Bergerac

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

73 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Bergerac
XEM BẢN ĐỒ

Lieu-dit Bonneval
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521643}} VND {{pricestrTa_521643}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521643}}
Rue d'Aubas
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394652}} VND {{pricestrTa_394652}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394652}}
Château de Panisseau
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472210}} VND {{pricestrTa_472210}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472210}}
Place de l'Abbaye
 • Gần Tu viện Cadouin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436641}} VND {{pricestrTa_436641}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436641}}
Biras-Bourdeilles
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394651}} VND {{pricestrTa_394651}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394651}}
18 Place Gambetta
 • Gần Nhà thờ Đức Bà Eglise Notre-Dame
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481433}} VND {{pricestrTa_481433}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481433}}
Les Hauts de la Bénéchie
 • Gần sân golf
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463311}} VND {{pricestrTa_463311}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463311}}
Lieu dit Le Maine
 • Ở Saint-Laurent-des-Hommes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511216}} VND {{pricestrTa_511216}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511216}}
La Valade
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520185}} VND {{pricestrTa_520185}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520185}}
Lieu-dit Essendiéras
 • Ở Saint-Medard-d'Excideuil
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507256}} VND {{pricestrTa_507256}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507256}}
Lieu-dit Puygrenier
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517614}} VND {{pricestrTa_517614}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517614}}
La Beune Haute
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483809}} VND {{pricestrTa_483809}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483809}}
Place de la Poste
 • Gần Câu lạc bộ gôn Lolivarie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490356}} VND {{pricestrTa_490356}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490356}}
4 Avenue de Laugerie
 • Gần Abri Pataud
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394620}} VND {{pricestrTa_394620}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394620}}
Creavallee Sud - RN21 - A89 Sortie 15
 • Ở Notre-Dame-de-Sanilhac
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497543}} VND {{pricestrTa_497543}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497543}}
Les Grèzes, Le Méjat
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491019}} VND {{pricestrTa_491019}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491019}}
Combas
 • Gần Lâu đài Lacypierre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516279}} VND {{pricestrTa_516279}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516279}}
Regourdou
 • Gần Hang Lascaux
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501067}} VND {{pricestrTa_501067}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501067}}
5 Rue Saint-pierre
 • Gần Quảng trường Cornieres
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394653}} VND {{pricestrTa_394653}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394653}}
La Condamine
 • Gần Chateau de Commarque
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507424}} VND {{pricestrTa_507424}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507424}}
Las Guillaumas
 • Ở Chalais
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532666}} VND {{pricestrTa_532666}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532666}}
Sandanet Sud
 • Gần Lâu đài Montreal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541855}} VND {{pricestrTa_541855}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541855}}
Le Relais des Cinq Châteaux
 • Gần Chateau de Marqueyssac
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466882}} VND {{pricestrTa_466882}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466882}}
La Cavaille Sud Route Bordeaux
 • Ở Bergerac
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_100095}} VND {{pricestrTa_100095}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_100095}}
3 chemin des Merles
 • Trên đường ven sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397159}} VND {{pricestrTa_397159}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397159}}
Le Bignac
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398197}} VND {{pricestrTa_398197}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398197}}
La Lande
 • Tại công viên khu vực
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512264}} VND {{pricestrTa_512264}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512264}}
Cingle De Limeuil
 • Trên sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430014}} VND {{pricestrTa_430014}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430014}}
Avenue du Professeur Faurel
 • Gần Hang Lascaux
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542655}} VND {{pricestrTa_542655}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542655}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_561174}} VND {{pricestrTa_561174}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_561174}}
Le Bourg
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502588}} VND {{pricestrTa_502588}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502588}}
Parc Hôtelier Agora
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483446}} VND {{pricestrTa_483446}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483446}}
La Marzelle
 • Ở Anlhiac
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485695}} VND {{pricestrTa_485695}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485695}}
Chemin de Pech de Malet
 • Ở Vitrac
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515287}} VND {{pricestrTa_515287}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515287}}
Le Bourg
 • Gần Chateau de Commarque
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513868}} VND {{pricestrTa_513868}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513868}}
Fontniovas
 • Gần sân golf
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539406}} VND {{pricestrTa_539406}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539406}}
RTE DE BORDEAUX CD936 STCERNIN
 • Ở Saint-Laurent-des-Vignes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_120586}} VND {{pricestrTa_120586}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_120586}}
Lieu Dit Vaulatour
 • Ở Payzac
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512378}} VND {{pricestrTa_512378}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512378}}
Lieu dit les Plantous
 • Gần Khu vườn Marqueyssac
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512289}} VND {{pricestrTa_512289}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512289}}
Lieu dit La Montagne
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498843}} VND {{pricestrTa_498843}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498843}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560911}} VND {{pricestrTa_560911}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560911}}
2 Rue Pontcarral Le Bourg
 • Gần Nhà thờ Đức Bà Assoption
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394621}} VND {{pricestrTa_394621}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394621}}
15 Avenue des Reynats
 • Gần Câu lạc bộ gôn Perigueux
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426147}} VND {{pricestrTa_426147}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426147}}
LE BOURG
 • Ở Saint-Amand-de-Coly
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515351}} VND {{pricestrTa_515351}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515351}}
Le Mejat
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532431}} VND {{pricestrTa_532431}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532431}}
73 khách sạn Bergerac
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ