Sentosa Island

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

278 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Sentosa Island
XEM BẢN ĐỒ

77A & 79A Geylang Road
 • Ở Geylang
 • Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429760}} VND {{pricestrTa_429760}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429760}}
427 Race Course Road
 • Ở Little India
 • Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435268}} VND {{pricestrTa_435268}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435268}}
151 Tyrwhitt Road, (Lavender MRT Station)
 • Ở Little India
 • Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438213}} VND {{pricestrTa_438213}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438213}}
351 Cranwell Road
 • Ở Changi
 • Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417672}} VND {{pricestrTa_417672}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417672}}
531, Serangoon Road
 • Ở Little India
 • Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420884}} VND {{pricestrTa_420884}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420884}}
68A Smith Street
 • Gần Trung tâm Di sản Phố Tàu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446828}} VND {{pricestrTa_446828}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446828}}
12 Circular Road
 • Gần Trung tâm Di sản Phố Tàu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429223}} VND {{pricestrTa_429223}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429223}}
10 Coleman Street
 • Gần Bảo tàng Peranakan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393085}} VND {{pricestrTa_393085}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393085}}
22 Cavenagh Road
 • Gần Viện bảo tàng quốc gia Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467242}} VND {{pricestrTa_467242}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467242}}
7A Hamilton Road
 • Ở Little India
 • Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485105}} VND {{pricestrTa_485105}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485105}}
1 Larkhill Road, Sentosa Island, Singapore 099394
 • Gần Universal Studios Singapore
 • Gần Marine Life Park
 • Gần bãi biển Palawan và Tanjong
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_72612}} VND {{pricestrTa_72612}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_72612}}
43 Dickson Road
 • Ở Little India
 • Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432800}} VND {{pricestrTa_432800}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432800}}
39 Seah Street
 • Gần Raffles City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433648}} VND {{pricestrTa_433648}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433648}}
267 South Bridge Road
 • Gần Trung tâm Di sản Phố Tàu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458528}} VND {{pricestrTa_458528}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458528}}
424 Race Course Rd
 • Ở Little India
 • Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510817}} VND {{pricestrTa_510817}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510817}}
2 Bukit Manis Road Sentosa Island
 • Ở Đảo Sentosa
 • Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_332516}} VND {{pricestrTa_332516}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_332516}}
80 Boat Quay
 • Gần Trung tâm Di sản Phố Tàu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434853}} VND {{pricestrTa_434853}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434853}}
6 & 7 Perak Road
 • Gần Viện bảo tàng quốc gia Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472185}} VND {{pricestrTa_472185}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472185}}
5 Lorong 6 Geylang
 • Ở Geylang
 • Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516061}} VND {{pricestrTa_516061}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516061}}
47 Hongkong Street
 • Gần Trung tâm Di sản Phố Tàu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467552}} VND {{pricestrTa_467552}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467552}}
387 Balestier Road
 • Ở Balestier
 • Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427592}} VND {{pricestrTa_427592}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427592}}
10A Upper Wilkie Road
 • Gần Viện bảo tàng quốc gia Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449350}} VND {{pricestrTa_449350}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449350}}
162 Tyrwhitt Road
 • Ở Little India
 • Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462841}} VND {{pricestrTa_462841}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462841}}
Located in 5/6 Hotel Splendour, 5 Lor
 • Ở Geylang
 • Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541449}} VND {{pricestrTa_541449}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541449}}
20 Trengganu Street, 3rd Storey, Chinatown
 • Gần Trung tâm Di sản Phố Tàu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467723}} VND {{pricestrTa_467723}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467723}}
43 Lorong 22 Geylang, Evergreen Residences by Seng Wah
 • Ở Geylang
 • Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491158}} VND {{pricestrTa_491158}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491158}}
259 Outram Road
 • Ở Bukit Merah
 • Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491497}} VND {{pricestrTa_491497}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491497}}
15 Upper Weld Road
 • Ở Little India
 • Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423500}} VND {{pricestrTa_423500}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423500}}
11 Mackenzie Road
 • Gần Viện bảo tàng quốc gia Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437201}} VND {{pricestrTa_437201}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437201}}
52 Chin Swee Road, (Entrance via Jalan Kukuh)
 • Gần Trung tâm Di sản Phố Tàu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427360}} VND {{pricestrTa_427360}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427360}}
1 The Knolls, Sentosa Island
 • Gần <b>Phim trường Universal Studios Singapore</b>®
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450385}} VND {{pricestrTa_450385}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450385}}
429 Race Course Road
 • Ở Little India
 • Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458666}} VND {{pricestrTa_458666}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458666}}
15 Mackenzie Road, Rucksack Inn
 • Gần Viện bảo tàng quốc gia Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491189}} VND {{pricestrTa_491189}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491189}}
76, 78 Smith Street (2nd & 3rd Level)
 • Gần Trung tâm Di sản Phố Tàu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497434}} VND {{pricestrTa_497434}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497434}}
62 Upper Cross Street
 • Gần Trung tâm Di sản Phố Tàu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423067}} VND {{pricestrTa_423067}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423067}}
176 Tyrwhitt Road
 • Ở Little India
 • Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426582}} VND {{pricestrTa_426582}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426582}}
9 - 11A Jalan Pinang, Bugis
 • Ở Khu phố Ả Rập
 • Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423233}} VND {{pricestrTa_423233}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423233}}
37 North Canal Road
 • Gần Trung tâm Di sản Phố Tàu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501652}} VND {{pricestrTa_501652}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501652}}
13 Purvis street
 • Gần Raffles City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418914}} VND {{pricestrTa_418914}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418914}}
87 Victoria Street
 • Gần Raffles City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507924}} VND {{pricestrTa_507924}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507924}}
52 Temple Street
 • Gần Trung tâm Di sản Phố Tàu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428182}} VND {{pricestrTa_428182}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428182}}
1 Farrer Park Station Road
 • Ở Little India
 • Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431575}} VND {{pricestrTa_431575}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431575}}
51 Joo Chiat Road
 • Ở East Coast
 • Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485698}} VND {{pricestrTa_485698}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485698}}
25 New Bridge Road
 • Gần Trung tâm Di sản Phố Tàu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469861}} VND {{pricestrTa_469861}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469861}}
60 Kerbau Road
 • Ở Little India
 • Singapore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500151}} VND {{pricestrTa_500151}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500151}}
278 khách sạn Sentosa Island

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ