}} VND {{pricestrTa_106730}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106730}}
Uruguay 825
 • Ở Ciudad Vieja
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_297432}} VND {{pricestrTa_297432}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_297432}}
8 de Octubre 2481
 • Ở Tres Cruces
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428716}} VND {{pricestrTa_428716}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428716}}
Benito Blanco 640
 • Ở Punta Carretas
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71667}} VND {{pricestrTa_71667}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71667}}
Piedras 234
 • Ở Ciudad Vieja
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_371409}} VND {{pricestrTa_371409}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_371409}}
Colonia 823
 • Gần Quảng trường độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_90286}} VND {{pricestrTa_90286}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_90286}}
Bartolomé Mitre 1314Montevideo 11000
 • Ở Ciudad Vieja
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_255283}} VND {{pricestrTa_255283}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_255283}}
Jose Iturriaga 3568
 • Ở Buceo
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521020}} VND {{pricestrTa_521020}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521020}}
1821 Acevedo Diaz
 • Ở Tres Cruces
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382223}} VND {{pricestrTa_382223}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382223}}
Ibiray 2398esq. Echeverria - Punta CarretasMontevideo 11300
 • Gần Trung tâm Mua sắm Punta Carretas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_215231}} VND {{pricestrTa_215231}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_215231}}
Cerrito 262
 • Ở Ciudad Vieja
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416274}} VND {{pricestrTa_416274}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416274}}
Gabriel Otero 6428 Carrasco
 • Ở Carrasco
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_129403}} VND {{pricestrTa_129403}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_129403}}
Salto 1293
 • Gần Palacio Municipal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486492}} VND {{pricestrTa_486492}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486492}}
Rambla Republica De Mexico 6535
 • Ở Carrasco
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71529}} VND {{pricestrTa_71529}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71529}}
Miraflores 1360
 • Ở Carrasco
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71509}} VND {{pricestrTa_71509}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71509}}
Rambla Republica de Mexico sn
 • Ở Carrasco
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409568}} VND {{pricestrTa_409568}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409568}}
Francisco Vidal 726
 • Ở Pocitos
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396245}} VND {{pricestrTa_396245}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396245}}
Tomás de Tezanos 1146
 • Ở Buceo
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399880}} VND {{pricestrTa_399880}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399880}}
Rambla República del Perú 1479
 • Ở Pocitos
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487837}} VND {{pricestrTa_487837}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487837}}
Andes 1449
 • Ở Trung tâm
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409545}} VND {{pricestrTa_409545}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409545}}
Rambla Mahatma Gandhi Y Parva Domus
 • Ở Punta Carretas
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99155}} VND {{pricestrTa_99155}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99155}}
Ejido 1275
 • Gần Bảo tàng lịch sử nghệ thuật Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_76803}} VND {{pricestrTa_76803}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_76803}}
Convencion 1317
 • Ở Trung tâm
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402592}} VND {{pricestrTa_402592}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402592}}
Av. Rivera 6512
 • Ở Carrasco
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71666}} VND {{pricestrTa_71666}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71666}}
Ilaria 6700, Acapulco 1645, Carrasco
 • Ở Carrasco
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521011}} VND {{pricestrTa_521011}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521011}}
Calle La Cumparsita, 1473
 • Gần Đài quan sát Intendencia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384229}} VND {{pricestrTa_384229}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384229}}
Arizona 9637, Carrasco
 • Ở Carrasco
 • Montevideo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505020}} VND {{pricestrTa_505020}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505020}}
62 khách sạn Montevideo

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ