Shimoni

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

59 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Shimoni
XEM BẢN ĐỒ

Tiwi Beach Off Likoni Lunga Lunga Road
 • Gần Bãi biển Tiwi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406692}} VND {{pricestrTa_406692}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406692}}
Dolphin Road Off Shanzu
 • Gần Bãi biển Bamburi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410230}} VND {{pricestrTa_410230}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410230}}
Mombasa Malindi Highway
 • Gần Bãi biển Bamburi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414471}} VND {{pricestrTa_414471}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414471}}
South Coast
 • Gần Bãi biển Tiwi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385728}} VND {{pricestrTa_385728}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385728}}
Mount Kenya Road, off Links Road
 • Gần Bãi biển Voyager
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439189}} VND {{pricestrTa_439189}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439189}}
Malindi Highway North Coast Mombasa
 • Gần Bãi biển Bamburi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439522}} VND {{pricestrTa_439522}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439522}}
Shanzu Beach
 • Gần Bãi biển Bamburi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468382}} VND {{pricestrTa_468382}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468382}}
Bamburi
 • Gần Bãi biển Bamburi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477597}} VND {{pricestrTa_477597}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477597}}
Tiwi Beach, South Coast
 • Gần Bãi biển Tiwi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478002}} VND {{pricestrTa_478002}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478002}}
Diani Beach Road
 • Ở Galu Kinondo
 • Bãi biển Diani
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496634}} VND {{pricestrTa_496634}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496634}}
Maalim Juma Mohammed Road
 • Gần Pháo đài Jesus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520243}} VND {{pricestrTa_520243}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520243}}
Off Malindi Road
 • Ở Thị trấn Mtwapa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520227}} VND {{pricestrTa_520227}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520227}}
300 meters off Malindi Road, 3 km past the bridge to Mombasa
 • Ở Thị trấn Mtwapa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520285}} VND {{pricestrTa_520285}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520285}}
Off Links Road
 • Ở Bãi biển Nyali
 • Mombasa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539543}} VND {{pricestrTa_539543}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539543}}
Along Links Road, Nyali Beach
 • Gần Bãi biển Voyager
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503005}} VND {{pricestrTa_503005}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503005}}
Neptune Road Palm Park 1, Galu Beach
 • Ở Galu Kinondo
 • Bãi biển Diani
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503401}} VND {{pricestrTa_503401}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503401}}
277 Ukumda
 • Gần Bãi biển Tiwi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484762}} VND {{pricestrTa_484762}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484762}}
Malindi Road, Nyali Beach
 • Ở Bãi biển Nyali
 • Mombasa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520308}} VND {{pricestrTa_520308}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520308}}
Diani Beach Road
 • Ở Bãi biển Diani
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439265}} VND {{pricestrTa_439265}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439265}}
Twiga Road Off Links Road Nyali
 • Gần Bãi biển Voyager
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520314}} VND {{pricestrTa_520314}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520314}}
Mwamba Drive, Nyali
 • Ở Bãi biển Nyali
 • Mombasa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520296}} VND {{pricestrTa_520296}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520296}}
Diani Beach, P.O Box 5664
 • Gần biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432258}} VND {{pricestrTa_432258}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432258}}
Tudor Creek next to Nyali Bridge
 • Gần Pháo đài Jesus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460094}} VND {{pricestrTa_460094}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460094}}
Off Malindi Road, Shanzu
 • Gần Bãi biển Bamburi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520328}} VND {{pricestrTa_520328}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520328}}
Mombasa-Malindi Highway, Bamburi Beach
 • Gần Bãi biển Bamburi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500687}} VND {{pricestrTa_500687}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500687}}
Beach Road, Nyali
 • Gần Bãi biển Voyager
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520359}} VND {{pricestrTa_520359}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520359}}
Malindi Road, Bamburi Highway
 • Gần Bãi biển Bamburi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381803}} VND {{pricestrTa_381803}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381803}}
off Malindi Road, opposite Mbuzi Wenru
 • Ở Thị trấn Mtwapa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520266}} VND {{pricestrTa_520266}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520266}}
Mwakamba road, Diani Beach
 • Gần Bãi biển Tiwi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415136}} VND {{pricestrTa_415136}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415136}}
Baracks Road, off Golf Links Road
 • Ở Bãi biển Nyali
 • Mombasa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453446}} VND {{pricestrTa_453446}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453446}}
Pungu, South Coast
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398166}} VND {{pricestrTa_398166}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398166}}
Mombasa-Malindi Road, Bamburi
 • Gần Bãi biển Bamburi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411202}} VND {{pricestrTa_411202}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411202}}
Diani Beach
 • Ở Bãi biển Diani
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546655}} VND {{pricestrTa_546655}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546655}}
Diani Beach Road
 • Ở Galu Kinondo
 • Bãi biển Diani
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520309}} VND {{pricestrTa_520309}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520309}}
Shanzu Beach, Shanzu Road, Bamburi
 • Gần Bãi biển Bamburi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408780}} VND {{pricestrTa_408780}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408780}}
Cement Road
 • Gần Pháo đài Jesus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515832}} VND {{pricestrTa_515832}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515832}}
Diani Beach Road, Kwale Coast
 • Gần Khu bảo tồn và Công viên Quốc gia biển Diani - Chale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546808}} VND {{pricestrTa_546808}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546808}}
Shimoni
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_355489}} VND {{pricestrTa_355489}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_355489}}
Miritini Street, Old Mombasa
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416383}} VND {{pricestrTa_416383}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416383}}
Diani Beach Road
 • Gần Khu bảo tồn và Công viên Quốc gia biển Diani - Chale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389180}} VND {{pricestrTa_389180}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389180}}
Diani Beach, Galu Kinondo
 • Ở Galu Kinondo
 • Bãi biển Diani
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394404}} VND {{pricestrTa_394404}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394404}}
Serena Road, Shanzu
 • Gần Bãi biển Bamburi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439832}} VND {{pricestrTa_439832}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439832}}
Off Mombasa-Malindi Highway, Near Coca Cola Bottlers
 • Ở Thị trấn Mtwapa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529190}} VND {{pricestrTa_529190}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529190}}
Galu Beach, Diani
 • Ở Bãi biển Diani
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490722}} VND {{pricestrTa_490722}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490722}}
Diani Beach Road, Diani Beach, Galu Kinondo
 • Ở Galu Kinondo
 • Bãi biển Diani
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412435}} VND {{pricestrTa_412435}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412435}}
59 khách sạn Shimoni
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ