Brisbane

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Brisbane
XEM BẢN ĐỒ

251 Gregory TerraceSpring Hill QLD 4000
 • Gần Công viên Roma Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221794}} VND {{pricestrTa_221794}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221794}}
193 Wickham TerraceSpring HillQueensland 4000
 • Gần Trung tâm Mua sắm Queen Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_91239}} VND {{pricestrTa_91239}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_91239}}
40 Astor TerraceBrisbane QLD 4000
 • Gần Trung tâm Mua sắm Queen Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_227605}} VND {{pricestrTa_227605}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_227605}}
192 Wellington Road
 • Gần Vách đá Kangaroo Point
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_195707}} VND {{pricestrTa_195707}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_195707}}
35 Hercules Street
 • Gần Bến cảng Portside
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536083}} VND {{pricestrTa_536083}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536083}}
63 Turbot Street
 • Gần Trung tâm Mua sắm Queen Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442652}} VND {{pricestrTa_442652}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442652}}
33 Caxton Street Petrie Terrace
 • Gần Sân vận động Suncorp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432283}} VND {{pricestrTa_432283}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432283}}
255 Ann Street
 • Gần Trung tâm Mua sắm Queen Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_57733}} VND {{pricestrTa_57733}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_57733}}
130 William Street
 • Gần Trung tâm Mua sắm Queen Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381551}} VND {{pricestrTa_381551}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381551}}
23 Leichhardt Street(Cnr Wickham Terrace)Brisbane 4000
 • Gần Công viên Roma Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_61800}} VND {{pricestrTa_61800}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_61800}}
18 Macgregor St
 • Gần Trung tâm Thương mại Westfield Garden City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_339927}} VND {{pricestrTa_339927}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_339927}}
21 Lambert Street
 • Gần The Gabba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_90864}} VND {{pricestrTa_90864}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_90864}}
351 Beams Road
 • Gần Centro Taigum
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_295477}} VND {{pricestrTa_295477}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_295477}}
289 Queen Street
 • Gần Trung tâm Mua sắm Queen Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_103801}} VND {{pricestrTa_103801}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_103801}}
80 Albert Street (Cnr Mary St)
 • Gần Trung tâm Mua sắm Queen Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442487}} VND {{pricestrTa_442487}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442487}}
35a Hercules Street
 • Gần Bến cảng Portside
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441023}} VND {{pricestrTa_441023}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441023}}
12 Annerley Rd
 • Gần The Gabba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78018}} VND {{pricestrTa_78018}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78018}}
397 Gregory TerraceSpring Hill QLD 4000
 • Gần Trung tâm buôn bán Chinatown
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_363001}} VND {{pricestrTa_363001}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_363001}}
107 Astor TerraceBrisbaneQueensland 4000
 • Gần Trung tâm Mua sắm Queen Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_196539}} VND {{pricestrTa_196539}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_196539}}
18 Tank Street
 • Gần Bánh xe Brisbane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110077}} VND {{pricestrTa_110077}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110077}}
420 Queen St
 • Gần Trung tâm Mua sắm Queen Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_114617}} VND {{pricestrTa_114617}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_114617}}
128 Charlotte St
 • Gần Bánh xe Brisbane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_81958}} VND {{pricestrTa_81958}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_81958}}
510 Kingsford Smith Drive
 • Gần Bến cảng Portside
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432461}} VND {{pricestrTa_432461}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432461}}
Cnr Wharf and Ann Streets
 • Gần Trung tâm Mua sắm Queen Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74639}} VND {{pricestrTa_74639}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74639}}
151 George Street
 • Gần Bánh xe Brisbane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_114615}} VND {{pricestrTa_114615}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_114615}}
Cnr Kingsford Smith Drive And
 • Gần Đường đua Albion Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_363037}} VND {{pricestrTa_363037}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_363037}}
73 Wickham TerraceBrisbaneQueensland 4000
 • Gần Trung tâm Mua sắm Queen Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_29713}} VND {{pricestrTa_29713}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_29713}}
610 Kingsford Smith Drive
 • Gần Bến cảng Portside
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399622}} VND {{pricestrTa_399622}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399622}}
212 Margaret Street
 • Gần Bánh xe Brisbane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74666}} VND {{pricestrTa_74666}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74666}}
26 Felix Street
 • Gần Trung tâm Mua sắm Queen Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74665}} VND {{pricestrTa_74665}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74665}}
44 Ferry Street
 • Gần Trung tâm Mua sắm Queen Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_341708}} VND {{pricestrTa_341708}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_341708}}
108 Albert Street
 • Gần Bánh xe Brisbane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_81957}} VND {{pricestrTa_81957}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_81957}}
79 Albert Street
 • Gần Bánh xe Brisbane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_169984}} VND {{pricestrTa_169984}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_169984}}
170 Leichhardt Street
 • Gần Công viên Roma Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_114727}} VND {{pricestrTa_114727}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_114727}}
293 North Quay
 • Gần Bánh xe Brisbane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_362527}} VND {{pricestrTa_362527}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_362527}}
541 Rode Road
 • Gần Bệnh viện The Prince Charles
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_337479}} VND {{pricestrTa_337479}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_337479}}
317 - 325 George Street
 • Gần Trung tâm Mua sắm Queen Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486798}} VND {{pricestrTa_486798}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486798}}
46 - 50 Water StreetMater HillSouth BrisbaneQueensland 4101
 • Gần South Bank Lifestyle Market
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_190254}} VND {{pricestrTa_190254}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_190254}}
161 Grey Street
 • Gần Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Brisbane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_60891}} VND {{pricestrTa_60891}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_60891}}
528 KINGSFORD SMITH DR
 • Gần Bến cảng Portside
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_52526}} VND {{pricestrTa_52526}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_52526}}
15 Goodwin Street
 • Gần Vườn Bách Thảo Brisbane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_180169}} VND {{pricestrTa_180169}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_180169}}
12 Queensland Avenue
 • Barbados Holiday Apartments
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_85643}} VND {{pricestrTa_85643}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_85643}}
650 Main Street
 • Gần Vách đá Kangaroo Point
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_360995}} VND {{pricestrTa_360995}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_360995}}
301 Ann Street
 • Gần Trung tâm Mua sắm Queen Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_90230}} VND {{pricestrTa_90230}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_90230}}
27 35 Turbot Street
 • Gần Bánh xe Brisbane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23442}} VND {{pricestrTa_23442}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23442}}
117 khách sạn Brisbane

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ