Serra di Ferro

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

97 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Serra di Ferro
XEM BẢN ĐỒ

Plage de Tizzano
 • Ở Tizzano
 • Sartène
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480302}} VND {{pricestrTa_480302}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480302}}
Caramontino
 • Gần Bãi biển Pinarellu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490998}} VND {{pricestrTa_490998}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490998}}
résidence au rêve
 • Gần Bãi biển Favone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551505}} VND {{pricestrTa_551505}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551505}}
Casa-Vecchiaccia
 • Ở Cuttoli-Corticchiato
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474429}} VND {{pricestrTa_474429}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474429}}
Route de Cala Rossa
 • Gần Bãi biển Cala Rossa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403004}} VND {{pricestrTa_403004}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403004}}
Marine de Tarco
 • Gần Bãi biển Favone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551494}} VND {{pricestrTa_551494}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551494}}
Burgo
 • Trên phố cầu tàu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517864}} VND {{pricestrTa_517864}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517864}}
Le Pacha
 • Gần Bãi biển Favone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551725}} VND {{pricestrTa_551725}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551725}}
ROUTE DE LA MARINE
 • Ở Porto
 • Ota
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426745}} VND {{pricestrTa_426745}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426745}}
La Marina de Porto
 • Gần Tháp Genoese
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468927}} VND {{pricestrTa_468927}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468927}}
Les Calanques D'altura
 • Gần Bãi biển Pinarellu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551799}} VND {{pricestrTa_551799}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551799}}
Hameau de Favone, porte 33
 • Gần Bãi biển Favone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551510}} VND {{pricestrTa_551510}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551510}}
Route de la Marine, Porto
 • Ở Porto
 • Ota
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388312}} VND {{pricestrTa_388312}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388312}}
Résience la Palmeraie
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551761}} VND {{pricestrTa_551761}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551761}}
8 Super Panorama du Valinco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560287}} VND {{pricestrTa_560287}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560287}}
Résidence Au Rêve, appartement 412
 • Gần Bãi biển Favone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551508}} VND {{pricestrTa_551508}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551508}}
Résidence Playa del Oro
 • Gần Bãi biển Favone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551702}} VND {{pricestrTa_551702}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551702}}
Domaine Pero Longo N.A.
 • Ở Giannuccio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535238}} VND {{pricestrTa_535238}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535238}}
Route de Porto Pollo, Lieu dit Arcobiato
 • Ở Grand Valinco
 • Olmeto
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531037}} VND {{pricestrTa_531037}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531037}}
Forca Giordana, Route de Capo Di Muro
 • Ở Coti-Chiavari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537659}} VND {{pricestrTa_537659}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537659}}
Résidence Les Nacres
 • Gần Bãi biển Cala Rossa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551676}} VND {{pricestrTa_551676}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551676}}
Molini, Agosta Plage
 • Ở Albitreccia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399426}} VND {{pricestrTa_399426}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399426}}
Route National 198
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551513}} VND {{pricestrTa_551513}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551513}}
Hameau de Tarco
 • Gần Bãi biển Favone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551525}} VND {{pricestrTa_551525}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551525}}
Ferrulaghjolu
 • Ở Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472786}} VND {{pricestrTa_472786}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472786}}
Tarco
 • Gần Bãi biển Favone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419948}} VND {{pricestrTa_419948}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419948}}
Chris Wear Village de Masorghja
 • Gần Bãi biển Liscia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487940}} VND {{pricestrTa_487940}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487940}}
Route de Cala Rossa
 • Gần Bãi biển Cala Rossa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382902}} VND {{pricestrTa_382902}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382902}}
Residence cote Plage, Pinarello
 • Gần Bãi biển Pinarellu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419882}} VND {{pricestrTa_419882}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419882}}
Le Pacha
 • Gần Bãi biển Favone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551710}} VND {{pricestrTa_551710}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551710}}
Favone
 • Gần Bãi biển Favone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459452}} VND {{pricestrTa_459452}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459452}}
Marina de Cannedda
 • Gần Bãi biển Canella
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529061}} VND {{pricestrTa_529061}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529061}}
Hameau plein Soleil Villa B2
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492759}} VND {{pricestrTa_492759}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492759}}
Solenzera
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551757}} VND {{pricestrTa_551757}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551757}}
Route de Quenza
 • Gần Piscia di Gallu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531302}} VND {{pricestrTa_531302}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531302}}
Entree nored de solenzara, rn198
 • Ở Solenzara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551754}} VND {{pricestrTa_551754}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551754}}
Residence Playa del Oro
 • Gần Bãi biển Favone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551707}} VND {{pricestrTa_551707}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551707}}
RN 196/ D157, Olmeto Plage
 • Gần Bãi biển Propiano
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449464}} VND {{pricestrTa_449464}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449464}}
Route Departementale 157
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498043}} VND {{pricestrTa_498043}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498043}}
Route de Calvi Lieu Dit, Budé, Porto
 • Ở Porto
 • Ota
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460395}} VND {{pricestrTa_460395}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460395}}
Hameau Monte di Marina
 • Gần Bãi biển Favone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551491}} VND {{pricestrTa_551491}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551491}}
Hameau Monte di Marina
 • Gần Bãi biển Favone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551472}} VND {{pricestrTa_551472}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551472}}
Les Hauts de Solenzara
 • Ở Solenzara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_551474}} VND {{pricestrTa_551474}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_551474}}
Route de la Marine, Porta
 • Ở Porto
 • Ota
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548463}} VND {{pricestrTa_548463}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548463}}
Route De Porto Pollo, Grand Valinco
 • Ở Grand Valinco
 • Olmeto
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408163}} VND {{pricestrTa_408163}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408163}}
97 khách sạn Serra di Ferro

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ