Nuremburg

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

67 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Nuremburg
XEM BẢN ĐỒ

Bahnhofstraße 5
 • Gần Nhà thờ St. Lorenz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478754}} VND {{pricestrTa_478754}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478754}}
Agnesgasse 10
 • Gần Nhà thờ St. Sebaldus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_39950}} VND {{pricestrTa_39950}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_39950}}
Flughafenstr. 100
 • Ở Nordstadt
 • Nuremberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_55631}} VND {{pricestrTa_55631}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_55631}}
Oelser Straße 2
 • Ở Sudoststadt
 • Nuremberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392460}} VND {{pricestrTa_392460}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392460}}
Dürrenhofstraße 8
 • Ở Mitte
 • Nuremberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486724}} VND {{pricestrTa_486724}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486724}}
Sandstr. 2-8
 • Gần Bảo tàng Đường sắt Quốc gia Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_84566}} VND {{pricestrTa_84566}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_84566}}
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 1-7
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504318}} VND {{pricestrTa_504318}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504318}}
Luitpoldstraße 9
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464887}} VND {{pricestrTa_464887}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464887}}
Aalener Str. 48
 • Ở Suedstadt
 • Nuremberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507168}} VND {{pricestrTa_507168}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507168}}
Suedwestpark 5
 • Ở Weststadt
 • Nuremberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_90712}} VND {{pricestrTa_90712}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_90712}}
JOSEPHSPLATZ 10
 • Gần Nhà thờ St. Lorenz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_101759}} VND {{pricestrTa_101759}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_101759}}
Josephsplatz 30-32
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428985}} VND {{pricestrTa_428985}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428985}}
Bahnhofstr. 13-15
 • Gần Nhà thờ St. Lorenz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400653}} VND {{pricestrTa_400653}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400653}}
Kaiserstraße 22
 • Gần Nhà thờ St. Lorenz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476886}} VND {{pricestrTa_476886}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476886}}
Bahnhofstr. 17-19
 • Gần Nhà thờ St. Lorenz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_60724}} VND {{pricestrTa_60724}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_60724}}
Eilgutstr. 15
 • Gần Bảo tàng Đường sắt Quốc gia Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_38209}} VND {{pricestrTa_38209}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_38209}}
Engelhardsgasse 12
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_66706}} VND {{pricestrTa_66706}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_66706}}
Regerstr. 6
 • Ở Weststadt
 • Nuremberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392670}} VND {{pricestrTa_392670}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392670}}
Bahnhofstrasse 12
 • Gần Nhà thờ St. Lorenz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437643}} VND {{pricestrTa_437643}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437643}}
Allersberger Str. 34
 • Gần Bảo tàng Đường sắt Deutsche Bahn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466669}} VND {{pricestrTa_466669}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466669}}
Landgrabenstr. 25
 • Gần Bảo tàng Đường sắt Quốc gia Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_90537}} VND {{pricestrTa_90537}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_90537}}
Hauptmarkt 17
 • Gần Schoener Brunnen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406739}} VND {{pricestrTa_406739}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406739}}
Maffeiplatz 15a
 • Ở Mitte
 • Nuremberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522863}} VND {{pricestrTa_522863}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522863}}
Neutormauer 32
 • Gần Lâu đài Nuremberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_21302}} VND {{pricestrTa_21302}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_21302}}
Pillenreuther Str. 1
 • Gần Bảo tàng Đường sắt Quốc gia Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_68598}} VND {{pricestrTa_68598}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_68598}}
Schottengasse 5
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_73442}} VND {{pricestrTa_73442}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_73442}}
Obstmarkt 5
 • Gần Frauenkirche
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477121}} VND {{pricestrTa_477121}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477121}}
Lammsgasse 3
 • Gần Nhà thờ St. Sebaldus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395926}} VND {{pricestrTa_395926}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395926}}
Brandstraße 64
 • Ở Oststadt
 • Nuremberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452636}} VND {{pricestrTa_452636}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452636}}
Bulmannstr. 30
 • Gần Bảo tàng Đường sắt Deutsche Bahn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522858}} VND {{pricestrTa_522858}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522858}}
Königstrasse 63
 • Gần Nhà thờ St. Lorenz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388871}} VND {{pricestrTa_388871}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388871}}
Bahnhofstrasse 16
 • Gần Nhà thờ St. Lorenz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431144}} VND {{pricestrTa_431144}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431144}}
Königstrasse 41
 • Gần Nhà thờ St. Lorenz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505644}} VND {{pricestrTa_505644}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505644}}
Lindenaststrasse 56
 • Gần Lâu đài Nuremberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483121}} VND {{pricestrTa_483121}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483121}}
Frauentorgraben 11
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_25304}} VND {{pricestrTa_25304}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_25304}}
Irrerstrasse 11
 • Gần Nhà thờ St. Sebaldus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434804}} VND {{pricestrTa_434804}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434804}}
Muenchener Str. 283
 • Ở Sudoststadt
 • Nuremberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_103661}} VND {{pricestrTa_103661}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_103661}}
Fürtherstr. 338
 • Ở Weststadt
 • Nuremberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447703}} VND {{pricestrTa_447703}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447703}}
Wendelsteiner Strasse 4
 • Ở Schwabach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_108374}} VND {{pricestrTa_108374}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_108374}}
Steinbuehler Str. 2
 • Gần Bảo tàng Đường sắt Quốc gia Đức
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_118115}} VND {{pricestrTa_118115}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_118115}}
Karl-Martell-Strasse 42/44
 • Ở Weststadt
 • Nuremberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398109}} VND {{pricestrTa_398109}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398109}}
Harsdörfferstraße 30
 • Ở Mitte
 • Nuremberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429999}} VND {{pricestrTa_429999}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429999}}
Bucher Straße 125
 • Gần Hauptmarkt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382133}} VND {{pricestrTa_382133}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382133}}
Brunnengasse 61
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560919}} VND {{pricestrTa_560919}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560919}}
Königstraße 45
 • Gần Nhà thờ St. Lorenz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458780}} VND {{pricestrTa_458780}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458780}}
67 khách sạn Nuremburg

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ