Roatan

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

63 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Roatan
XEM BẢN ĐỒ

Cayo Ezequiel French Harbour
 • Gần Bãi biển Parrot Tree
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_220889}} VND {{pricestrTa_220889}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_220889}}
Kai Linda Way, West Bay Beach
 • Ở West Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474326}} VND {{pricestrTa_474326}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474326}}
West End, Bay islands
 • Ở West End
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497086}} VND {{pricestrTa_497086}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497086}}
Main Street, 5th building, left side, West End
 • Ở West End
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505886}} VND {{pricestrTa_505886}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505886}}
West End Road, Después del Sueño del Mar
 • Ở West End
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488833}} VND {{pricestrTa_488833}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488833}}
1 Pineapple Place, French Harbour
 • Gần Khu bảo tồn Cự đà và Sinh vật biển Arch
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406485}} VND {{pricestrTa_406485}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406485}}
West End Road
 • Ở West End
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551769}} VND {{pricestrTa_551769}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551769}}
Sandy Bay
 • Gần Viện Khoa học Hàng hải Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543816}} VND {{pricestrTa_543816}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543816}}
West Bay, Bay Islands
 • Ở West End
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461933}} VND {{pricestrTa_461933}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461933}}
Honduras West End
 • Ở West End
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474157}} VND {{pricestrTa_474157}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474157}}
Sundancer 7A1
 • Gần Vườn ươm Nhiệt đới Blue Harbor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551791}} VND {{pricestrTa_551791}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551791}}
Mar Vista Bay Road, West Bay, Cohoon Ridge
 • Ở West Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544176}} VND {{pricestrTa_544176}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544176}}
Mar Vista Bay, West Bay
 • Ở West Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551802}} VND {{pricestrTa_551802}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551802}}
West End
 • Ở West End
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_220892}} VND {{pricestrTa_220892}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_220892}}
Carretera principal Brick Bay
 • Ở Brick Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419969}} VND {{pricestrTa_419969}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419969}}
West Bay
 • Ở West Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462223}} VND {{pricestrTa_462223}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462223}}
West Bay Beach
 • Ở West Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423060}} VND {{pricestrTa_423060}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423060}}
Mayoka Road, Sandy Bay
 • Ở Sandy Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409388}} VND {{pricestrTa_409388}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409388}}
West End, Unit 7B
 • Ở West End
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544152}} VND {{pricestrTa_544152}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544152}}
Carib Point, Jones Ville
 • Gần Bãi biển Parrot Tree
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433051}} VND {{pricestrTa_433051}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433051}}
Dixon Cove
 • Ở Dixon Cove
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437275}} VND {{pricestrTa_437275}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437275}}
Flowers Bay Rd
 • Ở Gravel Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548279}} VND {{pricestrTa_548279}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548279}}
Mar Vista Bay, West Bay
 • Ở West Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551813}} VND {{pricestrTa_551813}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551813}}
KM 8.5 Principal Carretera, Sandy Bay
 • Ở Sandy Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460324}} VND {{pricestrTa_460324}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460324}}
West Bay
 • Ở West Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544158}} VND {{pricestrTa_544158}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544158}}
West Bay Road
 • Ở West Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449513}} VND {{pricestrTa_449513}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449513}}
Calle Principal de Roatan
 • Ở Vịnh Pristine
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426766}} VND {{pricestrTa_426766}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426766}}
West End & West Bay Beach
 • Ở West Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483306}} VND {{pricestrTa_483306}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483306}}
Tamarind Dr West Bay
 • Ở West Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_493963}} VND {{pricestrTa_493963}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493963}}
West End
 • Ở West End
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484625}} VND {{pricestrTa_484625}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484625}}
Gibson Bight Road
 • Ở Gibson Bight
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544171}} VND {{pricestrTa_544171}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544171}}
Gibson Bight, West End Roatan
 • Ở Gibson Bight
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544177}} VND {{pricestrTa_544177}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544177}}
Pristine Bay, French Harbor
 • Ở Vịnh Pristine
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413304}} VND {{pricestrTa_413304}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413304}}
27 Parrot Tree Road, Parrot Tree Plantation, Bay Islands
 • Gần Bãi biển Parrot Tree
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509224}} VND {{pricestrTa_509224}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509224}}
West End at Half Moon Bay
 • Ở West End
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_550386}} VND {{pricestrTa_550386}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_550386}}
Man O'War Harbor
 • Ở Mud Hole
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454960}} VND {{pricestrTa_454960}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454960}}
Carretera Principal West End
 • Ở West End
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507730}} VND {{pricestrTa_507730}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507730}}
Fosters Road, West Bay
 • Ở West Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544154}} VND {{pricestrTa_544154}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544154}}
First Bight
 • Gần Bãi biển Parrot Tree
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_196198}} VND {{pricestrTa_196198}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_196198}}
West End Road
 • Ở West End
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551785}} VND {{pricestrTa_551785}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551785}}
West Bay Beach
 • Ở West Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429535}} VND {{pricestrTa_429535}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429535}}
Sandy Bay
 • Ở Sandy Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488827}} VND {{pricestrTa_488827}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488827}}
Islas de la Bahia, Diamond Rock
 • Ở Diamond Rock
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438499}} VND {{pricestrTa_438499}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438499}}
Lawson Rock, Sandy Bay
 • Gần Viện Khoa học Hàng hải Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544167}} VND {{pricestrTa_544167}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544167}}
The Turrets, West Bay
 • Ở West Bay
 • Roatan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544151}} VND {{pricestrTa_544151}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544151}}
63 khách sạn Roatan

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ