Alexandria

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Alexandria
XEM BẢN ĐỒ

340 County Road 21 South
 • Gần Công viên Barsness
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_300034}} VND {{pricestrTa_300034}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_300034}}
1146 MacArthur DriveAlexandriaLA 71303
 • Gần Nhà cổ Kent Plantation House
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_133201}} VND {{pricestrTa_133201}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_133201}}
2301 N MacArthur Dr
 • Gần Nhà cổ Kent Plantation House
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_131085}} VND {{pricestrTa_131085}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_131085}}
1101 NORTH WASHINGTON STREET
 • Gần Nhà tưởng niệm Quốc gia George Washington Masonic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_92410}} VND {{pricestrTa_92410}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_92410}}
3801 Halsey StreetAlexandriaLouisiana 71301
 • Gần Công viên bách thú Alexandria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_199548}} VND {{pricestrTa_199548}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_199548}}
200 Bluestone Rd
 • Gần Nhà tưởng niệm Quốc gia George Washington Masonic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136922}} VND {{pricestrTa_136922}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136922}}
4810 Hignway 20 South
 • Ở Alexandria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_133202}} VND {{pricestrTa_133202}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_133202}}
5821 Richmond Hwy
 • Gần Nhà tưởng niệm Quốc gia George Washington Masonic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_356574}} VND {{pricestrTa_356574}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_356574}}
6116 W Calhoun Dr
 • Tại khu vực thương mại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_70781}} VND {{pricestrTa_70781}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_70781}}
7107 Bayou Rapides Rd.
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_199549}} VND {{pricestrTa_199549}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_199549}}
5716 S Van Dorn St
 • Gần Trung tâm Mua sắm Landmark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_112691}} VND {{pricestrTa_112691}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_112691}}
6065 Richmond Hwy
 • Gần Nhà tưởng niệm Quốc gia George Washington Masonic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_192456}} VND {{pricestrTa_192456}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_192456}}
5637 Highway 29 S
 • Ở Alexandria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95733}} VND {{pricestrTa_95733}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95733}}
6254 Duke St
 • Gần Trung tâm Mua sắm Landmark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_93648}} VND {{pricestrTa_93648}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_93648}}
2950 Eisenhower Ave
 • Gần Nhà tưởng niệm Quốc gia George Washington Masonic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_193922}} VND {{pricestrTa_193922}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_193922}}
400 Courthouse Sq
 • Gần Nhà tưởng niệm Quốc gia George Washington Masonic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_109410}} VND {{pricestrTa_109410}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_109410}}
508 Twin Blvd
 • Ở Alexandria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_344058}} VND {{pricestrTa_344058}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_344058}}
8843 Richmond Hwy
 • Gần Nhà Pope-Leighey
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_193920}} VND {{pricestrTa_193920}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_193920}}
6014 Old Boyce RoadAlexandriaLouisiana 71301
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_235266}} VND {{pricestrTa_235266}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_235266}}
100 15th Street SE
 • Gần Công viên Barsness
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_300035}} VND {{pricestrTa_300035}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_300035}}
7212 Richmond Hwy
 • Ở Alexandria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63903}} VND {{pricestrTa_63903}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63903}}
6124 W Calhoun Dr
 • Ở Alexandria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_113714}} VND {{pricestrTa_113714}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_113714}}
8751 Richmond Hwy
 • Gần Nhà Pope-Leighey
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_92317}} VND {{pricestrTa_92317}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_92317}}
4520 Highway 29 S
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_132013}} VND {{pricestrTa_132013}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_132013}}
5000 Seminary Rd
 • Gần Pháo đài Ward
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58012}} VND {{pricestrTa_58012}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58012}}
2700 Eisenhower Ave
 • Gần Nhà tưởng niệm Quốc gia George Washington Masonic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_131296}} VND {{pricestrTa_131296}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_131296}}
3830 Alexandria Mall Dr
 • Gần Công viên bách thú Alexandria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197369}} VND {{pricestrTa_197369}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197369}}
910 HWY 27 W
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_210196}} VND {{pricestrTa_210196}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_210196}}
8847 Richmond HighwayAlexandriaVA 22309
 • Gần Nhà Pope-Leighey
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_233158}} VND {{pricestrTa_233158}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_233158}}
2345 Mill Rd
 • Gần Bảo tàng và nhà lưu danh các Nhà phát minh quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144081}} VND {{pricestrTa_144081}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144081}}
110 S Bragg St
 • Gần Trung tâm Mua sắm Landmark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_129954}} VND {{pricestrTa_129954}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_129954}}
2100 ARROWWOOD LANE
 • Gần Công viên Giải trí Casey
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_130939}} VND {{pricestrTa_130939}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_130939}}
6015 Old Boyce Rd
 • Ở Alexandria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_132360}} VND {{pricestrTa_132360}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_132360}}
2716 N Macarthur Drive
 • Gần Nhà cổ Kent Plantation House
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99694}} VND {{pricestrTa_99694}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99694}}
1616 King St
 • Gần Nhà tưởng niệm Quốc gia George Washington Masonic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98824}} VND {{pricestrTa_98824}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98824}}
5304 Highway 29 S
 • Ở Alexandria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59925}} VND {{pricestrTa_59925}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59925}}
901 N Fairfax St
 • Gần Nhà tưởng niệm Quốc gia George Washington Masonic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59926}} VND {{pricestrTa_59926}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59926}}
6100 Richmond Hwy
 • Gần Nhà tưởng niệm Quốc gia George Washington Masonic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_133203}} VND {{pricestrTa_133203}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_133203}}
4641 Kenmore Ave
 • Gần Pháo đài Ward
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_132036}} VND {{pricestrTa_132036}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_132036}}
2001 N Bolton Ave
 • Gần Nhà cổ Kent Plantation House
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_73855}} VND {{pricestrTa_73855}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_73855}}
801 N Saint Asaph Street
 • Gần Nhà tưởng niệm Quốc gia George Washington Masonic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_145118}} VND {{pricestrTa_145118}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_145118}}
1456 Duke St
 • Gần Nhà tưởng niệm Quốc gia George Washington Masonic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144080}} VND {{pricestrTa_144080}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144080}}
1767 King St
 • Gần Nhà tưởng niệm Quốc gia George Washington Masonic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58013}} VND {{pricestrTa_58013}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58013}}
4800 Leesburg Pike
 • Gần Pháo đài Ward
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58011}} VND {{pricestrTa_58011}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58011}}
4850 Leesburg Pike
 • Ở Baileys Crossroads
 • Alexandria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58014}} VND {{pricestrTa_58014}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58014}}
58 khách sạn Alexandria

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ