Nairobi

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

231 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Nairobi
XEM BẢN ĐỒ

Ralph Bunche Road, Kilimani
 • Ở Kilimani
 • Nairobi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507083}} VND {{pricestrTa_507083}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507083}}
Ngara Road, Opp Admin Police Post
 • Gần Lưu trữ Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_220492}} VND {{pricestrTa_220492}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_220492}}
Kitale Lane, Off Dennis Pritt Road
 • Ở Kilimani
 • Nairobi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440373}} VND {{pricestrTa_440373}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440373}}
Eka
Mombasa Road
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_226503}} VND {{pricestrTa_226503}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_226503}}
Lagos Road
 • Gần Lưu trữ Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420353}} VND {{pricestrTa_420353}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420353}}
4th Parklands Avenue
 • Ở Parklands
 • Nairobi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483715}} VND {{pricestrTa_483715}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483715}}
6th Floor, Krishna Center, 12 Woodvale Grove, Westlands
 • Ở Westlands
 • Nairobi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440093}} VND {{pricestrTa_440093}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440093}}
Elgon Rd, Upper Hill
 • Ở Nairobi Upper Hill
 • Nairobi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465012}} VND {{pricestrTa_465012}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465012}}
Mombasa Road
 • Tại khu vực thương mại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_220491}} VND {{pricestrTa_220491}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_220491}}
Magadi Road, Karen
 • Gần Trại Mồ côi dành cho Voi Sheldrick
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424158}} VND {{pricestrTa_424158}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424158}}
Chady Road off Syokimau Airport Road, Near Jomo Kenyatta International Airport
 • Gần Trung tâm Thương mại Gateway Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515621}} VND {{pricestrTa_515621}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515621}}
City Hall Way
 • Gần Lăng Kenyatta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_332627}} VND {{pricestrTa_332627}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_332627}}
Lantana Road, Westlands
 • Ở Westlands
 • Nairobi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431432}} VND {{pricestrTa_431432}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431432}}
Waiyaki Way
 • Ở Westlands
 • Nairobi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524087}} VND {{pricestrTa_524087}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524087}}
09, Mogotio Road, off. Muthithi Rd, Westlands
 • Gần Trung tâm Thương mại Sarit Centre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438131}} VND {{pricestrTa_438131}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438131}}
Tigoni Rd
 • Ở Kilimani
 • Nairobi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470812}} VND {{pricestrTa_470812}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470812}}
Westlands Road, Westlands
 • Ở Westlands
 • Nairobi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401194}} VND {{pricestrTa_401194}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401194}}
Ambala road, off Kirinyaga road
 • Gần Lưu trữ Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472879}} VND {{pricestrTa_472879}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472879}}
Along Park Road, Opp Muslim Academy
 • Ở Quận Kariokor
 • Nairobi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406030}} VND {{pricestrTa_406030}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406030}}
Westlands, Lantana Road
 • Ở Westlands
 • Nairobi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407191}} VND {{pricestrTa_407191}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407191}}
Nazarene Univeristy Road
 • Gần Trại Mồ côi dành cho Voi Sheldrick
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452786}} VND {{pricestrTa_452786}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452786}}
Kasarani Road, P.O BOX 74174-00200
 • Ở Kasarani
 • Nairobi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453087}} VND {{pricestrTa_453087}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453087}}
Ngong Road
 • Gần Trung tâm thương mại Prestige Plaza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456342}} VND {{pricestrTa_456342}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456342}}
Opposite Liverpool VCT Center, Off Argwings Kodhek Road
 • Gần Trung tâm thương mại Yaya Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457769}} VND {{pricestrTa_457769}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457769}}
Prammukh Plaza, Sheikh Karume Road
 • Gần Lưu trữ Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448233}} VND {{pricestrTa_448233}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448233}}
Opp. Nyayo Stadium, Muthaiti Avenue, Off Langata Rd.
 • Gần Sân vận động Quốc gia Nyayo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395983}} VND {{pricestrTa_395983}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395983}}
Muindi Mbingu and Monrovia Streets
 • Gần Khu cây xanh Jeevanjee Gardens
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_185689}} VND {{pricestrTa_185689}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_185689}}
Mombassa Road
 • Tại công viên quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_181388}} VND {{pricestrTa_181388}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_181388}}
Dennis Pritt Road
 • Ở Kilimani
 • Nairobi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438995}} VND {{pricestrTa_438995}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438995}}
Muthama Access Road, Syokimau
 • Gần Trung tâm Thương mại Gateway Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527994}} VND {{pricestrTa_527994}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527994}}
Sun Valley, Phase 1, House 135
 • Gần Trung tâm Thương mại Galleria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528921}} VND {{pricestrTa_528921}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528921}}
Keekorok Rd
 • Gần Lưu trữ Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431752}} VND {{pricestrTa_431752}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431752}}
Karen Rd, Off Ngong/Langata Rd
 • Ở Langata
 • Nairobi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431774}} VND {{pricestrTa_431774}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431774}}
Ring Road Kilimani
 • Ở Kilimani
 • Nairobi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436367}} VND {{pricestrTa_436367}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436367}}
Ralph Bunche Road
 • Gần Bệnh viện Nairobi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436502}} VND {{pricestrTa_436502}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436502}}
Woodvale Grove, Westlands
 • Gần Trung tâm Thương mại Sarit Centre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385841}} VND {{pricestrTa_385841}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385841}}
Kenyatta Avenue / Processional Way
 • Gần Công viên Trung tâm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_14006}} VND {{pricestrTa_14006}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_14006}}
Kenyatta Ave
 • Gần Công viên Uhuru
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_76438}} VND {{pricestrTa_76438}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_76438}}
Limuru Road
 • Gần Bảo tàng quốc gia Nairobi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410406}} VND {{pricestrTa_410406}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410406}}
Parklands Road
 • Ở Westlands
 • Nairobi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382565}} VND {{pricestrTa_382565}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382565}}
Muranga Road in Ngara, Next to Globe Cinema Flyover
 • Gần Khu cây xanh Jeevanjee Gardens
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427261}} VND {{pricestrTa_427261}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427261}}
Church Road, Westlands
 • Ở Westlands
 • Nairobi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459783}} VND {{pricestrTa_459783}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459783}}
35 Fair Acres Road, off Langata Road, P.O. Box 1121
 • Ở Langata
 • Nairobi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516234}} VND {{pricestrTa_516234}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516234}}
Masaba Road, Off Bunyala Road
 • Ở Nairobi Upper Hill
 • Nairobi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_220489}} VND {{pricestrTa_220489}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_220489}}
Kenya Road Off Kilimanjaro Avenue
 • Ở Nairobi Upper Hill
 • Nairobi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_335789}} VND {{pricestrTa_335789}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_335789}}
231 khách sạn Nairobi
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Nairobi
Địa điểm khách sạn Nairobi
Xem thêm Thu gọn
Tiện ích khách sạn Nairobi
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ