Nauplia

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

58 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Nauplia
XEM BẢN ĐỒ

Staikopoulou & Kokkinou 13
 • Ở Trung tâm Thành phố Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441554}} VND {{pricestrTa_441554}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441554}}
Plaka, Drepano
 • Ở Drepano
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441704}} VND {{pricestrTa_441704}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441704}}
Tolo Village Center
 • Ở Tolo
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_223053}} VND {{pricestrTa_223053}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_223053}}
Staikopoulou 11 & Koletti Str
 • Ở Trung tâm Thành phố Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463954}} VND {{pricestrTa_463954}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463954}}
Nea Tiryntha
 • Gần Ancient Tiryns
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401706}} VND {{pricestrTa_401706}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401706}}
3 Spiliadou
 • Ở Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_174421}} VND {{pricestrTa_174421}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_174421}}
Kandia Irion
 • Ở Kandia
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414631}} VND {{pricestrTa_414631}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414631}}
Vivari, Drepano
 • Ở Vivari
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414649}} VND {{pricestrTa_414649}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414649}}
Drepanon
 • Ở Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_346642}} VND {{pricestrTa_346642}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_346642}}
Drepano
 • Ở Kandia
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414657}} VND {{pricestrTa_414657}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414657}}
Iria Beach
 • Ở Iria
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414766}} VND {{pricestrTa_414766}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414766}}
Aristidou & Ilia Miniati 9
 • Ở Trung tâm Thành phố Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409758}} VND {{pricestrTa_409758}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409758}}
Sideras Merarxias 9
 • Ở Trung tâm Thành phố Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414652}} VND {{pricestrTa_414652}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414652}}
Koletti & Papanikolaou 26
 • Ở Trung tâm Thành phố Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465155}} VND {{pricestrTa_465155}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465155}}
Vas. Georgiou B5
 • Ở Trung tâm Thành phố Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475084}} VND {{pricestrTa_475084}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475084}}
Syntagma Square
 • Ở Trung tâm Thành phố Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414651}} VND {{pricestrTa_414651}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414651}}
14, Karaiskaki Str. Tolo
 • Ở Tolo
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392533}} VND {{pricestrTa_392533}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392533}}
17 Kokkinou & Zygomala Street
 • Ở Trung tâm Thành phố Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414788}} VND {{pricestrTa_414788}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414788}}
9 Kastrakiou Street, Tolo
 • Ở Tolo
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416444}} VND {{pricestrTa_416444}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416444}}
10 Fotomara
 • Ở Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_170477}} VND {{pricestrTa_170477}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_170477}}
Kapodistriou 20 & Platonos Corner
 • Ở Trung tâm Thành phố Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464738}} VND {{pricestrTa_464738}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464738}}
Leoforos Karamanli
 • Ở Trung tâm Thành phố Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485495}} VND {{pricestrTa_485495}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485495}}
Zigomala 28
 • Ở Trung tâm Thành phố Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472405}} VND {{pricestrTa_472405}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472405}}
Tolo
 • Ở Tolo
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414834}} VND {{pricestrTa_414834}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414834}}
Tolon
 • Ở Tolo
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414817}} VND {{pricestrTa_414817}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414817}}
Nea TirinthaNafplio 21100
 • Gần Ancient Tiryns
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_183351}} VND {{pricestrTa_183351}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_183351}}
Souliou 14
 • Ở Trung tâm Thành phố Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414628}} VND {{pricestrTa_414628}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414628}}
Gianneli Bikaki 12, Tolo
 • Ở Tolo
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472223}} VND {{pricestrTa_472223}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472223}}
5 Kolokotroni Street, Tolón
 • Ở Tolo
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485875}} VND {{pricestrTa_485875}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485875}}
Fotomara And Zygomala
 • Ở Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_203501}} VND {{pricestrTa_203501}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_203501}}
14 Efthimiopoulou Street
 • Ở Trung tâm Thành phố Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411240}} VND {{pricestrTa_411240}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411240}}
3, Akti Miaouli St.
 • Ở Trung tâm Thành phố Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401115}} VND {{pricestrTa_401115}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401115}}
Sekeri 52, Tolo
 • Ở Tolo
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423931}} VND {{pricestrTa_423931}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423931}}
Plaka Drepano
 • Ở Drepano
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403309}} VND {{pricestrTa_403309}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403309}}
Karaiskaki 8, Tolo
 • Ở Tolo
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399130}} VND {{pricestrTa_399130}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399130}}
8-20 Bas. Alexandrou
 • Ở Trung tâm Thành phố Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440304}} VND {{pricestrTa_440304}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440304}}
Bouboulinas 21
 • Ở Trung tâm Thành phố Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464770}} VND {{pricestrTa_464770}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464770}}
1 Dervenakion Str
 • Ở Trung tâm Thành phố Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398820}} VND {{pricestrTa_398820}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398820}}
Paralia Kantias
 • Ở Kandia
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556400}} VND {{pricestrTa_556400}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556400}}
Papanikolaou & Moutzouridou
 • Ở Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_164821}} VND {{pricestrTa_164821}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_164821}}
Kandia
 • Ở Kandia
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487215}} VND {{pricestrTa_487215}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487215}}
Akronafplia
 • Ở Trung tâm Thành phố Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401184}} VND {{pricestrTa_401184}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401184}}
Zygomala 1
 • Ở Trung tâm Thành phố Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475701}} VND {{pricestrTa_475701}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475701}}
I. Kapodistriou 24
 • Ở Trung tâm Thành phố Nafplion
 • Nafplio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_559480}} VND {{pricestrTa_559480}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_559480}}
Agias Kiriakis, 2, Tolo
 • Gần Bãi biển Tolo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388759}} VND {{pricestrTa_388759}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388759}}
58 khách sạn Nauplia
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Nauplia
Tiện ích khách sạn Nauplia
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ