Auburn

Thứ ba 24-04 → Thứ tư 25-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

38 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-04-2018

Thứ tư

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Auburn
XEM BẢN ĐỒ

1 16th St Ne
 • Gần Emerald Downs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_340732}} VND {{pricestrTa_340732}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_340732}}
9 16th St Nw
 • Gần Emerald Downs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_133043}} VND {{pricestrTa_133043}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_133043}}
670 Turner Street
 • Gần Auburn Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_193945}} VND {{pricestrTa_193945}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_193945}}
14 Great Falls Plz
 • Gần Bảo tàng lịch sử Androscoggin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95613}} VND {{pricestrTa_95613}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95613}}
75 North St
 • Gần Nhà hát công cộng Auburn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95747}} VND {{pricestrTa_95747}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95747}}
426 Southbridge St
 • Gần Auburn Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_93266}} VND {{pricestrTa_93266}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_93266}}
120 Grass Valley Hwy
 • Gần Tòa án Tối cao lịch sử
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95746}} VND {{pricestrTa_95746}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95746}}
415 Ellingson RoadPacificWA 98047
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_300041}} VND {{pricestrTa_300041}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_300041}}
135 Spirit Dr
 • Gần Vườn Tiểu bang Chewacla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_145202}} VND {{pricestrTa_145202}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_145202}}
2555 Hilton Garden Dr
 • Ở Auburn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58963}} VND {{pricestrTa_58963}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58963}}
1577 S College St
 • Gần Đại học Auburn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_340695}} VND {{pricestrTa_340695}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_340695}}
2013 South College Street
 • Gần Vườn Tiểu bang Chewacla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95888}} VND {{pricestrTa_95888}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95888}}
1188 Commerce Dr
 • Ở Auburn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136937}} VND {{pricestrTa_136937}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136937}}
2283 S College St
 • Gần Vườn Tiểu bang Chewacla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_93265}} VND {{pricestrTa_93265}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_93265}}
404 Touring Dr
 • Gần Bảo tàng ô tô Auburn Cord Duesenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_340958}} VND {{pricestrTa_340958}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_340958}}
1521 D Street NE
 • Gần Emerald Downs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_343747}} VND {{pricestrTa_343747}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_343747}}
37 William St
 • Gần Bảo tàng Ngôi nhà Seward
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_133297}} VND {{pricestrTa_133297}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_133297}}
74 State StreetAuburnNY 13021
 • Gần Nhà hát công cộng Auburn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_233429}} VND {{pricestrTa_233429}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_233429}}
10-12 Johnson St
 • Gần Auburn Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_363701}} VND {{pricestrTa_363701}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_363701}}
140 E Hillcrest Dr
 • Ở Auburn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_139963}} VND {{pricestrTa_139963}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_139963}}
13490 Lincoln Way
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143208}} VND {{pricestrTa_143208}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143208}}
225 Touring Drive
 • Gần Tòa án tối cao hạt De Kalb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_131060}} VND {{pricestrTa_131060}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_131060}}
2145 S College St
 • Gần Vườn Tiểu bang Chewacla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_363611}} VND {{pricestrTa_363611}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_363611}}
1020 Smaltz Way
 • Gần Bảo tàng ô tô Auburn Cord Duesenberg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_113721}} VND {{pricestrTa_113721}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_113721}}
446 Southbridge St
 • Gần Auburn Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_73925}} VND {{pricestrTa_73925}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_73925}}
2430 S College St
 • Gần Vườn Tiểu bang Chewacla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98843}} VND {{pricestrTa_98843}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98843}}
102 15th Street Northeast
 • Gần Emerald Downs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_129832}} VND {{pricestrTa_129832}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_129832}}
19 Mcmaster St
 • Gần Nhà hát công cộng Auburn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_367002}} VND {{pricestrTa_367002}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_367002}}
1777 Washington St. South
 • Ở Auburn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71314}} VND {{pricestrTa_71314}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71314}}
736 Southbridge St
 • Ở Auburn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58962}} VND {{pricestrTa_58962}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58962}}
1115 W 7th St
 • Gần Tòa án tối cao hạt De Kalb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_133296}} VND {{pricestrTa_133296}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_133296}}
1819 Auburn Ravine Rd
 • Gần Văn phòng du khách Placer County
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_148714}} VND {{pricestrTa_148714}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_148714}}
225 6th Street South EastAuburn 98002
 • Gần SuperMall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197744}} VND {{pricestrTa_197744}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197744}}
241 S College St
 • Gần Đại học Auburn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_344231}} VND {{pricestrTa_344231}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_344231}}
1212 Mall Pkwy
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137510}} VND {{pricestrTa_137510}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137510}}
2174 S College St
 • Gần Vườn Tiểu bang Chewacla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_138594}} VND {{pricestrTa_138594}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_138594}}
306 Touring Dr
 • Gần Tòa án tối cao hạt De Kalb
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137974}} VND {{pricestrTa_137974}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137974}}
718a Southbridge Street
 • Ở Auburn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_356507}} VND {{pricestrTa_356507}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_356507}}
38 khách sạn Auburn

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ