Punta Cana

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

97 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Punta Cana
XEM BẢN ĐỒ

Highway Macao Uvero Alto Beach
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428939}} VND {{pricestrTa_428939}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428939}}
Playa Arena Gorda
 • Ở Bãi biển Bavaro
 • Punta Cana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27901}} VND {{pricestrTa_27901}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27901}}
Av. Alemania S/N , El Cortecito, Bávaro Beach
 • Gần Làng mua sắm Palma Real
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388709}} VND {{pricestrTa_388709}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388709}}
Cap Cana, Juanillo, Municipio Turistico Veron - Bavaro
 • Gần Sân gôn Punta Espada
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390223}} VND {{pricestrTa_390223}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390223}}
Av. Alemania s/n, El Cortecito, Bavaro Beach
 • Ở Bavaro
 • La Altagracia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397334}} VND {{pricestrTa_397334}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397334}}
Avenida Alemania
 • Ở Bavaro
 • La Altagracia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471628}} VND {{pricestrTa_471628}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471628}}
Playas Uvero Alto Km 275
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414316}} VND {{pricestrTa_414316}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414316}}
Avenida Alemania A-B 108, El Cortecito Beach, Bavaro
 • Ở Bavaro
 • El Cortecito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489514}} VND {{pricestrTa_489514}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489514}}
Avenida Alemania A-B 108, El Cortecito Beach, Bavaro
 • Ở Bavaro
 • El Cortecito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489517}} VND {{pricestrTa_489517}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489517}}
Playa Arena Gorda
 • Ở Bavaro
 • La Altagracia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469774}} VND {{pricestrTa_469774}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469774}}
Playa de Arena Gorda
 • Ở Bãi biển Bavaro
 • Punta Cana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_188499}} VND {{pricestrTa_188499}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_188499}}
Playa de Arena Gorda
 • Gần Sân Gôn Punta Blanca
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_338696}} VND {{pricestrTa_338696}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_338696}}
Playa Arena Gorda
 • Gần Sân Gôn Punta Blanca
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27896}} VND {{pricestrTa_27896}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27896}}
Ave. Alemania
 • Ở Bavaro
 • El Cortecito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434661}} VND {{pricestrTa_434661}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434661}}
Punta Cana- Playa Bavaro
 • Ở Bãi biển Bavaro
 • Punta Cana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_57023}} VND {{pricestrTa_57023}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_57023}}
Bavaro, Playa Arena Gorda
 • Ở Bavaro
 • La Altagracia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472509}} VND {{pricestrTa_472509}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472509}}
Playa Uvero Alto
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480583}} VND {{pricestrTa_480583}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480583}}
C/Pescador Complejo Fishing Ldg. Blvd. Playa Juanillo, Cap Cana
 • Gần Khu Sinh thái Indigenous Eyes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435237}} VND {{pricestrTa_435237}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435237}}
Playas Uvero Alto
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466541}} VND {{pricestrTa_466541}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466541}}
Luxury Village Avenue, Cap Cana
 • Gần Khu Sinh thái Indigenous Eyes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404375}} VND {{pricestrTa_404375}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404375}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474434}} VND {{pricestrTa_474434}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474434}}
Carretera Arena Gorda
 • Ở Bavaro
 • La Altagracia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492022}} VND {{pricestrTa_492022}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492022}}
Carretera Arena Gorda
 • Ở Bavaro
 • La Altagracia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492026}} VND {{pricestrTa_492026}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492026}}
Arena Gorda Macao,
 • Gần Sân Gôn Punta Blanca
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399297}} VND {{pricestrTa_399297}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399297}}
Crta. Arena Gorda, Macao
 • Gần Sân Gôn Punta Blanca
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424156}} VND {{pricestrTa_424156}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424156}}
Arena Gorda - Macao
 • Gần Bãi biển Cortecito
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_195481}} VND {{pricestrTa_195481}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_195481}}
Carettera Arena Gorda
 • Ở Bãi biển Bavaro
 • Punta Cana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_195480}} VND {{pricestrTa_195480}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_195480}}
Arena Gorda, Higuey
 • Gần Sân Gôn Punta Blanca
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396508}} VND {{pricestrTa_396508}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396508}}
Playa Arena Gorda
 • Gần Sân Gôn Punta Blanca
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27878}} VND {{pricestrTa_27878}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27878}}
Boulevard Turístico Del Este Km 28, #74, Macao
 • Gần Câu lạc bộ Golf Hard Rock
 • Vịnh Cana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393992}} VND {{pricestrTa_393992}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393992}}
C/Principal, esq 5 (Pueblo Bavaro)
 • Gần Công viên Mạo hiểm Bavaro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415960}} VND {{pricestrTa_415960}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415960}}
Calle Los Corales, Bavaro
 • Ở Bavaro
 • La Altagracia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507727}} VND {{pricestrTa_507727}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507727}}
Boulevard Zona Hotelera, Playa Juanillo, Cap Cana
 • Gần Công viên Scape tại Cap Cana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415384}} VND {{pricestrTa_415384}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415384}}
Playa Juanillo
 • Ở Cap Cana
 • Punta Cana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_118639}} VND {{pricestrTa_118639}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_118639}}
Playas De Bavaro
 • Gần Làng mua sắm Palma Real
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_12955}} VND {{pricestrTa_12955}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_12955}}
Sivory Beach
 • Ở Uvero Alto
 • Punta Cana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63318}} VND {{pricestrTa_63318}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63318}}
Car. Arena Gorda
 • Gần Sân gôn White Sands
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_45887}} VND {{pricestrTa_45887}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_45887}}
Higuey
 • Ở Bãi biển Punta Cana
 • Punta Cana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_75621}} VND {{pricestrTa_75621}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_75621}}
Playa Bavaro
 • Gần Sân gôn White Sands
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_12973}} VND {{pricestrTa_12973}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_12973}}
Carretera Macao - Arena Gorda, s/n
 • Ở Bavaro
 • La Altagracia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384599}} VND {{pricestrTa_384599}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384599}}
Playa de BávaroPunta Cana
 • Gần Làng mua sắm Palma Real
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_191053}} VND {{pricestrTa_191053}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_191053}}
Bavaro Beach
 • Gần Làng mua sắm Palma Real
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411497}} VND {{pricestrTa_411497}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411497}}
Playa Blanca
 • Gần Sân Gôn La Cana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413155}} VND {{pricestrTa_413155}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413155}}
Carr. Playa Arena Gorda, Bavaro
 • Ở Bavaro
 • La Altagracia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415336}} VND {{pricestrTa_415336}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415336}}
Playa Arena Gorda, Carretera Macao
 • Ở Bavaro
 • La Altagracia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384801}} VND {{pricestrTa_384801}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384801}}
97 khách sạn Punta Cana

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ