Bordeaux

Thứ năm 22-03 → Thứ sáu 23-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

22-03-2018

Thứ năm

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Bordeaux
XEM BẢN ĐỒ

8 rue belle etoile
 • Gần Đại giáo đường thánh Michael
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533268}} VND {{pricestrTa_533268}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533268}}
15, Avenue De Saint-m?dard
 • Gần Sân gôn Bordelais
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_84481}} VND {{pricestrTa_84481}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_84481}}
38 ALLÉE HAUSSMANN
 • Ở Bordeaux Maritime
 • Bordeaux
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525629}} VND {{pricestrTa_525629}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525629}}
14-16 rue de la Vieille Tour33000 Bordeaux
 • Gần Bảo tàng Aquitaine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_201992}} VND {{pricestrTa_201992}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_201992}}
10 rue Labottière
 • Gần Bảo tàng Aquitaine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447707}} VND {{pricestrTa_447707}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447707}}
Rue Du Professeur Georges Jeanneney
 • Ở Bordeaux Lac
 • Bordeaux
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_161583}} VND {{pricestrTa_161583}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_161583}}
174 cours du mรฉdoc
 • Ở Chartrons
 • Bordeaux
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_120636}} VND {{pricestrTa_120636}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_120636}}
Avenue De Bordeaux, 1140Saint Jean D'illac 33127
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_81737}} VND {{pricestrTa_81737}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_81737}}
36, Rue General Larminat
 • Ở Saint Augustin
 • Bordeaux
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388466}} VND {{pricestrTa_388466}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388466}}
25 Avenue Neil Armstrong
 • Gần Sân golf Golf Practice Academy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_68703}} VND {{pricestrTa_68703}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_68703}}
194 Boulevard Godard
 • Gần Viện bảo tàng mậu dịch và rượu Bordeaux
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497553}} VND {{pricestrTa_497553}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497553}}
50 Rue Eugene Leroy, Apt. 44
 • Gần Bảo tàng Aquitaine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526828}} VND {{pricestrTa_526828}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526828}}
68-78 Rue De Tauzia
 • Gần Bảo tàng Aquitaine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_31942}} VND {{pricestrTa_31942}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_31942}}
19 Quai De Paludate
 • Gần Đại giáo đường thánh Michael
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_120639}} VND {{pricestrTa_120639}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_120639}}
Rue Du Petit Barail
 • Ở Bordeaux Lac
 • Bordeaux
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_362025}} VND {{pricestrTa_362025}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_362025}}
107 Rue De La Pelouse De Douet
 • Gần Bảo tàng Aquitaine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_70135}} VND {{pricestrTa_70135}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_70135}}
34 Rue Charles Domercq
 • Ở Bordeaux Sud
 • Bordeaux
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514897}} VND {{pricestrTa_514897}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514897}}
183 Cours De l'Yser
 • Gần Place de la Victoire
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_172673}} VND {{pricestrTa_172673}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_172673}}
58 Cours Portal
 • Gần Viện bảo tàng mậu dịch và rượu Bordeaux
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528444}} VND {{pricestrTa_528444}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528444}}
45 RUE SAGET
 • Gần Đại giáo đường thánh Michael
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525630}} VND {{pricestrTa_525630}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525630}}
38 rue cornac
 • Gần Viện bảo tàng nghệ thuật đương đại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529493}} VND {{pricestrTa_529493}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529493}}
14 Bis, Place Paul Avisseau
 • Gần Viện bảo tàng mậu dịch và rượu Bordeaux
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385646}} VND {{pricestrTa_385646}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385646}}
87 Rue de Saint Genes
 • Gần Bảo tàng Aquitaine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525340}} VND {{pricestrTa_525340}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525340}}
14 place du Palais
 • Gần Bảo tàng Aquitaine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495724}} VND {{pricestrTa_495724}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495724}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_561301}} VND {{pricestrTa_561301}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_561301}}
87 Quai Bacalan
 • Ở Bassins a Flot
 • Bordeaux
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516039}} VND {{pricestrTa_516039}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516039}}
1 bis Rue des Pontets
 • Gần Bảo tàng Aquitaine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526851}} VND {{pricestrTa_526851}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526851}}
50 rue Emile Henriot, Quai de la Souys
 • Ở Bastide
 • Bordeaux
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480007}} VND {{pricestrTa_480007}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480007}}
22, rue Georges Mandel
 • Gần Đại giáo đường thánh Seurin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482177}} VND {{pricestrTa_482177}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482177}}
69 RUE PRUNIER
 • Gần Viện bảo tàng mậu dịch và rượu Bordeaux
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525625}} VND {{pricestrTa_525625}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525625}}
27 rue du Parlement Sainte Catherine
 • Gần Bảo tàng Aquitaine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_358591}} VND {{pricestrTa_358591}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_358591}}
69 rue de la course
 • Gần Viện bảo tàng nghệ thuật đương đại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514138}} VND {{pricestrTa_514138}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514138}}
45 rue Georges Bonnac
 • Gần Bảo tàng Aquitaine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480184}} VND {{pricestrTa_480184}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480184}}
35 Rue Remi Belleau
 • Gần Chateau Haut Brion
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_101246}} VND {{pricestrTa_101246}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_101246}}
55 Quai des chartrons
 • Gần Viện bảo tàng mậu dịch và rượu Bordeaux
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524961}} VND {{pricestrTa_524961}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524961}}
2 RUE JOSÉPHINE
 • Gần Viện bảo tàng mậu dịch và rượu Bordeaux
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525636}} VND {{pricestrTa_525636}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525636}}
35 rue du quai bourgeois
 • Gần Bảo tàng Aquitaine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535290}} VND {{pricestrTa_535290}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535290}}
Various Addresses, Centre Ville
 • Gần Place des Quinconces
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434709}} VND {{pricestrTa_434709}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434709}}
30 Cours Henri Brunet
 • Ở Bassins a Flot
 • Bordeaux
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495609}} VND {{pricestrTa_495609}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495609}}
256 avenue du Marechal Leclerc
 • Gần Nhà thờ Sacre Coeur
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_105170}} VND {{pricestrTa_105170}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_105170}}
16 rue Georges Bonnac
 • Gần Bảo tàng Aquitaine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495038}} VND {{pricestrTa_495038}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495038}}
115 Rue Georges Bonnac
 • Gần Đại giáo đường thánh Seurin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_19394}} VND {{pricestrTa_19394}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_19394}}
1 Avenue de Paris33310 Lormont
 • Gần Trung tâm Biểu diễn Âm nhạc Le Rocher de Palmer
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_335094}} VND {{pricestrTa_335094}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_335094}}
36 rue Borie
 • Gần Viện bảo tàng mậu dịch và rượu Bordeaux
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524467}} VND {{pricestrTa_524467}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524467}}
81 Cours Saint-louis
 • Gần Viện bảo tàng mậu dịch và rượu Bordeaux
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_45139}} VND {{pricestrTa_45139}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_45139}}
120 khách sạn Bordeaux

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ