Asturias

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Asturias
XEM BẢN ĐỒ

Calle Riba 11, Luanco
 • Ở Luanco
 • Gozon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396961}} VND {{pricestrTa_396961}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396961}}
Plaza de la Baragaña, 9
 • Ở Luanco
 • Gozon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397279}} VND {{pricestrTa_397279}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397279}}
Calle La Paloma, s/n
 • Ở Bobia de Arriba
 • Onis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506603}} VND {{pricestrTa_506603}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506603}}
C. General s/n, Poo de Cabrales
 • Gần Hang Cueva el Cares
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478200}} VND {{pricestrTa_478200}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478200}}
Plaza De Espana 9
 • Gần Plaza de Espana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384771}} VND {{pricestrTa_384771}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384771}}
Villabajo-Coya
 • Trên núi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425489}} VND {{pricestrTa_425489}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425489}}
Avenida de Galicia, 12
 • Gần Bãi biển Aguilar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486902}} VND {{pricestrTa_486902}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486902}}
C/ Palacio de Naviego, 9
 • Ở Naviego
 • Cangas de Narcea
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486936}} VND {{pricestrTa_486936}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486936}}
Avda. Covadonga 32
 • Gần Nhà thờ Capilla de Santa Cruz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518533}} VND {{pricestrTa_518533}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518533}}
Calle El Llerado 21
 • Gần Nhà thờ Capilla de Santa Cruz
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529778}} VND {{pricestrTa_529778}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529778}}
Carretera La Isla s/n
 • Ở Colunga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478475}} VND {{pricestrTa_478475}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478475}}
Castanal 1 A-B
 • Gần Công viên Princes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473027}} VND {{pricestrTa_473027}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473027}}
Avda Francisco Fernández Trapa, 10, Santa María del Mar
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461536}} VND {{pricestrTa_461536}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461536}}
Parres de Llanes
 • Gần Basilica de Santa Maria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517273}} VND {{pricestrTa_517273}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517273}}
Carretera del Faro No. 6, Entresuelo, Luarca
 • Ở Luarca
 • Valdes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529668}} VND {{pricestrTa_529668}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529668}}
Avenida de los Balagares, 34
 • Gần Công viên bảo tồn Trasona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388967}} VND {{pricestrTa_388967}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388967}}
Avnd. Genaro Riestra 8
 • Gần Basilica de Santa Maria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411161}} VND {{pricestrTa_411161}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411161}}
Avenida de Galicia 4
 • Gần Playa de Los Campos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487448}} VND {{pricestrTa_487448}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487448}}
Barrio de Friuz, 59, Quintueles
 • Ở Quintueles
 • Villaviciosa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427695}} VND {{pricestrTa_427695}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427695}}
Sevares
 • Gần sân golf
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465826}} VND {{pricestrTa_465826}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465826}}
Plaza de la Sienra, 1
 • Ở Toranzo
 • Cabranes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448572}} VND {{pricestrTa_448572}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448572}}
Colegio de la Encarnacion, 1
 • Gần Basilica de Santa Maria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411162}} VND {{pricestrTa_411162}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411162}}
Calle del Prado, 3
 • Gần Palacio de Camposagrado
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383771}} VND {{pricestrTa_383771}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383771}}
Sevares
 • Ở Pilona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465293}} VND {{pricestrTa_465293}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465293}}
Viobes, 16
 • Ở Viobes
 • Nava
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531558}} VND {{pricestrTa_531558}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531558}}
Barrio de Aguerin, 34
 • Ở Villaviciosa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529695}} VND {{pricestrTa_529695}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529695}}
La Braña, 2
 • Ở La Brana
 • Castrillon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487238}} VND {{pricestrTa_487238}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487238}}
Avda. de San Pedro, 7
 • Gần Bãi biển Sablon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489542}} VND {{pricestrTa_489542}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489542}}
Barrio El Parque, 90
 • Ở Porrua
 • Llanes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427574}} VND {{pricestrTa_427574}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427574}}
El Carmen s/n
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509754}} VND {{pricestrTa_509754}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509754}}
Barrio Anteji s/n
 • Ở Poo
 • Llanes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392950}} VND {{pricestrTa_392950}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392950}}
Aldea de Junco (Xuncu) s/n
 • Gần Động La Peruyal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449001}} VND {{pricestrTa_449001}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449001}}
Junco, s/n
 • Gần Động La Peruyal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471773}} VND {{pricestrTa_471773}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471773}}
El Peral, s/n, Colombres
 • Gần Bãi biển Franca
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457236}} VND {{pricestrTa_457236}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457236}}
La Colorada, s/n
 • Gần Công viên Lịch sử Navia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412801}} VND {{pricestrTa_412801}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412801}}
Mestas de Con s / n, Carretera General, Cangas de Onís
 • Ở Cangas de Onis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529776}} VND {{pricestrTa_529776}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529776}}
c/ La Ronda s/n
 • Gần Công viên Vida
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490982}} VND {{pricestrTa_490982}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490982}}
Avenida del Puerto
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527547}} VND {{pricestrTa_527547}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527547}}
Villademoros s/n, Cadavedo
 • Gần Nhà nguyện Ermita de La Regalina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417896}} VND {{pricestrTa_417896}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417896}}
Bobia d'Arriba
 • Ở Bobia de Arriba
 • Onis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471627}} VND {{pricestrTa_471627}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471627}}
C/Dionisio Ruisanchez, 12
 • Gần Bãi biển Santa Maria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483556}} VND {{pricestrTa_483556}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483556}}
Palacio Valdes, 22
 • Gần Trung tâm nghệ thuật hang đá Tito Bustillo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489651}} VND {{pricestrTa_489651}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489651}}
Urbanizacion Caxidi 7, Cangas De Onis
 • Gần Puente Romano
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528658}} VND {{pricestrTa_528658}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528658}}
Porrua S/N
 • Gần Bảo tàng Dân tộc học Oriente Asturias
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532772}} VND {{pricestrTa_532772}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532772}}
Sevares
 • Gần sân golf
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465007}} VND {{pricestrTa_465007}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465007}}
111 khách sạn Asturias
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Asturias
Địa điểm khách sạn Asturias
Xem thêm Thu gọn
Tiện ích khách sạn Asturias
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ