Patagonia

Thứ ba 24-04 → Thứ tư 25-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

67 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-04-2018

Thứ tư

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Patagonia
XEM BẢN ĐỒ

175 Jean Mermoz
 • Gần Quảng trường Pioneros
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524725}} VND {{pricestrTa_524725}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524725}}
Calle 700, 273
 • Gần Quảng trường Pioneros
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400344}} VND {{pricestrTa_400344}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400344}}
Los Pinos 367
 • Ở Puerto Manzano
 • Villa La Angostura
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400878}} VND {{pricestrTa_400878}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400878}}
Av. 7 Lagos 2345
 • Gần Rio Correntoso
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423842}} VND {{pricestrTa_423842}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423842}}
Ruta 231, Km 54, Puerto Manzano
 • Thuận tiện để chơi trượt tuyết băng đồng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407021}} VND {{pricestrTa_407021}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407021}}
Jorge Newbery 367 - Frente
 • Gần Quảng trường Pioneros
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461298}} VND {{pricestrTa_461298}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461298}}
Calle 669, 40
 • Gần Glaciarium
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400277}} VND {{pricestrTa_400277}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400277}}
Moreno 38
 • Gần Quảng trường Puerto Madryn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468099}} VND {{pricestrTa_468099}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468099}}
Puerto San Julian 190
 • Gần Quảng trường Pioneros
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400762}} VND {{pricestrTa_400762}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400762}}
Río Santa Cruz 2317
 • Gần Calafate Fishing
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529003}} VND {{pricestrTa_529003}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529003}}
Av Julio Verne 3750
 • Gần EcoCentro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437231}} VND {{pricestrTa_437231}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437231}}
Calle 998 N36
 • Gần Quảng trường Pioneros
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437444}} VND {{pricestrTa_437444}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437444}}
Lionel Terray 50
 • Gần Nhà nguyện Capilla de los Escaladores
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437446}} VND {{pricestrTa_437446}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437446}}
Guido Bonarelli 72
 • Gần Bảo tàng Lịch sử Calafate
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441888}} VND {{pricestrTa_441888}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441888}}
Los Notros 1530 esq. Los Retamos
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443163}} VND {{pricestrTa_443163}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443163}}
Ruta Provincial 65 Km 35
 • Ở Villa Traful
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511275}} VND {{pricestrTa_511275}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511275}}
Gobernador Paradelo 141
 • Gần Nhà thờ Santa Teresita del Nino Jesus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520369}} VND {{pricestrTa_520369}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520369}}
Ruta Nacional 3, km 2958, Lago Fagnano
 • Trên hồ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419183}} VND {{pricestrTa_419183}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419183}}
Triangulo Austral 375, Barrio Las Balsas
 • Gần Trung tâm Hội nghị Arrayanes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431383}} VND {{pricestrTa_431383}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431383}}
Las Frambuesas 52
 • Gần Nhà nguyện Virgen Nina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494756}} VND {{pricestrTa_494756}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494756}}
Boulevard Pascotto 155
 • Gần Nhà nguyện Virgen Nina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494887}} VND {{pricestrTa_494887}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494887}}
Teniente Valentin Feilberg 119
 • Gần Làng Gnome
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535982}} VND {{pricestrTa_535982}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535982}}
Cabo Garcia 105
 • Gần Nhà nguyện Capilla de los Escaladores
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416434}} VND {{pricestrTa_416434}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416434}}
Casimiro Bigua 59
 • Gần Calafate Fishing
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461550}} VND {{pricestrTa_461550}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461550}}
Calle 510 No. 235, Barrio Aeropuerto Viejo
 • Gần Quảng trường Pioneros
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548585}} VND {{pricestrTa_548585}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548585}}
Callejon Santa Rita 800, Ruta 16, Km 8
 • Ở Lago Puelo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548253}} VND {{pricestrTa_548253}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548253}}
Aljaba 205 y Ruta 40
 • Thuận tiện để chơi trượt tuyết đổ đèo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407357}} VND {{pricestrTa_407357}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407357}}
Peron 1016
 • Gần Calafate Fishing
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524269}} VND {{pricestrTa_524269}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524269}}
Avenida Del Libertador 1150
 • Ở Đại lộ Libertador
 • El Calafate
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393815}} VND {{pricestrTa_393815}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393815}}
Cabo Garcia 122
 • Gần Nhà nguyện Capilla de los Escaladores
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541072}} VND {{pricestrTa_541072}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541072}}
Av. Julio A. Roca 439
 • Gần Quảng trường Puerto Madryn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457824}} VND {{pricestrTa_457824}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457824}}
Ruta 22, Km 1216
 • Gần Công viên Rosauer
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530460}} VND {{pricestrTa_530460}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530460}}
Calle 992, 19, Parque de los Glaciares El Calafate
 • Gần Quảng trường Pioneros
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393125}} VND {{pricestrTa_393125}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393125}}
Av. Arrayanes 6955, Puerto Manzano
 • Gần khu trượt tuyết đổ đèo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402104}} VND {{pricestrTa_402104}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402104}}
San Juan Bosco 917
 • Gần Nhà thờ Santa Teresita del Nino Jesus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425450}} VND {{pricestrTa_425450}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425450}}
Avenida Libertador 587
 • Gần Quảng trường Pioneros
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409105}} VND {{pricestrTa_409105}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409105}}
Ruta Provincial 41 Km 17, Ex Ruta Nacional 23
 • Ở El Chalten
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536031}} VND {{pricestrTa_536031}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536031}}
Lago Viedma Parque Nac Los Glaciares
 • Ở El Chalten
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430376}} VND {{pricestrTa_430376}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430376}}
Bajada 3 y Costanera
 • Gần Bãi biển Las Grutas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530466}} VND {{pricestrTa_530466}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530466}}
LOS Robles 251
 • Ở Puerto Manzano
 • Villa La Angostura
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489066}} VND {{pricestrTa_489066}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489066}}
Rufino Cambaceres 392
 • Gần Quảng trường Pioneros
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415732}} VND {{pricestrTa_415732}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415732}}
Ruta 23
 • Trên núi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446599}} VND {{pricestrTa_446599}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446599}}
Ruta Nacional 40 Km 1889
 • Ở Hoyo de Epuyen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437146}} VND {{pricestrTa_437146}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437146}}
Av. Roca 2410
 • Gần Bãi biển Puerto Madryn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481074}} VND {{pricestrTa_481074}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481074}}
Los Pinos 160
 • Ở Puerto Manzano
 • Villa La Angostura
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389902}} VND {{pricestrTa_389902}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389902}}
67 khách sạn Patagonia

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ