Điều kiện và điều khoản dành cho Khách hàng

Khi thực hiện đặt phòng khách sạn, Quý Khách cần phải thỏa mãn những điều kiện sau:

1. Độ tuổi

Quý Khách phải từ 18 tuổi trở lên mới được phép tham gia đặt phòng trên trang website.

2. Thanh toán: 

Quý Khách thanh toán tiền đặt phòng trên trang web bằng 1 trong 2 cách sau:

(a) Khách sạn tại Việt Nam:

Thẻ tín dụng hay thẻ ATM: tại thời điểm Quý Khách đồng ý thanh toán tiền đặt phòng bằng thẻ tín dụng hay thẻ ATM. Tổng chi phí (thông tin đính kèm) sẽ được thông báo tại trang đặt phòng trước khi Quý Khách nhấn nút “Thanh Toán”. Đối với thẻ tín dụng, dựa trên loại tiền tệ và quốc gia phát hành thẻ của Quý Khách, nhà cung cấp thẻ sẽ tính thêm chi phí tỉ giá và các mức phí khác với sự đồng ý của Quý Khách và nhà cung cấp thẻ; hoặc
Tiền mặt, chuyển khoản: tại thời điểm đặt phòng, Quý Khách đồng ý thanh toán tiền phòng cho chúng tôi trên trang website bằng cách đến văn phòng iVIVU.com thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản đến ngân hàng của IVIVU.com, bạn sẽ nhận được mã số xác nhận đặt phòng.

(b) Khách sạn tại nước ngoài

Chỉ áp dụng thẻ tín dụng: tại thời điểm Quý Khách đồng ý thanh toán tiền đặt phòng bằng thẻ của mình. Tổng chi phí (thông tin đính kèm) sẽ được thông báo tại trang đặt phòng trước khi Quý Khách nhấn nút “Thanh Toán”. Dựa trên loại tiền tệ và quốc gia phát hành thẻ của Quý Khách, nhà cung cấp thẻ sẽ tính thêm chi phí tỉ giá và các mức phí khác với sự đồng ý của Quý Khách và nhà cung cấp thẻ.


3.Xác nhận thông tin đặt phòng:

Những thông tin đặt phòng sẽ được xác nhận lần cuối cùng khi chúng tôi gửi email cho Quý Khách để xác nhận thông tin đặt phòng .Thông tin cụ thể như: xác nhận phương thức thanh toán sẽ được chúng tôi gửi mail xác nhận.

Thông tin xác nhận lần cuối cùng chính xác là lúc Quý Khách đã thực hiện thanh toán tiền đặt phòng. Ngược lại, việc đặt phòng của Quý Khách có thể bị hủy bỏ nếu Quý Khách không thực hiện thanh toán theo hạn thanh toán từ lúc đặt phòng trên trang iVIVU.com. Chúng tôi không thể chắc chắn bất kỳ thông tin đặt phòng nào cho đến khi chúng tôi gửi email xác nhận lần cuối.

4.Thực hiện thay đổi cho thông tin đặt phòng:

Nếu Quý Khách muốn thay đổi thông tin đặt phòng, vui lòng liên hệ Bộ phận tư vấn qua số điện thoại 1900 1870. Chúng tôi sẽ cố gắng để hỗ trợ Quý Khách một cách tốt nhất, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo mọi yêu cầu thay đổi sẽ được thực hiện. Xin xem những thông tin ghi chú sau:

Những phòng đặt tại một số nhà cung cấp phòng, trong một thời điểm cụ thể, hoặc những loại phòng được đặt ở dạng đảm bảo là không thể hủy hoặc thay đổi, và những thông tin này được thể hiện trên trang đặt phòng hoặc chi tiết phòng của nhà cung cấp phòng (xem chính sách hủy phòng), quý vị nên xem thông tin này trước khi thực hiện việc đặt phòng.

Ngoài ra, chúng tôi cũng áp dụng 1 phí quản lý cho các yêu cầu thay đổi đặt phòng /thông tin hủy phòng được chấp nhận, (phí cộng thêm ngoài mức phí huỷ phòng của nhà cung cấp phòng), bấm vào đây để biết thêm phí quản lý.

Nếu việc thực hiện hủy phòng không thành công hoặc Quý Khách không thực hiện việc nhận phòng (check-in) đúng thời hạn so với đơn đặt phòng, Quý Khách sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí cho đơn đặt phòng đó.

5.Những yêu cầu đăng ký:

Chúng tôi không cung cấp thông tin chi tiết thẻ tín dụng của Quý Khách cho bất kỳ nhà cung cấp phòng nào và Quý Khách có thể được yêu cầu cung cấp thông tin có trên thẻ và chữ ký chủ thẻ tương ứng cho mục đích bảo đảm về các khoản phí phát sinh, nếu có. Người đăng ký phải từ 18 tuổi, để xác nhận thông tin khách hàng, nhân viên khách sạn sẽ yêu cầu trình bày giấy CMND hoặc hộ chiếu (passport) để đảm bảo thông tin khi đặt phòng là chính xác.

Ngoài ra, để hạn chế việc sử dụng thẻ tín dụng giả mạo, nhà cung cấp phòng có thể sẽ yêu cầu Quý Khách bổ sung giấy CMND hoặc hộ chiếu (passport) khi đặt phòng để xác nhận chủ thẻ. Một bản lưu của thẻ tín dụng / CMND hoặc hộ chiếu (passport) của Quý Khách cũng có thể được nhà cung cấp phòng giữ lại với mục đích loại trừ thẻ giả mạo, xác nhận nơi cấp thẻ tín dụng, trong trường hợp xảy ra sự cố. Những thông tin này có thể sẽ được nhân viên khách sạn cung cấp cho chúng tôi.

6.Thông tin trang web:

Chúng tôi nỗ lực cam kết tất cả thông tin chính xác sẽ được hiển thị trên trang web, tuy nhiên xin lưu ý các thông tin cũng được chỉnh sửa từ nhà cung cấp phòng, do đó chúng tôi không đảm bảo được những tất cả thông tin trên là chính xác hoàn toàn hoặc không có bất kỳ lỗi nào. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi thông tin hiển thị trên trang web (bao gồm Điều khoản và Điều kiện này) bất kỳ thời điểm nào mà không phải báo trước.

7.Trách nhiệm:

Những qui định hay giới hạn được miễn trừ:
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại, mất mát, trách nhiệm, khiếu nại hoặc khoản phí nào (bao gồm những nguyên nhân sau: sự bất cẩn gây hậu quả trực tiếp hay gián tiếp gây ra) được phát sinh từ trang web chúng tôi liên quan đến những sản phẩm hay những dịch vụ được thực hiện trên trang này.

Chúng tôi không bảo đảm hay là người đại diện cho những sản phẩm phòng ở hay dịch vụ nào trên trang web hoặc các trang kết nối. Ở đây trách nhiệm của chúng tôi chỉ cho phép thực hiện việc đặt phòng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với lý do không có phòng trống vì khách sạn đã cho thuê vượt quá số phòng.

Trường hợp khách sạn không cung cấp những dịch vụ đã được iVIVU.com thay mặt cho khách hàng đặt trước (phòng không còn trống, loại phòng không chính xác) hoặc khách hàng không nhận được dịch vụ như đã xác nhận, iVIVU.com chịu trách nhiệm phối hợp với Khách sạn để sắp xếp phòng đúng như yêu cầu đã được xác nhận. Trong trường hợp khách sạn không sắp xếp được, iVIVU chịu trách nhiệm (i) chuyển khách đến 01 (một) khách sạn khác có loại phòng và dịch vụ tương đương hoặc cao hơn; và (ii) thanh toán các chi phí phát sinh từ việc thay đổi này, bao gồm chi phí do giá phòng thay thế cao hơn so với giá phòng của khách sạn ban đầu mà khách hàng đã đặt và chi phí di chuyển đến khách sạn thay thế (nếu có). Trường hợp không có khách sạn có loại phòng và dịch vụ tương đương, iVIVU chịu trách nhiệm (iii) chuyển khách đến 01 (một) khách sạn khác; và (iv) hoàn lại chênh lệch giá trị đặt phòng dựa trên giá phòng trên hệ thống iVIVU tại thời điểm đặt phòng so với giá trị đặt phòng khách đã hàng đã đặt và chi phí di chuyển đến khách sạn thay thế (nếu có).

Theo các quy định của chính phủ Việt Nam và các nước sở tại, iVIVU.com sẽ được miễn trừ nghĩa vụ cung cấp dịch vụ và bồi thường trong các trường hợp sau:

- Trong trường hợp bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, biểu tình, dịch bệnh hoặc các quyết định đột xuất của các cơ quan quản lý nhà nước.

- Chuyến bay/xe/tàu bị chậm, hủy theo thông báo của hãng hàng không/tàu/xe ngoài tầm kiểm soát của iVIVU.com.

- Nếu iVIVU.com có thể chứng minh được đã thông báo cho hành khách về việc chậm, huỷ chuyến hoặc hành khách không đăng ký địa chỉ hay thông tin liên lạc; hoặc không liên hệ được với hành khách theo thông tin đã đăng ký.

- Miễn trừ bồi thường cho khách bị từ chối trong trường hơp lý do từ hành khách (như tình trạng sức khỏe, dịch bệnh, việc khách không tuân thủ đúng điều lệ/ hợp đồng vận chuyển/quy định của nhà chức trách…), theo yêu cầu của nhà chức trách, an ninh hàng không, ...

- Nếu có sự thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: tàu thuyền, tàu hỏa,.…vì lý do bất khả kháng, IVIVU.com sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình hoặc buộc phải thông báo hoãn hủy chuyến đi vì sự an toàn cho Quý khách.


8.Mức độ công bằng:

Chúng tôi luôn mong muốn giải quyết những đề xuất hoặc thắc mắc một cách nhanh chóng và công bằng nhất. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng:

- Văn phòng tại Hồ Chí Minh: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Văn phòng tại Hà Nội: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

- Văn phòng tại Cần Thơ: Tầng 7 - Tòa nhà STS - 11B Đại Lộ Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

- Điện thoại 1900 1870, hoặc gửi qua địa chỉ email TC@iVIVU.com

9.Bản quyền:

Những hình ảnh và nội dung trên iVIVU.com là không được phép sao chép hoặc được sử dụng lại với bất kỳ phiên bản nào khác mà chỉ được sử dụng trên trang web của chúng tôi.

10.Chung:

Tất cả những điều khoản và điều kiện được công nhận bởi pháp luật Việt Nam. Chúng tôi nhận những thanh toán từ khách sạn thành viên từ việc cung cấp dịch vụ phòng đặt phòng của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên hệ Công ty VIVU để xác nhận đặt phòng qua email. Thông tin chi tiết của chúng tôi về cách thức xử lý thông tin cá nhân xin Quý Khách tham khảo Chính sách quyền cá nhân.

Các đặt phòng được đặt qua đối tác EAN sẽ tuân theo các điều kiện và điều khoản của đối tác, vui lòng xem tại đây.

 

Chương trình áp dụng dành cho CHỦ THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ CÁ NHÂN - Credit Card

Thẻ tín dụng là tất cả các thẻ có logo Master card/VISA/JCB...và không có chữ Repaid/Debit/ATM/MST/Tên công ty

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Giao dịch trả góp chỉ được thực hiện cho chủ thẻ tín dụng Quốc tế được phát hành bởi các Ngân hàng có hỗ trợ trả góp tại iVIVU.com;

1.2. Giá trị thanh toán thẻ từ 3.000.000 VNĐ trở lên sau khi đã trừ các giảm giá (nếu có);

1.3. Thời gian trả góp: dựa theo ngân hàng phát hành thẻ;

1.4. Không giới hạn số lần đăng ký trả góp;

1.5. Chủ thẻ không được huỷ giao dịch trả góp sau khi giao dịch đã chuyển sang trả góp;

1.6. Không áp dụng cho Thẻ phụ, Thẻ doanh nghiệp;

1.7. Số tiền giao dịch sẽ được chia thành những khoản trả góp đều nhau dựa theo kì hạn trả góp đã chọn, được liệt kê cùng với các giao dịch bằng thẻ vào bảng sao kê hàng tháng. Khách hàng sẽ thanh toán các khoản này theo phương thức và thời hạn thanh toán thông thường của thẻ tín dụng. Khoản tiền phải trả góp sẽ được hiển thị trên bảng sao kê hàng tháng.

2. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TRẢ GÓP

2.1. Tài khoản thẻ tín dụng của Chủ thẻ đang trong tình trạng chậm thanh toán;

2.2. Hiệu lực còn lại của Thẻ tín dụng ít hơn thời hạn đăng ký trả góp;

2.3. Chủ thẻ vi phạm các Điều khoản & Điều kiện phát hành và sử dụng thẻ tín dụng quốc tế của ngân hàng phát hành;

2.4. Giao dịch đăng ký trả góp được thực hiện tại ĐVCNT không hợp tác triển khai Dịch vụ thanh toán trả góp lãi suất 0% bằng Thẻ Quốc tế với Ngân lượng hoặc Thẻ được phát hành bởi Ngân hàng không có hỗ trợ trả góp;

2.5. Giá trị giao dịch đăng ký trả góp nhỏ hơn số tiền tối thiểu/giao dịch theo quy định của từng ngân hàng có hỗ trợ trả góp;

2.6. Giao dịch trả góp đã lên sao kê.

Lưu ý: Đối với Chủ thẻ ngân hàng Maritime Bank PHẢI liên hệ hotline ngân hàng để chuyển đổi giao dịch sang trả góp chậm nhất 05 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch (không quá ngày sao kê)
Hotline Maritime Bank: 1800 59 9999
Chủ thẻ trả thêm 3% * giá trị giao dịch trên mọi kỳ hạn thanh toán. Ngân hàng thu một lần khi chuyển đổi giao dịch.

 

Thông tin chung về đặt bữa ăn

iVIVU.com nhận đặt bữa trưa theo tuần, áp dụng từ thứ 2 đến thứ 6.

iVIVU.com chốt đơn đặt bữa ăn hàng tuần vào 12h Chủ nhật và bắt đầu giao từ thứ 2 hàng tuần.

Đối với những ngày lễ rơi vào một trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, iVIVU.com sẽ không tính tiền phần ăn vào những ngày nghỉ lễ và sẽ không giao các phần ăn trong những ngày đó.

Các bước đặt bữa ăn

Khách hàng đặt bữa ăn tại website iVIVU.com hoặc ứng dụng iVIVU.com thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào website iVIVU.com hoặc ứng dụng iVIVU.com.     

Bước 2: Tham khảo bữa ăn trên website iVIVU.com hoặc ứng dụng iVIVU.com.     

Bước 3: Khách hàng chọn đặt bữa ăn mong muốn với số lượng và điền thông tin cụ thể của Khách hàng, sau đó đặt lệnh mua bữa ăn.

Bước 5: Thanh toán và nhận xác nhận bữa ăn đã đặt qua Hộp thư điện tử (Email).

Bước 6: Khách hàng sử dụng gói bữa ăn đã mua.

Bước 7: Phản hồi về bữa ăn sau khi đã sử dụng hoàn tất.

Phương thức thanh toán

Khách hàng khi đặt bữa ăn tại iVIVU.com có thể thanh toán bằng 2 cách như sau:

- Thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng.

- Thanh toán thẻ tín dụng/ATM có kết nối thanh toán online tại website iVIVU.com.

Xác nhận đơn đặt bữa ăn

Sau khi khách hàng đặt và thanh toán thành công tại website iVIVU.com, thư điện tử xác nhận đặt bữa ăn sẽ được gửi tới email Quý khách đăng ký. Nếu Quý khách không nhận được Thư xác nhận trong vòng 30 phút sau khi thanh toán, Quý khách cần liên hệ ngay với iVIVU.com để được trợ giúp.

Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ địa chỉ và số điện thoại đăng kí trong Thư xác nhận để đảm bảo việc giao bữa ăn cho Quý khách.

Các yêu cầu đặc biệt từ Quý khách sẽ được iVIVU.com ghi chú và cố gắng đáp ứng trong khả năng cho phép.

Chính sách giao bữa ăn – nhận bữa ăn

iVIVU.com sẽ liên hệ với Quý khách theo số điện thoại và giao bữa ăn đến địa chỉ Quý khách đăng ký từ 11h30 – 12h15 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Tại thời điểm giao hàng, khách hàng kiểm tra phần ăn theo đơn hàng ghi trên hóa đơn. Việc giao hàng kết thúc khi khách hàng xác nhận đủ phần ăn.

Chính sách thay đổi, hoàn trả

a) Chính sách thay đổi:

Sau khi đặt bữa ăn thành công, khách hàng có thể liên hệ tổng đài để yêu cầu nhân viên tổng đài điều chỉnh đơn hàng hoặc thay đổi thông tin liên hệ / địa chỉ giao hàng trước giờ chốt bữa ăn tức 12h Chủ nhât của tuần đó. Mọi trường hợp điều chỉnh đơn hàng quá thời gian nêu trên rất tiếc iVIVU.com không thể hỗ trợ.

b) Chính sách hoàn trả:

Sau khi đặt bữa ăn thành công, khách hàng sẽ không thể hủy đơn hàng.

Những lưu ý về bữa ăn:

Bữa ăn do iVIVU.com cung cấp được nấu từ nguyên liệu tuyển chọn, tươi ngon mỗi ngày, bữa ăn sau khi nấu được đóng gói cẩn thận & giao đến tay khách hàng trong ngày. Các bữa ăn từ iVIVU.com không sử dụng chất bảo quản thực phẩm cũng như không phải là bữa ăn đã đông lạnh sẵn. Vì thế, để đảm bảo chất lượng bữa ăn, khách hàng vui lòng sử dụng bữa ăn ngay trong ngày được giao.

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: Tầng 7 - Tòa nhà STS - 11B Đại Lộ Hòa Bình, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
  • Họ & Tên:
  • Số điện thoại:
  • Email:
  • Vùng/thành phố yêu cầu:
  • Tên khách sạn:
  • Ngày nhận phòng:
  • Ngày trả phòng:
  • Yêu cầu khác:
Bản đồ