Birmingham

Thứ hai 23-04 → Thứ ba 24-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

58 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Birmingham
XEM BẢN ĐỒ

5216 Messer Airport Hwy
 • Gần Bảo tàng Hàng không Miền Nam
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_132208}} VND {{pricestrTa_132208}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_132208}}
821 20th Street S
 • Gần Tượng đài Vulcan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_192480}} VND {{pricestrTa_192480}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_192480}}
1466 Montgomery Highway SouthBirminghamAL 35216
 • Ở Vestavia Hills
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98849}} VND {{pricestrTa_98849}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98849}}
101 Cahaba Park Cir
 • Ở Đông Nam Birmingham
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_344126}} VND {{pricestrTa_344126}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_344126}}
40 State Farm Pkwy
 • Ở Homewood
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_139692}} VND {{pricestrTa_139692}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_139692}}
5429 Highway 280 East
 • Ở Đông Nam Birmingham
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_344072}} VND {{pricestrTa_344072}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_344072}}
12 Perimeter Park S
 • Ở Đông Nam Birmingham
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136832}} VND {{pricestrTa_136832}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136832}}
1000 Riverchase Galleria
 • Ở Hoover
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_141285}} VND {{pricestrTa_141285}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_141285}}
4686 Highway 280 E
 • Ở Đông Nam Birmingham
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78438}} VND {{pricestrTa_78438}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78438}}
226 Summit Pkwy
 • Ở Homewood
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_364901}} VND {{pricestrTa_364901}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_364901}}
2024 4th Avenue South
 • Gần Trung tâm Khoa học McWane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_186257}} VND {{pricestrTa_186257}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_186257}}
3400 Colonnade Pkwy
 • Ở Đông Nam Birmingham
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59033}} VND {{pricestrTa_59033}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59033}}
1485 Montgomery Hwy
 • Ở Vestavia Hills
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_340735}} VND {{pricestrTa_340735}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_340735}}
2101 5th Ave N
 • Gần Trung tâm Khoa học McWane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_94468}} VND {{pricestrTa_94468}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_94468}}
1820 5th Avenue South
 • Gần Trung tâm Khoa học McWane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_130716}} VND {{pricestrTa_130716}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_130716}}
3590 Grandview Pkwy
 • Ở Đông Nam Birmingham
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_57257}} VND {{pricestrTa_57257}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_57257}}
2090 Urban Center Pkwy
 • Gần Công viên Liberty & Bản sao Tượng Nữ thần Tự do
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136158}} VND {{pricestrTa_136158}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136158}}
5000 10th Ave N
 • Gần Nhà máy Bia Avondale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78411}} VND {{pricestrTa_78411}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78411}}
600 Corporate Ridge Drive
 • Ở Đông Nam Birmingham
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98719}} VND {{pricestrTa_98719}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98719}}
3 Greenhill Pkwy
 • Ở Đông Nam Birmingham
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_57258}} VND {{pricestrTa_57258}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_57258}}
800 Corporate Rdg
 • Ở Đông Nam Birmingham
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_141286}} VND {{pricestrTa_141286}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_141286}}
513 Cahaba Park Cir
 • Ở Đông Nam Birmingham
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_73696}} VND {{pricestrTa_73696}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_73696}}
1309 19th Street South
 • Gần Tượng đài Vulcan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366283}} VND {{pricestrTa_366283}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366283}}
6220 Farley Court
 • Ở Đông Nam Birmingham
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_346879}} VND {{pricestrTa_346879}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_346879}}
3230 Edwards Lake Parkway
 • Gần Trường đua ngựa Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_193963}} VND {{pricestrTa_193963}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_193963}}
2980 John Hawkins Parkway
 • Ở Hoover
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78436}} VND {{pricestrTa_78436}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78436}}
2101 Richard Arrington Jr Blvd N
 • Gần Bảo tàng nghệ thuật Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_113888}} VND {{pricestrTa_113888}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_113888}}
808 20th Street S
 • Gần Tượng đài Vulcan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59967}} VND {{pricestrTa_59967}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59967}}
4400 Colonnade Pkwy
 • Ở Đông Nam Birmingham
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_340727}} VND {{pricestrTa_340727}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_340727}}
195 Oxmoor Rd
 • Ở Homewood
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63246}} VND {{pricestrTa_63246}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63246}}
7901 Crestwood Blvd
 • Gần Sân ga Chờ Tàu hỏa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59966}} VND {{pricestrTa_59966}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59966}}
215 Inverness Center Drive
 • Ở Đông Nam Birmingham
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136950}} VND {{pricestrTa_136950}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136950}}
2221 Richard Arrington Jr. Blvd.BirminghamAlabama 35203
 • Gần Bảo tàng nghệ thuật Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_247925}} VND {{pricestrTa_247925}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_247925}}
4520 Galleria Blvd
 • Ở Hoover
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_135775}} VND {{pricestrTa_135775}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_135775}}
156 Resource Center Pkwy
 • Ở Đông Nam Birmingham
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136356}} VND {{pricestrTa_136356}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136356}}
30 State Farm Pkwy
 • Ở Homewood
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95501}} VND {{pricestrTa_95501}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95501}}
2021 Park Place
 • Gần Bảo tàng nghệ thuật Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_135774}} VND {{pricestrTa_135774}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_135774}}
50 State Farm Pkwy
 • Ở Homewood
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_57259}} VND {{pricestrTa_57259}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_57259}}
500 Jackson Dr
 • Ở Hoover
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_138544}} VND {{pricestrTa_138544}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_138544}}
905 11th Ct W
 • Gần Nhà Vườn Arlington Antebellum
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_133327}} VND {{pricestrTa_133327}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_133327}}
1800 Riverchase Dr
 • Ở Hoover
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_133562}} VND {{pricestrTa_133562}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_133562}}
4965 Montevallo Rd
 • Gần Sân ga Chờ Tàu hỏa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63243}} VND {{pricestrTa_63243}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63243}}
400 Commons Dr
 • Ở Homewood
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_369985}} VND {{pricestrTa_369985}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_369985}}
2300 Woodcrest Pl
 • Gần Tượng đài Vulcan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59032}} VND {{pricestrTa_59032}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59032}}
1824 Montgomery Hwy S
 • Ở Hoover
 • Birmingham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_130723}} VND {{pricestrTa_130723}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_130723}}
58 khách sạn Birmingham

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ